De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en dus mogen ook de inwoners van Delden weer kiezen aan wie ze hun stem toevertrouwen. Om deze keuze een beetje makkelijker te maken heeft de Stadsraad Delden de verschillende partijen gevraagd voor welke specifiek Deldense onderwerpen ze zich de komende vier jaar gaan inzetten. Hieronder de uitwerking van de antwoorden en een overzicht van de Deldense kandidaten per partij.

CDA
Het CDA geeft in een reactie een aantal speerpunten waar de partij zich de komende raadsperiode op wil richten. Een van de meest in het oog springende punten is de kanaalsprong. Dit houdt in dat de partij voor toekomstige huizenbouw van Delden wil kijken naar de mogelijkheid om te bouwen aan de overzijde van het Twentekanaal tussen de twee bruggen. De partij noemt ook ‘actief grondbeleid’ en snelle woningbouw. Verder wil het CDA de komende jaren aandacht voor de doorstroom van verkeer in de Langestraat en meer parkeerplekken. Ook moet er een plan van aanpak komen voor laadpalen voor e-bikes en elektrische auto’s.
Verkiesbare Deldenaren:
• Nijhof-Sander Y.T. (Yvonne) (v) Delden
• Mulder A.H. (Arjan) (m) Delden
• Bartelink E.H.G.M (Evert) (m) Delden

• Weber J.C.J. (Joop) (m) Delden

PvdA
De PvdA vindt in de eerste plaats de woningbouw in Delden van zeer groot belang. ‘We vinden ook dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor woningen die betaalbaar zijn voor mensen met lage of modale inkomens. Wij denken daarbij aan mogelijkheden als collectief bouwen, (voorlopige) erfpacht en kleine(re) woonvormen. Inbreiding met de huidige bekende locaties zal niet voldoende zijn. Er moet daarom serieus en creatief worden gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld ’t Raesfelt.
De partij zet verder alles op alles om de historische waarden van Delden te behouden en te versterken. ‘Bouw op waardevolle plekken moet passen in die omgeving. Om die reden vinden we de locatie van de windturbines zoals die van Wind voor Buren aan de rand van het landgoed Twickel niet passen.’ De PvdA vindt daarnaast dat Delden moet worden aangesloten op het warmtenet van Hengelo en Enschede.
Verkiesbare Deldenaren:
• Bordes O. (Onno) Delden

• Hoogeveen S. (Sascha) Delden

VVD
De VVD laat weten dat de partij de afgelopen jaren gebruikt heeft voor het optimaliseren van de sportfaciliteiten en het bouwen van de nieuwe school (IKC Magenta). Voor de komende jaren hebben de liberalen twee speerpunten voor Delden centraal gesteld. Zo vindt de partij dat er snel meer woningen gebouwd moeten worden voor alle doelgroepen. Ook wil de VVD samen met de Deldense Ondernemersvereniging verder met het ontwikkelen van het centrumgebied.
Verkiesbare Deldenaren:
• Gereke E. (Eddie) (m) Delden
• Geerlings M. (Marc) (m) Delden

• Reijnders T.W. (Theo) (m) Delden

D66
D66 wil snel aan de slag met het bouwen van woningen in Delden. ‘Sowieso De Ranninkschool en de Toonladder, daar had allang gebouwd kunnen worden! En ook verder kijken maar daarbij wel het groen behouden.” D66 noemt als mogelijke toekomstige locaties De Fute (Raesfelt) en de weide bij Krooshoop. ‘Maar dan wel een goede ontsluiting want Greekeringskamp en Vossenbrinkweg nog meer belasten lijkt ons niet verstandig.’ Ook wil de partij onderzoek doen naar één-richtingsverkeer in de Langestraat. ‘We zeggen niet dat dit doorgaat of moet, maar we kijken of het nodig is en kan.
Verkiesbare Deldenaren:
• De Visser A.R. (André) Delden
• Van Wijhe M. (Marten) Delden
• Bökkerink V.M. (Vincent) Delden

• De Priester H. (Huib) Delden

SP
De SP in de Hof van Twente wil de komende raadsperiode eveneens aandacht voor betaalbare woninggelegenheid voor iedereen. ‘Zowel jongeren, middengroep als ouderen.’ De partij wil verder dat de klimaat-en energieaanpassingen die doorgevoerd gaan worden, voor alle inwoners betaalbaar zijn. Tot slot heeft de SP ‘bewustwording van preventieve gezondheid inwoners’ als een van de speerpunten voor de komende jaren. Verder wil de partij het goederenvervoer zoveel mogelijk over het Twentekanaal of Betuwelijn. ‘We verzetten ons tegen het intensiveren van het goederenvervoer op de trajecten die in Twente door de bebouwde kom lopen.’
Verkiesbare Deldenaren:
• Kalter J.C.H. (Herman) (m) Delden

• Laarhuis G. (Gerard) (m) Delden

In Beweging
De jongste partij in de gemeente wil de herinrichting van de Langestraat daadkrachtig oppakken. ‘In Beweging wil in constructief overleg met DOV, het centrum manager, de stadsraad Delden en Hof toegankelijk de toegankelijkheid van de stoepen/looppaden en de aantrekkelijkheid van de Langestraat te verbeteren. Ook in Delden is behoefte aan woningen voor allerlei doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. In Beweging vindt dat er onvoldoende concrete plannen zijn geweest voor kleinschalige en betaalbare projecten als de Knarrenhofjes en Tiny Houses.’ De partij wil ook kijken naar verbetering van de verkeersafwikkeling op de Vossenbrinkweg, in de richting van de Groene Brug en langs het kanaal.
Verkiesbare Deldenaren:
• Sanchez W.C. (William) Delden
• Averdijk-Varenbrink M.J. (Marije) Delden

• Sanchez-Gerritsjans M.J.M.A. (Mignon) Delden

Gemeente Belangen
Gemeente Belangen heeft geen reactie gestuurd op ons verzoek op specifieke plannen voor Delden kenbaar te maken. Op de flyer die is verspreid geeft de partij aan aandacht te willen voor woningbouw voor jong en oud. Ook moet de wasverzorging terug in de WMO, moet het huidige openbaarvervoer behouden blijven en moet het groenonderhoud verbeterd worden.
Verkiesbare Deldenaren:
• Titshof-Leushuis J.W. (Coby) (v) Delden