Vorige maand werd duidelijk dat de gemeente Hof van Twente 21 asielzoekers gaat opvangen op de bovenverdieping van de oude sporthal de Reiger in Delden. Tijdens de informatieavond voor omwonenden bleek dat er vooral veel onduidelijkheid bij zowel gemeente als inwoners. In een tweede ronde met brieven, die ruimer is verspreid dan de eerste ronde, geeft de gemeente iets meer duidelijkheid over de situatie.

Zo wordt 1 september genoemd als streefdatum voor het gereed hebben van de locatie. Dat is wel afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt momenteel onderzocht of er geen legionella zit in de waterleidingen die al enige tijd buiten gebruik zijn. Ook moet er gekeken worden of vluchtwegen en de brandveiligheid aan de eisen voldoen. Verder mogen de kosten voor eventuele aanpassingen die te gortig zijn. De sporthal wordt immers volgend jaar gesloopt voor nieuwbouw.

De gemeente laat tevens aan de omwonenden weten dat er wordt gesproken met een externe beveiliger. Dit bedrijf, dat veel ervaring heeft met noodopvanglocaties, kan mogelijk een extra oogje in het zeil houden tijdens de drie maanden dat er asielzoekers worden opgevangen. Ook wordt voor vragen opnieuw verwezen naar de locatie manager. Deze wordt binnenkort aangesteld en wordt op de tweede informatiebijeenkomst op 29 augustus aan de buurt voorgesteld.

Op de vraag hoe de groep van 21 asielzoekers er precies uitziet, kan de gemeente nog geen duidelijkheid verschaffen. Wel maakt ze in de brief duidelijk dat de voorkeur, net als die van de bewoners, uitgaat naar gezinnen en niet naar alleenstaande mannen. Voorbeelden zoals de overlast bij het AZC Hardenberg worden onderling gedeeld en zorgen voor onrust in de omgeving rondom de sporthal. . ‘De gemeente kan en zal aangeven dat we een locatie hebben die geschikt is voor gezinnen en niet voor alleenstaande mannen vanwege de kinderrijke buurt en de aanwezigheid van een kinderdagverblijf’, zo staat in de brief.