De PvdA heeft op dinsdagavond tijdens de gemeenteraadvergadering een aantal vragen gesteld aan wethouder Wim Meulenkamp over de inbreidingslocaties in Delden. Onno Bordes wilde onder andere weten in hoeverre er nog van de voorkeursvarianten afgeweken kan worden.

Bordes: “Op 1 april verscheen er een persbericht over de woningbouw op de schoollocaties in Delden, waarin uitvoerig wordt ingegaan op een participatietraject. Op 21 april wordt er een behoorlijk uitgewerkt plan gepresenteerd, waarover inwoners binnen 4 weken schriftelijk kunnen reageren. Wij krijgen de nodige reacties binnen met daarin de vraag ‘is dit plan al niet heel erg in beton gegoten’. Hoe flexibel is het nog?”

Meulenkamp: “Het is niet in beton gegoten maar we hebben aan de voorkant gezegd ‘laten we niet on voorbereid het participatietraject ingaan’. We hebben daarom gekeken naar hoe het zou kunnen worden op deze plek. Daar hebben we met z’n allen goed naar gekeken, hier intern in eerste instantie. We zijn nu erg benieuwd naar alle reacties die we krijgen. Dat is ook het doel van deze fase. Daarna ‘trechteren’ we de reacties en kijken we hoe we verder gaan.”

“Er wordt op dit moment heel veel gereageerd met allerlei ideeën. Er zijn vooral heel veel mensen die ons bellen of mailen met de mededeling ‘ik wil graag in Delden wonen, maar er is geen plek voor mij. Die mensen vormen een groot deel van de totale reacties.”

De wethouder gaf verder aan dat er op woensdag een gesprek is met de Stadsraad Delden waar deze ook haar visie kan geven op de plannen.