Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stadsraad Delden

Afdrukken

Stadsraad Delden heeft binnenkort een nieuwe website..

 

Tot die tijd kunt u ons via  email of facebook  bereiken..

 

STAD DELDEN HISTORISCH MODERN.

Afdrukken

Sinds medio dit jaar is er in Delden een werkgroep actief welke zich tot taak heeft gesteld de uitstraling van het historische centrum van Delden te verbeteren.

Deze werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden van de Gemeente Hof van Twente, Deldense Ondernemers Vereniging, Politie en Stadsraad Delden. De Stichting Twickel is in raadgevende vorm ook hier bij aangesloten.

Waarom nu deze werkgroep?  Aan het historische centrum van Delden is al geruime tijd geen  aandacht meer besteedt. De meest in het oog springende zaken zijn daarbij o.a. de sterk verouderde straatverlichting in de Langestraat, het ontbreken van bankjes, prullenbakken en groenvoorzieningen, de situatie op het Ressingplein, de parkeersituatie aan de Langestraat, de knelpunten met het vrachtverkeer en de hoeveelheid aan verschillende reclame-uitingen.

Nu zult u zeggen dat deze thema’s niet nieuw zijn, maar momenteel doet zich de kans voor om hier stapsgewijs wat verbeteringen gerealiseerd te krijgen.

De eerste stap die de werkgroep vastgesteld heeft, is de openbare straatverlichting aan de Langestraat tussen Hotel de Zwaan en Schoenhandel Leferink en het stuk Spoorstraat vanaf de LANGESTRAAT tot aan het spoor, om de ondernemers aldaar meer bij het centrum te kunnen betrekken. De openbare straatverlichting dateert uit begin jaren tachtig en is dringend aan vervanging toe. De gemeente is momenteel met een project bezig om binnen de Hof van Twente diverse armaturen van de straatverlichting vervangen te krijgen voor duurzamere varianten.

Om te voorkomen dat de huidige verlichting aan de Langestraat simpelweg vervangen wordt door sfeerloze armaturen, heeft de gemeente zich bereid getoond om de verlichting aan de Langestraat los te koppelen van het project om zodoende de weg vrij te maken voor een beter passende oplossing.

Diverse oplossingen zijn door de werkgroep besproken, waarbij wetgeving omtrent verlichting, (verkeers-)veiligheid, financiële en technische haalbaarheid meegenomen zijn in de afwegingen.

Waar we ons momenteel op concentreren is een variant met midden boven het wegdek hangende lampen. Deze lampen zullen dan middels staalkabels tussen twee gevels bevestigd moeten worden. (zie foto voor een impressie) Er zal dan geen sprake meer zijn van straatlantaarns die op de trottoirs onnodig ruimte innemen. Ook zullen er veel minder lichtpunten nodig zijn en het algehele beeld zal minder druk zijn dan nu het geval is.

Een eigentijdse variant hierop - ter vervanging van bijv. de kerstverlichting - kunnen LED lampen zijn die verschillende kleuren kunnen uitstralen en naar sfeer gedimd kunnen worden. Denk hierbij aan een groene of rode kleur tijdens de kerstmarkt, geel met Pasen of verschillende kleuren tijdens de Nacht van Delden. (En tussendoor natuurlijk normaal licht).

Wij zullen u over de voortgang op de hoogte houden en ontvangen graag uw reacties en suggesties om er samen iets moois van te maken!

Deze kunt u sturen aan:

De Stadsraad Delden

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Of

De Deldense Ondernemers Vereniging

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

Afdrukken

De realisatie van de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden leken begin juni ineens heel ver weg. In de kadernota voor 2018 liet het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding gaven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel zou een voorbereidingskrediet van 50.000 euro worden gereserveerd. Een flinke tegenvaller voor stuurgroep De Mors, maar in een reactie lieten de bestuursleden weten toch positief te blijven over de mogelijkheden.

En niet zonder reden zo bleek tijdens de raadsvergadering op 20 juni. Nadat een de Stadsraad Delden het belang van de plannen tijdens de inspraakmogelijkheid nog eens had onderstreept, zag een grote groep leden van de verschillende betrokken sportverenigingen uit Delden hoe alle fracties in de gemeenteraad een hoge prioriteit gaven aan de plannen op De Mors. Vooral de VVD en de PvdA spraken zich positief uit over het project en zetten vraagtekens bij de huidige verdeling van de gelden in de kadernota. ‘Waarom wel investeren is bijvoorbeeld integrale kindcentra en niet in De Mors’. De VVD komt ook met een motie tijdens de volgende raadsvergadering. Wethouder Harry Scholten liet weten de prioriteiten in de kadernota te hebben weergegeven en dat de partijen met voorstellen moeten komen over de definitieve invulling. Hierin nemen de fracties ook de meicirculaire mee, die een aantal flinke meevallers laat zien.

Stuurgroep De Mors is blij met de steun van de plannen door de verschillende fracties. “Het is goed om te horen dat onze plannen een hoge prioriteit krijgen en dat er nu gesproken wordt over de invulling van de kadernota.”

 


Pagina 2 van 74