Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Is Cogas nog wel betrouwbaar?

Afdrukken

Is Cogas nog wel betrouwbaar?

Hierop kan ik persoonlijk een kort antwoord geven. Nee.

Om dit te staven volgt hieronder een overzicht van de manier van handelen van de netwerkbeheerder. Hieruit kunt u ook zelf een conclusie trekken.

In het najaar van 2012 kreeg iedereen in Delden een brief van Cogas. Hierin werd vermeld dat in de hele plaats een glasvezelnetwerk zou worden aangelegd en dat de inwoners zich hiervoor konden inschrijven. Op een enkeling na tekende iedereen bij Cogas een overeenkomst want,zo dacht men, verschillende gemeenten zijn aandeelhouder van Cogas, dus dat zit wel goed.

Het bleek echter dat Cogas niet de financiën had om de aanleg te kunnen betalen. Het bedrijfklopte voor geld bij de Rabobank aan de deur. Een beleggingsfonds(CIF) van de Rabobank zag er wel iets in de plannen en wilde investeren. Dit mits men 50 procent van de aandelen zou krijgen.

En ja hoor, de aandeelhouders (lees de gemeenten) gingen akkoord en kregen allen enkele miljoenen euro's. Nu lijkt dat wel mooi, maar ze gaven een groot deel van hun toekomstig dividend weg. En helaas kun je geld maar één keer uitgeven en die miljoenen zijn binnen de kortste keren besteed.

Tot verbazing van de Deldens inwoners begon plotseling Reggefiber overal in de grond te graven om glasvezelkabels aan te leggen. Men vroeg zich af hoe het mogelijk was dat er twee glasvezelnetten zouden komen. Cogas zweeg echter in alle talen en de mensen wezen Reggefiber de deur. Men had immers al een overeenkomst. Ook de gemeente zweeg in alle talen.

In oktober 2012 nam de Stadsraad Delden het initiatief om een voorlichtingsavond te houden waarbij met veel moeite en aandringen bij Cogas, tweecharmante dames gestuurd werden. Het probleem was dat deze afvaardiging eigenlijk van niets wist van de situatie en op de openstaande vragen dan ook geen antwoord kon geven.

Ongeveer zes maanden geleden kregen alle abonnees van Cogas een brief met de mededeling dat Caiway (ook in bezit van CIF) de kabel ging beheren. Men werd dus gewoon gezegd, weer verkocht.

Het was tijdens de voorlichtingsavond in 2012 al bekend dat het contract van Ziggo met Cogas in 2015 zou aflopen. Cogas hield echter de mond.De soap, hoe treurig ook, gaat echter gewoon door. Caiway wordt de provider en iedereen die op de Cogas kabel wil blijven, moet verplicht overstappen naar dit bedrijf (lees naar een beleggingsfonds, dat veel geld geïnvesteerd heeft en natuurlijk de kosten of een goed rendement wil terugzien).

Veel inwoners zullen overwegen om op glasvezel over te gaan. In dit geval sturen bedrijven een monteur die alles verzorgt.In het geval van Caiway wordt er echter een pakketje met doe-het-zelf materiaal gestuurd en pas bij problemen komt men langs. Weltegen betaling. Nu heeft Delden veel ouderen, en zal er veel hulp moeten komen. Dus vraag ik mij af waarom het niet gratis wordt aangelegd?

Het is bijzonder jammer dat de gemeenten, die voor 100 procent aandeelhouders waren, de zeggenschap verkocht hebben. Wij als Stadsraad Delden hopen dat u nu een goede leverancier kiest en wensen u sterkte bij het omschakelen. En houdt u er rekening mee dat uw Ziggo email adres ook komt te vervallen.

Namens Stadsraad Delden,

Henk Schulten

 

Mag het licht uit (of aan) ?

Afdrukken

De openbare verlichting in Stad Delden levert de Stadsraad maandelijks veel reacties op. Inwoners die hun zorgen uitspreken over straatlantaarns die niet branden, complete straten die in het donker zijn gehuld of niet gerepareerde lantaarns.

Hoe zit de situatie met betrekking tot het onderhoud en reparatie nu precies in elkaar?

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met de openbare verlichting?

De gemeente heeft een uitgebreid plan voor de openbare verlichting in Delden en de overige kernen. Hierin staat hoe de straten worden verlicht, hoe het systeem wordt onderhouden en aan welke regels de openbare verlichting moet voldoen.

In het verleden werden er iedere 5 tot 6 weken controles uitgevoerd volgens een vaste route. Hierbij werden overdag alle lantaarns in bepaalde wijken ontstoken en gecontroleerd. Kapotte lampen of complete armaturen werden daarbij vervangen. Uit kostenbesparing in tijd van crisis, en ook passend binnen het denken over duurzaamheid, is hier vanaf gestapt. Omdat bij controles overdag veel extra energie verbruikt wordt. De gemeente gaat er vanuit dat de burgers zelf mondig genoeg zijn om een defecte lamp of een storing te melden.

Wanneer een melding binnenkomt bij de gemeente wordt deze toegevoegd aan het stapeltje met de overige klachten met betrekking tot de verlichting en de daaropvolgende maandag worden alle storingen doorgegeven aan de onderhoudsaannemer Ziut BV. Deze is dan verplicht om binnen vijf werkdagen de storing op te lossen. Dit is een harde termijn en de aannemer krijgt ook een waarschuwing als de problemen niet binnen de afgesproken termijn verholpen zijn.

Waarom zitten wij dan soms weken zonder licht in de straat zult u zich afvragen? Het moet toch binnen vijf dagen zijn opgelost? Hier komt de aap uit de mouw; iedere straatlantaarn is voorzien van een eigen zekering. Deze zit achter het klepje onderin de straatlantaarn. De straatlantaarn en bekabeling tot en met deze zekering is eigendom van de gemeente. Deze is dus verantwoordelijk voor de lantaarn en de lamp.

Het grote probleem begint echter als er een defect zit in de voeding van de lantaarnpaal. De kabels die in de grond liggen, en zo ook de regelkasten die hier en daar in de straten staan, zijn eigendom van Enexis BV. Nu komt de grote verrassing; is er bovengronds niets defect (dit is dus binnen vijf dagen vastgesteld) dan moet de netwerkbeheerder Enexis aan het werk. Volgens het beleid van het bedrijf moeten zij eerst de hoofdzekering vervangen. Dit gebeurt overdag waardoor de nieuwe zekeringin het geval vankortsluiting de volgende avond weer defect is. Dit moet vervolgens weer gemeld worden en dan komt Enexis opnieuw er een nieuwe zekering in zetten.

Ziet u het al voor u? Bij u thuis gaat er een zekering stuk, u vervangt deze en twee tellen later is hij weer defect. Wat doet u dan volgens het beleid van Enexis? Juist, u draait er nog maar een nieuwe in, misschien dat die beter is!

Na twee keer de zekering te hebben vervangen, wordt de storing doorgegeven aan de storingsmeetdienst van Enexis. Deze komt dan met een storingsmeetwagen en zoekt waar de fout zit. Fout gevonden, probleem opgelost hoor ik u denken. Helaas, zo werkt het niet. Fout gevonden en vastgelegd, nu moet er een andere aannemer worden ingeschakeld die de fout gaat herstellen. Enexis geeft opdracht tot het repareren en het probleem wordt opgelost.

De gemeente heeft regels en termijnen waarin storingen en defecten aan de verlichting moet zijn verholpen, maar is wat betreft het netwerk is het overgeleverd aan de grillen van Enexis. Als Stadsraad Delden spreken wij de hoop uit dat het nieuwe college zich blijft inzetten voor het oplossen van het beschreven probleem. Dit zodat storingen in de toekomst sneller en gerichter kunnen worden aangepakt. Ook roepen wij inwoners op melding te blijven doen van defecte straatverlichting, het zij aan ons, hetzij aan de gemeente Hof van Twente

Namens de Stadsraad Delden

Alexander Nijland

 

Geen spoorgoederenvervoer door Delden

Afdrukken

De Stadsraad  Delden  heeft met vreugde kennis genomen van het tracé-besluit van staatssecretaris Mansveld.  Gelukkig is afgezien van de mogelijkheid de Twentekanaallijn door Lochem/Goor en Delden te benutten. Gunstig dus voor  de Hof van Twente,  maar ongelukkig voor aanwonenden aan de Twentelijn. De Twentekanaallijn was ook echt niet geschikt voor dit zware goederenvervoer door Goor en Delden.  Het zou ernstig afbreuk hebben gedaan aan onze historische  stad. De problemen die dit zou opleveren zijn op de bijeenkomst in Goor op initiatief van de aktiegroep Hof van Twente (AGH) nog eens uitvoerig toegelicht. Mede door hun inspanningen is een bijdrage geleverd om de zaken nog eens helder voor te spiegelen aan de toen aanwezige kamerleden.

De gekozen variant wordt later uitgewerkt ,omdat de prognose over de intensiteit van het spoorgoederenvervoer herhaaldelijk is bijgesteld. Het kop maken in Deventer is niet echt een veilige variant ,omdat treinen met gevaarlijke stoffen dan moeten stoppen. Dat is riskant.

Hopelijk geeft dit ook ruimte om de nieuwe voorstellen voor een nieuw aan te leggen Noordtak een kans te geven. Een nieuwe lijn moet aan dezelfde veiligheidseisen voldoen als de Betuwelijn. Bewoners in het oosten van het land moet dezelfde veiligheid worden geboden als  bewoners langs de Betuwelijn. Spoorgoederenvervoer en personenvervoer moet strikt gescheiden zijn. Personenvervoer in het westen moet geïntensiveerd worden, maar dit mag niet ten koste gaan van personenvervoer in het oosten.

We moeten wel alert blijven dat de nachtrust langs de Twentekanaallijn  gerespecteerd  blijft. De overheid weet altijd te knutselen aan geluidsplafonds om zaken te omzeilen en toch lange goederenwagens over ons karrenspoor te laten denderen.

Hans de Roos, lid Stadsraad Delden

 


Pagina 6 van 74