De Hof van Twente gaat de drempel op de kruising Hengelosestraat/Greekerinckskamp minder steil maken. Dat laat een woordvoerder weten. De Stadsraad Delden vroeg de gemeente onlangs te kijken of er iets aan de drempel gedaan kan worden, zonder concessies te doen aan de veiligheid. De drempel kwam onder andere bij een onderzoek van de Stadsraad naar de verkeersituaties in Delden als erg hinderlijk uit de bus.

De gemeente liet weten dat de drempel een bepaalde vorm heeft omdat het niet alleen de voorrang moet regelen maar ook de overgang vormt van een 30 km/h zone naar een 50 km/h zone. “De inritconstructie is ook volgens de voorschriften aangelegd en is niet steiler dan hoort.” Toch heeft de gemeente de situatie opnieuw beoordeeld en besloten de inritconstructie iets minder steil te maken. Dit heeft geen effect op de verkeersveiligheid.