Hier vindt u onze missie en visie document.

Leidende doelstellingen Stadsraad Delden

Resumerend hebben wij de volgende twee doelstellingen als Stadsraad:

  • “Wensen en behoeften van inwoners / bedrijven/ instellingen/ verenigingen /organisaties inventariseren , en vervolgens invloed bij de gemeente uitoefenen om aan gedragen wensen en behoeften tegemoet te komen”.
  • “Plannen en wensen van de gemeente in kaart brengen en dit met de achterban communiceren , zodat onze gedragen inbreng vroegtijdig meegenomen kan worden in potentiële beleidsplannen”.

Bovenstaande betekent in de eerste plaats dat de Stadsraad Delden een luisterend oor heeft en communicatiekanalen creëert waarlangs wensen en behoeften vanuit de bevolking en vanuit de gemeente kenbaar gemaakt kunnen worden.

In beide doelstellingen wordt het woord ‘gedragen’ toegepast om aan te geven dat het om collectieve zaken dient te gaan, die breed gedragen worden.