Over ons

Hier vindt u meer informatie over Stichting Stadsraad Delden!

Stichting Stadsraad Delden

De Stichting Stadsraad Delden is op acht december 2008 opgericht. De stichting heeft tot doel om de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven, instellingen, verenigingen en organisaties te inventariseren, en vervolgens invloed bij de gemeente uit te oefenen om aan de aangedragen wensen en behoeften tegemoet te komen. Anderzijds wil de stichting de plannen en wensen van de gemeente in kaart brengen en dit met de achterban communiceren. De stichting is volledig onafhankelijk en heeft geen bewuste binding met politieke of religieuze overtuigingen. Het is een brede toegankelijke stichting voor iedereen die Delden een warm hart toedraagt. De raad bestaat uit negen, niet gekozen, vrijwilligers.

Dit initiatief is tot stand gekomen als gevolg van een aantal groeiende misverstanden, het gevoel dat de lokale politiek steeds verder van de Deldenaar afstaat en onbegrip in de vertaling van politiek en gemeentelijk beleid richting de woonkern Delden. Een en ander is het resultaat van de gemeentelijke herindeling, waardoor Delden opgegaan is in een grotere Gemeente, waaronder ook Goor, Diepenheim en Markelo vallen, inclusief buurtschappen als Deldenerbroek en Azelo. Dit heeft duidelijk een effect op de relatie tussen de inwoners en haar gemeente. Juist in dat vacuüm wil de Stadsraad een verbindende rol gaan spelen.