Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nieuwe voorzitter stichting Stadsraad Delden

Afdrukken

Met ingang van mei 2014 is Rob Steentjes bereid gevonden om de nieuwe voorzitter te worden van de Stadsraad Delden. Hij volgt hiermee Binne Visser op die deze functie de afgelopen vier jaren op zich genomen heeft. 

alt

 

Onder aanvoering van Binne Visser is er de afgelopen jaren een goede structuur neergezet en zijn de contacten met diverse betrokkenen, waaronder gemeente en college Hof van Twente, sterk aangetrokken. De Stadsraad heeft haar slogan ‘respect voor het verleden & invloed op de toekomst’ statutair vorm gegeven door enerzijds sterk positie te kiezen inzake (projectmatige) ontwikkelingen binnen Delden die (potentieel) geweld aandoen aan het specifieke karakter van onze Stad, maar is ook anticiperend en voorbereidend betrokken bij processen en projecten om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen binnen Stad Delden,

Enkele noemenswaardige zaken zijn bijvoorbeeld het project ‘Duurzaam Dorp’, waar 25.000 euro mee opgehaald werd om duurzame tassen aan alle Deldenaren te kunnen verstrekken (nog steeds te koop bij onze VVV). Hiervan werd ook 10.000 euro gedoneerd aan ons zwembad om zonne-energie te kunnen gebruiken voor de nieuwe douches. Verder is er nauw samengewerkt in het kader van woonservicegebied Delden, herinrichting van de Langestraat (veiligheid en toegankelijkheid), hebben we een actie gehouden tot behoud van het Zwembad, die ertoe geleidt heeft dat dit een vaste voorziening is geworden en zijn we actief tegen de komst van het zwaar goederenvervoer. Van enige emotionele waarde is tenslotte het feit dat we de naam Stad Delden op de groene toegangsborden hebben mogen verwezenlijken, om het historisch karakter ook toeristisch te versterken.

Wij danken Binne voor zijn inzet, professionaliteit en collegialiteit en wensen Rob heel veel succes om nu de volgende fase in te gaan en samen met het team van vrijwilligers onze Stad Delden goed te blijven vertegenwoordigen en als klankbord te fungeren binnen de groter wordende gemeentelijke arena.

Uit naam van Binne Visser willen wij hierbij niet onvermeld laten dat het Hofweekblad ons altijd de ruimte heeft gegeven om zaken te publiceren en dat het Aparthotel ons uitstekend onderdak geeft om onze vergaderingen te houden. Hiervoor dank en wij vertrouwen erop dat deze samenwerking nog lang moge voortduren.

Stadsraad Delden

 

Antwoorden Stadsraad Quiz

Afdrukken

Hieronder zullen de vragen en de antwoorden zichtbaar worden van onze quiz die u kon invullen tijdens Koningsdag 2014.

De winnaar zal binnenkort bericht van ons krijgen.

Afbeelding 1

alt

 

Afbeelding 1a

alt

Afbeelding 2

alt

Afbeelding 3

alt

Afbeelding 4

alt

Afbeelding 5

alt

 

 

STADSRAAD DELDEN

Afb.

Nr.

Omschrijving

a/b

Vraag

x

1/1a

1

Hoe wordt deze buurt ook wel genoemd in het dialect ?

a

Kafhook

x

b

Proathook

 

2

Deze buurt werd in het verleden beschouwd als een ?

a

Brink

x

b

Marke

 

3

Hoe heet de spreuk die op de gevelstaat van de boerderij?

a

Tot zover heeft god ons gebracht

x

b

God waakt over ons

 

4

Wat is het bouwjaar van deze boerderij ?

a

1652

 

b

1752

x

5

Wat is het van soort monument ?

a

Natuurmonument

 

b

Rijksmonument

x

2

1

Waar staat deze boom ?

a

Oude Benteloseweg

x

b

Bij Carelshaven

 

2

Deze boom is bekend onder de naam ?

a

Kozakkeneik

x

b

Napoleonseik

 

3

Een anekdote is dat holle ruimte dienst deed als ?

a

Schuilplaats

x

b

Opbergplaats

 

4

Hoe heet de hoeve op foto ?

a

Anna hoeve

x

b

Elisabeth hoeve

 

5

Deze hoeve dateert van ?

a

1742

 

b

1842

x

3

1

In welk buurtschap ligt dit kerkhof ?

a

De Ploaj

x

b

Deldernesch

 

2

Welke religie ?

a

Joods

x

b

Orthodox

 

3

Deze rustplaatsen mogen …..

a

Niet worden geruimd

x

b

Wel worden geruimd

 

4

Welke taal staat op de grafstenen ?

a

Hebreeuws

x

b

Arabisch

 

5

Welke bekende Deldense slager ligt hier ten ruste ?

a

Cohen

 

b

Groenheim

x

4

1

Wat is de naam van deze nog huidige horeca gelegenheid

a

Carelshaven

 

b

Hoogspel

x

2

Wat is de achtergrond van de  naam

a

Twist tussen kasteelheer en uitbater

x

b

Overleg tussen stad Delden en uitbater

 

3

Hoe heet de deze esch ?

a

De hoge esch

x

b

De lage  esch

 

4

Wanneer werd al voor het eerst gesproken van deze uitspanning ?

a

1892

x

b

1932

 

5

De eerste uitbater was naast het beroep van kastelein ook nog ?

a

Fietsenmaker

 

b

Kleermaker

x

5

1

Hoe heet deze kolk?

a

De Molenkolk

x

b

Zaagmolenkolk

 

2

Welke twee beken zie je hier ?

a

De Twickelervaart en Oelerbeek

x

b

De Twickelervaart en Azlozerbeek

 

3

Op welk landgoed ligt dit ?

a

Weldam

 

b

Twickel

x

4

Deze beken verzorgen de watervoorziening van?

a

De Zaagmolen

x

b

De Noordmolen

 

5

Op de achtergrond van deze foto zie je de?

a

IJsbaan

x

b

Vennetjes

 
 

Koningsdag 2014

Afdrukken

Dit jaar stond de Stadsraad op de rommelmarkt.. 

alt

alt

alt

alt

 


Pagina 7 van 74