Vorige keer hebben we de Deldenaren opgeroepen om aan te geven waar we ons de komende tijd als Stadsraad op moeten gaan richten. Op basis daarvan hebben veel mensen gereageerd waarbij de thema’s hierbij even op een rijtje:

  • De vaak chaotische verkeerssituatie op de Langestraat.
  • Rommelige reclame-uitingen op de stoepen van de Langestraat en ook rondom de pomp op de oude markt.
  • Gevaarlijke verkeerssituaties op de Vossenbrinkweg.
  • De overlast gevende drempel op de kruising Vossenbrinkweg – Morsweg – van Heeckerenweg.
  • De overlast gevende veel te hoge drempel bij de ingang van de Greekerinckskamp en tevens gevaarlijke situatie voor met name de jeugdige fietsers ‘s-ochtends.
  • De nieuwe bestrating in de Koninginnebuurt met waterafvoer in het midden van de weg welke hinderlijk blijkt voor fietsers.
  • Wijziging in afhaalmomenten afval en dan met name de gevolgen voor het groenafval.
  • Algehele staat van de groenvoorziening.
Een aantal van deze thema’s zijn niet nieuw, komen elk jaar weer boven water en blijven hardnekkig aanwezig. Anderen zijn nieuw te noemen. De komende tijd gaan we elk thema nader bekijken en daarover berichten. We zijn benieuwd of ze breder gevoeld worden en wat de reacties daarop zullen zijn. We hebben de Gemeente hiervan ook alvast in kennis gesteld om mee te kunnen kijken naar mogelijke oplossingen.