Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Is zwembad de Mors straks morsdood?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 23 juli 2013)

We zijn als Stadsraad Delden recentelijk in beeld gekomen over een onderzoek welke de gemeente Hof van Twente laat uitvoeren waarin de (sport-)voorzieningen in de diverse kernen nog eens onder de loep worden genomen. Dit alles met als doel om na te zien waar mogelijke besparingen te halen zijn in combinatie met de verwachte veranderende samenstelling van de bevolking.

Wat daarbij vooralsnog het meest in het oog sprong, was het feit dat zwembad de Mors daarbij naar alle waarschijnlijkheid niet meer als een basisvoorziening gezien zal gaan worden. Simpel gesteld zou dit gaan betekenen dat in 2016 of 2017 de geldkraan dichtgaat en dat zou vanuit de huidige situatie betekenen dat het zwembad zijn poorten zou moeten gaan sluiten.

OK, het is nog niet zover, maar we zijn het aan de deldense bevolking verplicht om deze situatie goed duidelijk te maken. Om te bewijzen dat ons zwembad zeker bestaansrecht heeft en een essentieel onderdeel vormt van onze gemeenschap zijn wij daarom een handtekeningenactie gestart bij zwembad de Mors omdat wij dit niet zonder slag of stoot willen laten gebeuren .

Op de balie bij de ingang kunt u uw steun voor het zwembad betuigen door even uw handtekening te plaatsen.

Wat ons betreft zou het wegvallen van zwembad de Mors voor Delden (en omstreken!) een onherstelbaar groot verlies betekenen. Op bijgaande foto's is nog eens goed te zien hoe intens het zwembad bezocht wordt en er nauwelijks meer parkeerplekken te vinden zijn.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun voor het behoud van ons zwembad!


 

Goederen over betuwelijn of waterweg, maar niet door onze steden zeg!!

Afdrukken
(Bron: Stadsraad Delden, 13 juni 2013)

Op 13 juni ll. was er een voorlichtingsavond over de plannen met het goederenvervoer.Bij die bijeenkomst, in het Gemeentehuis van de Hof van Twente, maakte de Stadsraad Delden nogmaals hun standpunt duidelijk door spandoeken met duidelijke foto’s en tekst aan te brengen bij de binnenkomende passages van het plein.

Wij blijven benadrukken dat alle inwoners van Stad Delden, maar ook die van Goor hun afkeuring over de plannen moeten laten horen, want anders valt er een beslissing, waarvan men later veel spijt zal krijgen.

Stadsraad Delden
 

Het uur U nadert voor de Hof van Twente

Afdrukken

De laatste 2 maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het spoorgoederenvervoer.

De Stadsraad Delden wil u informeren over de mogelijkheden om te reageren op het MER 1 rapport (Milieu Effect Rapportage). Dit kan digitaal en schriftelijk.

Het adres voor digitale reacties is www.centrumpp.nl onder hoofdstuk actuele consultatieprojecten.

Het adres om schriftelijk te reageren:    Centrum Publieksparticipatie PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

 

Deze reacties zijn mogelijk vanaf 21 mei  jl. t/m 8 juli 2013.

Inmiddels heeft staatssecretaris Mevr. Mansveld een werkbezoek gebracht aan locaties langs de IJssellijn en de Twentelijn. Namens de provincie Overijssel was Mevr. Bakker aanwezig.  Alle gevaar aspecten en ongemakken werden besproken. Het RONA zwartboek ( Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) werd overhandigd aan de staatssecretaris.  Dit zwartboek is een uitgebreide weergave van alle zwaktes en knelpunten die de inwoners wonend aan de mogelijke spoorvarianten kunnen tegenkomen.

Je kunt je afvragen wat de waarde is van zo’n bezoek. Een ambtenaar die de portefeuille Basisnetspoor onder beheer heeft, wist niet, dat er in Dieren op 14 meter afstand van het spoor een gasbedrijf was. In Eefde staat een tehuis met 120 geestelijk gehandicapten pal  aan het spoor! De vraag blijft, of Randstadbestuurders voldoende oog hebben voor de belangen van Oost-Nederland. Mevr. Mansveld  sprak nog uit, dat extra goederentreinen in Oost-Nederland hard nodig zijn. Hinder die dit meebrengt, is onvermijdelijk!

De MER rapportage laat zien, dat er sprake is van aanzienlijke trillingshinder. Bij een aantal varianten wordt de norm overschreden. De hinder door geluid blijft beperkt. In de kernen Goor en Delden en ten oosten van Hengelo zijn “zware”maatregelen nodig (schermen tot 4 meter hoog!). Bij alle varianten blijft de luchtverontreiniging onder de grenswaarden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zou onder het “risicoplafond”blijven. Dit alles is gebaseerd op gemiddelden van modellen die de overheid hanteert. De piekbelastingen worden zo genivelleerd! Er is nog geen tracékeuze bepaald. Deze volgt na het MER 2 rapport.

In de regio worden door het Ministerie en Pro Rail weer voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor de Hof van Twente is dit donderdag 13 juni in het gemeentehuis van Goor van 17.00-21.00 uur. De Stadsraad Delden nodigt u dringend  uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen rond het spoor.

 

De MER rapporten zijn te raadplegen via www.centrumpp.nl . Vanaf 28 mei jl.  ligt het MER rapport ook ter inzage bij gemeente en bibliotheek.

De Regio Twente maakt zich ook zorgen over meer goederentreinen. De Regio wijst de plannen af namens de 14 gemeenten, tenzij de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid gegarandeerd worden. Dit is een boterzacht standpunt. De overheid weet wel raad met aanpassingen van de normen en wordt zo geen strobreed in de weg gelegd. Ook in Borne wordt kritiek geuit op de slappe houding van de gemeentelijke overheden. Zij schuiven de zwarte piet naar de burgerprotestbeweging. Vragen zij soms wisselgeld voor andere grote prestigeprojecten?

Wij vragen de hofbewoners actief mee te denken en de bijeenkomst in Goor te bezoeken. Tevens vragen wij te reageren op het MER1 rapport. Voor aanwijzingen  voor kritische vragen aan de overheid verwijzen we naar de nieuwsbrief mei 2013 van RONA (website www.rona.info.nl ).

Vermeldenswaardig is nog het feit, dat RONA in hun nieuwsbrief de bijgevoegde foto’s van Delden met geluidsschermen wilde afdrukken (eerder gepubliceerd in het Hofweekblad door de Stadsraad Delden). De autoriteiten achter de onderzoeksrapporten hebben dit echter verboden. Het was hen kennelijk niet welgevallig. Er moest eerst gewacht worden op hun toestemming. Hoezo ongewenste overheidscensuur?

Voorbeeldbrief voor reacties op MER1 rapport:

1. voor digitale reactie:

www.centrumpp.nl Reactie op MER 1: --

 

2.  voor schriftelijke reacties:

Centrum Publieksparticipatie, PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Reactie op MER1:  --

-

 

Stadsraad Delden,
Hans de Roos

 


Pagina 10 van 73