Twentekanaal

Na tientallen jaren van touwtrekken werd bij Eefde eindelijk begonnen met de aanleg van het Twentekanaal. Bij Stad en Ambt Delden werd op 18 juni 1931 23 hectare grond onteigend. Voorafgaand werd er alom gekeken en gemeten over het te volgen tracé. De eerste spade werd in de grond gezet in september 1930. Vooral de bouw van de sluis bij Wiene was voor die tijd een formidabele klus.

In de jaren dertig van de vorige eeuw was het crisistijd en heel veel mensen waren werkloos. Ze ontvingen een steun van fl. 11,00 per week. Door de werkverschaffing werden er veel aan het graven van het kanaal te werk gesteld. Het weekloon bedroeg toen fl. 18,00. Het loodzware werk bestond uit krui- en kiepwagens vullen met zand en klei wat een hard bestaan was. Men ging of dood van de honger dan wel van het onmenselijk zware werk. De haven in Delden werd omstreeks 19 of 20 augustus 1935 in gebruik genomen. Toen het gedeelte tot de haven van Enschede ook gereed was werd de waterweg van de IJssel naar Enschede officieel geopend op 26 augustus 1936.