De Stadsraad Delden is ooit in het leven geroepen om na de gemeentelijke herindeling de communicatie te tussen de bewoners en de gemeente te bevorderen. De vrees was namelijk dat de afstand tussen de Deldenaren en het nieuwe gemeentehuis in Goor te groot zou zijn.

De afgelopen decennia is gebleken dat dit inderdaad een probleem is. De ontwikkelingen van bijvoorbeeld het oude stadhuis en het gezondheidscentrum in Delden lagen vele jaren stil zonder dat de inwoners wisten wat er zou gebeuren. Met de plannen van de voormalige Toonladder, café de Boemel en de oude sporthal de Reiger, lijkt er weer een hoofdpijndossier te ontstaan. En opnieuw krijgt de gemeente het verwijt dat ze niet goed communiceert.

Dit terwijl de start veelbelovend was. De gemeente hanteerde voor dit project namelijk een nieuwe aanpak. Aan het begin van het traject werd veel gesproken met omwonenden en werden, waar mogelijk, wijzigingen in de plannen doorgevoerd. Dit moest voorkomen dat later in het proces problemen zouden ontstaan. Ook de Stadsraad werd hier nauw bij betrokken en heeft meerdere gesprekken gevoerd met de toenmalige projectleider.

Na het laatste gesprek in september 2022 werd het echter stil. De plannen lagen er, iedereen was enthousiast maar er gebeurde vervolgens niets. Ook niet toen de raad in maart van 2023 groen licht gaf voor de bouw van de 18 huizen en 44 appartementen. Waarom deze periode niet is gebruikt om alle benodigde onderzoeken uit te voeren en de vergunningen rond te krijgen, is voor iedereen onduidelijk. Zelfs voor de gemeente, zo bleek vorige week uit antwoorden van de nieuwe wethouder.

Dat er meer op de achtergrond speelt dan waar de buitenwacht weet van heeft, is duidelijk. Bouwen in Nederland is complex en wordt door de uitgebreide regelgeving alleen maar lastiger. En dat er een tekort is aan ambtenaren en ingehuurde krachten is ook een verzachtende omstandigheid. Maar dat betekent niet dat de communicatie naar de bewoners opgeschort kan worden. Hierdoor komt de geloofwaardigheid van de gemeente namelijk ernstig in het gedrang.

Terug naar het begin. De Stadsraad is ooit in het leven geroepen om de communicatie te tussen de bewoners en de gemeente te bevorderen. Wij roepen de gemeente dan ook op om hier gebruik van te maken. Treed in overleg en speel open kaart. Ook over de andere locaties waar bouwplannen zijn zoals bij de Ranninkschool. Als de dingen anders lopen dan verwacht, dan geef dat eerlijk aan. Dat valt een stuk beter bij de inwoners dan radiostilte en verrassingen.

In april 2023 brachten de verschillende dorps- en stadsraden dit middels een brief nogmaals onder de aandacht van de gemeente. “In het vastgestelde inspraak – en participatiebeleid hebben we geen rol en geen formele positie. In de praktijk ervaren we dat ook. Er is geen lijn te ontdekken in de wijze waarop de dorps – en stadsraden door de gemeente Hof van Twente worden betrokken bij onderwerpen en aangelegenheden waar het voor zich zou spreken omdat juist wel te doen.” Het beloofde gesprek met de burgemeester laat nog altijd op zich wachten.