Op aandringen van de Stadsraad Delden gaat de gemeente Hof van Twente onderzoeken of de drempel op de kruising Hengelosestraat/Greekerinckskamp wat minder steil gemaakt kan worden. Bij de Stadsraad kwamen de afgelopen periode veel vragen over de drempel binnen.

De gemeente laat weten dat de drempel een bepaalde vorm heeft omdat het niet alleen de voorrang moet regelen maar ook de overgang vormt van een 30 km/h zone naar een 50 km/h zone. “De inritconstructie is ook volgens de voorschriften aangelegd en is niet steiler dan hoort”, zo laat de gemeente weten. “Vanwege de vele verzoeken, kijkt de gemeente toch of deze inritconstructie iets minder steil kan worden gemaakt. Deze moet nog wel, optisch en juridisch, voldoende duidelijk als inritconstructie functioneren.”