Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vervolgoverleg NABO’s 28 maart 2019

Afdrukken

Op 28 maart jl. heeft de Stadsraad in samenwerking met de Stadsraad Goor en de dorpsraad van Markelo weer een vervolgoverleg gehad met wethouder Scholten over de plannen van Prorail om de onbewaakte spoorwegovergangen in de Hof van Twente grotendeels te laten vervallen, en een beperkt aantal te wijzigen in een bewaakte overweg. Zoals eerder al aangegeven heeft dit weinig impact op de directe omgeving van Delden. De overweg achter de houtzagerij van Twickel heeft geen recreatieve functie. Er is daar geen sprake van een weg of wandelpad, maar slechts een overgang naar een weiland. Daar waar het overgangen betreft welke door
particulieren gebruikt worden zullen deze persoonlijk benaderd worden door Prorail voor een oplossing. In dergelijke gevallen kan het zijn dat de overweg opgeheven wordt, of dat deze afsluitbaar zal zijn met een hek waarvan de betreffende particuliere gebruiker de sleutel heeft. De twee overwegen achter het Pannenkoekenhuis tussen Delden en Goor hebben wel een meer recreatieve functie daar het een klein wandelgebied betreft. Hier is de
kans groot dat deze beiden gaan verdwijnen. Een derde overgang tussen Delden en Goor kent een puur particulier gebruik. Hier zal e.e.a. met de bewoner worden afgestemd door Prorail. Zoals het er nu naar uitziet zal de daadwerkelijke uitvoering nog wel enige tijd op zich laten wachten. Er moet hierbij gedacht worden aan een termijn ergens binnen de komende 5 jaar. De kosten voor deze aanpassingen zullen ook deels door de gemeente gedragen moeten worden.

 Bestuur Stadsraad Delden

 

Overleg NABO’s Hof van Twente

Afdrukken
De Stadsraad Delden heeft kortgeleden een overleg gehad met de Stadsraad Goor en de Dorpsraad van Markelo over de voorgenomen plannen van Prorail om de onbewaakte overwegen in de Hof van Twente onder de loep te nemen. Dit op verzoek van de gemeente om een beter beeld te krijgen van het gebruik van deze overwegen en de impact van eventuele wijzigingen.
 
Het gaat daarbij in totaal om 12 overwegen, het hoogste aantal binnen één gemeente van heel Nederland.
Er moet daarbij gedacht worden aan het compleet opheffen van een overweg, het afsluiten van een overweg dmv een hek met slot of het alsnog ombouwen tot een bewaakte overweg. 
Aanleiding is de landelijke discussie die er is ontstaan na een paar recente ongevallen met dodelijke afloop elders in het land bij dit type overwegen.
 
In Delden gaat het om 1 overweg welke gelegen is achter de houtzagerij van Twickel. Iets verder buiten Delden richting Goor gaat het om een tweetal overwegen voorbij de sluis.
Of de Gemeente Hof van Twente ook aan de kosten zal moeten bijdragen en zo ja, hoeveel, is nog niet bekend. 
 
Een vervolgoverleg met Wethouder Scholten staat in maart gepland.
 

Stadsraad Delden wil actievere samenwerking met inwoners

Afdrukken

De Stadsraad Delden wenst alle inwoners een geweldig en gezond 2019! We hopen op een jaar waarin mooie plannen zoals het Sportpark De Mors, het herinrichten van het centrum en nieuwe Integraal Kindcentra werkelijkheid worden.

Zoals velen heeft ook de Stadsraad goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ondanks dat we de afgelopen jaren bij veel ontwikkelingen in Delden betrokken waren en ook onze stempel hebben kunnen drukken, gaan we de inwoners meer bij onze activiteiten betrekken. Dit willen we bereiken door ieder kwartaal een nieuwsbrief uit te laten gaan met daarin een overzicht van de zaken waar wij ons mee bezighouden. Ook moet onze bestaande Facebookpagina nieuw leven inblazen worden. Het is de bedoeling om de inwoners van Delden, middels onder andere polls, periodiek te vragen naar hun mening over actuele onderwerpen. Op het social media platform geven we, net als in onze nieuwsbrief, tevens inzicht in onze activiteiten en de onderwerpen die tijdens de vergaderingen worden besproken.

 


Pagina 1 van 74