De Stadsraad Delden kwam al in 2012 met het voorstel om langs de Sportlaan (Tussen het Aparthotel en de Strookappe ) in Delden een voetpad aan te leggen. Het doortrekken van de stoep zou de veiligheid van de wandelaars, naar vooral het hotel en de sportaccommodaties op de Mors, vergroten.

De gemeente Hof van Twente zag aanvankelijk weinig in de plannen, vooral vanwege de hoge kosten. In 2017 werd er toch een budget van 90.000 euro vrijgemaakt voor de aanleg. Vanwege de geplande herinrichting van de Mors werd de uitvoering echter uitgesteld. Nu de werkzaamheden op de Mors grotendeels zijn afgerond, is ook het voetpad aangelegd.