Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stadsraad Delden komt met veiligheid WhatsApp-groep voor inwoners

Afdrukken

De Stadsraad Delden gaat in samenwerking met een groep inwoners en de wijkagenten starten met een veiligheid app-groep voor alle Deldenaren. In deze WhatsApp-groep kunnen mensen elkaar waarschuwen voor verdachte situaties in hun omgeving of snel hulp inroepen van de buren. De stadsraad gaat een faciliterende rol spelen binnen het initiatief. Mensen kunnen zich straks via de website of de Facebookpagina van de organisatie aanmelden voor een bepaalde buurt en worden dan ingedeeld in groepen. De politie levert de richtlijnen en spelregels waaraan de inwoners zich moeten houden.

 

De organisatie heeft in het verleden al vaker met de politie gesproken over de mogelijkheid om een ‘veiligheid app’ te beginnen. “Er is met de wijkagenten een tijdje geleden onder andere gesproken over een app-groep voor de gebruikers van het treinstation in Delden”, zo laat de stadsraad weten. “Omdat er duidelijke regels opgesteld moesten worden, heeft het even geduurd voordat we de volgende stap konden zetten.” Binnen deze vorm van buurtpreventie is het niet de bedoeling dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. “Het is nadrukkelijk bedoeld om te signaleren.”

stadsraad delden

Inmiddels is een dergelijk initiatief in verschillende plaatsen in Nederland gelanceerd en lijkt dit een succes. “Onder andere in Borne werkt het project goed en ook de Deldense Ondernemersvereniging heeft een succesvolle variant. Het is de bedoeling dat het veiligheidsgevoel van de inwoners toeneemt en dat ze in geval van nood een eenvoudige manier hebben om hulp in te roepen of mensen te waarschuwen. Voor ons is het belangrijk dat dit in samenwerking met de politie opgezet kan worden. Op die manier krijgt het initiatief meer gewicht. Nu de politie zelf de spelregels heeft bepaald, zijn er wat ons betreft geen obstakels meer.”

De stadsraad gaat naast de politie ook samenwerken met een groep inwoners in de omgeving van het Fluitekruid. “De inwoners hebben daar een projectgroep opgestart naar aanleiding van de inbraken in die omgeving. Deze week gaan we in gesprek met deze mensen om te kijken hoe we dit samen het beste kunnen opzetten. Ook de wijkagenten zijn bij dit gesprek aanwezig.”

Binnenkort komt de stadsraad met meer informatie over de opzet, de indeling van de wijken, de spelregels en de mogelijkheid voor inwoners om zich aan te melden.

 

Stadsraad houdt informatieavond over criminaliteit in Delden

Afdrukken

De Stadsraad Delden houdt op donderdagavond 16 april een informatiebijeenkomst met als onderwerp: criminaliteit in Delden. De inwoners van Delden en omgeving worden op deze bijeenkomst in het Parochiehuis geïnformeerd over de huidige veiligheidssituatie in het stadje met betrekking tot inbraken, diefstallen en andere vormen van criminaliteit. Voor de avond zijn verschillende sprekers uitgenodigd.

“Het valt niet te ontkennen dat bijvoorbeeld het aantal inbraken in Delden en omgeving de afgelopen jaren flink gestegen is”, zo vertelt bestuurslid Henk Schulten. “Het is een onderwerp dat de inwoners bezighoudt, en waar ze graag meer over te weten willen komen. Hoe ziet de toekomst er bijvoorbeeld uit, wat doet de politie en wat kunnen de Deldenaren zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminelen? Dat zijn vragen waar we op 16 april antwoord op willen geven.” Ook wordt er die avond aandacht besteed aan het fenomeen ‘internetcriminaliteit’. “Wat zijn de valkuilen en waar moet u op letten tijdens bijvoorbeeld internetbankieren of pinnen.”

De Stadsraad heeft in het verleden al meerdere malen succesvolle bijeenkomsten gehouden waaronder een avond met politiekorpschef Sitalsin en een drukbezochte informatieavond over de aanleg van het glasvezelnetwerk in Delden. Voorzitter Rob Steentjes vult Henk Schulten aan: “De stadsraad wil deze vorm van informatieverstrekking richting de inwoners weer actief oppakken met onderwerpen die leven binnen de Deldense gemeenschap. Wij willen de inwoners van Delden veel nauwer betrekken bij het werk wat wij doen. Dit soort informatieavonden zijn daar een belangrijk onderdeel van.” Ook de gemeente Hof van Twente is positief over de plannen van de Stadsraad en ondersteunt het initiatief met een subsidie.

De Stadsraad nodigt de Deldenaren van harte uit om mee te denken over de invulling van deze en toekomstige bijeenkomsten. “Vragen of toevoegingen op het programma zijn van harte welkom. Inwoners kunnen contact met ons opnemen via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

Fietsendiefstallen op het station Delden

Afdrukken

Fietsendiefstallen op het station Delden

De laatste tijd krijgen wij als Stadsraad Delden in toenemende mate klachten binnen over de situatie op het treinstation in Delden. Vooral de wekelijkse fietsendiefstallen zijn veel inwoners en treinreizigers een doorn in het oog. De politie heeft in de afgelopen maanden extra gesurveilleerd op het station, maar dit leidt niet tot een einde van het probleem. Als Stadsraad Delden denken wij graag mee over een oplossing.

Wat is het probleem?

De afgelopen maanden zijn er op het treinstation Delden weer een groot aantal fietsen gestolen. De cijfers van de politie laten zien dat de fietsendieven dit jaar vooral in de zomer actief zijn geweest. Uit dezelfde cijfers blijkt verder, dat het aantal diefstallen ten opzichte van de afgelopen jaren niet is gestegen. Tot medio november heeft de politie 39 aangiftes binnengekregen. In 2013 waren dit er in totaal 48. Hoewel niet iedereen bij de politie meldt wanneer er een fiets wordt gestolen, lijkt er een lichte daling te zijn.

Ondanks deze daling blijft fietsendiefstal wel een structureel probleem in Delden. Het treinstation aan de Stationsweg blijkt voor dieven een aantrekkelijke locatie om hun slag te slaan. Er rijden relatief weinig treinen (4x per uur), de weinige omwonenden kijken niet uit op het station en de parkeerplaatsen zijn vanaf de openbare weg door een hoge beukenhaag niet te zien. Hierdoor kunnen dieven zich ongestoord en ongezien voorbereiden.

Oplossingen

De politie onderkent het probleem en heeft extra middelen vrijgemaakt om de diefstallen een halt toe te roepen. Het extra surveilleren, het inzetten van agenten in burger en het gebruik van de zogenoemde lokfiets heeft al de nodige resultaten opgeleverd, maar een structurele oplossing is dit niet.

Als Stadsraad Delden zijn wij van mening, dat meer sociale controle zal leiden tot minder diefstallen. Met andere woorden: hoe meer mensen er aanwezig zijn op het station, hoe minder interessant de locatie wordt voor dieven. Ook is het verlagen van de beukenhagen rondom de parkeerplaatsen een goed middel om de omgeving zichtbaarder te maken, waardoor dieven zich minder goed kunnen verschuilen.

Het is daarnaast belangrijk, dat de politie de beschikking heeft over een lokzadel. Wanneer de gemeente er hier een van aanschaft, kan deze te allen tijde worden gebruikt en hoeft er niet gewacht te worden tot er een zadel beschikbaar is. Dit is nu vaak het geval. Ook cameratoezicht is een optie om het probleem terug te dringen.

Sociale controle – verplaatsing glas- en plasticcontainers

Hoe krijg je meer mensen in de omgeving van het station, waardoor de sociale controle wordt vergroot? De Stadsraad Delden heeft hier een plan voor bedacht. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het aantal en de locaties van glas- en plasticafval containers in Delden. Wij stellen voor om een aantal van deze containers te plaatsen op het station waardoor er op alle tijden van de dag mensen op het station aanwezig zijn. Naast het feit dat dit een mooie centrale locatie is, kunnen bakken op plaatsen waar ze ter discussie staan, worden verwijderd. De glasbak aan de Van Nispenweg is hier een mooi voorbeeld van. Parkerende auto’s aan de kant van de straat zorgen geregeld voor gevaarlijke situaties op deze drukke weg.

Verlagen van de beukenhaag

Politie heeft al eerder aangegeven, dat het verlagen van de bosschages bij de stallingen kan bijdragen aan een daling van het aantal diefstallen. Meer zichtbaarheid vanaf de openbare weg zorgt er in ieder geval voor, dat dieven zich niet ongezien kunnen ophouden bij de stallingen en de parkeerplaatsen. De gemeente heeft onlangs na schriftelijke vragen van de CDA-fractie in de Hof van Twente laten weten in gesprek te zijn met ProRail over het verlagen van de beukenhagen. ProRail laat in een reactie weten echter helemaal geen zeggenschap te hebben over de beukenhaag. “Deze is eigendom van NS-vastgoed. De vraag zal dan ook bij hun moeten worden neergelegd.”

Lokzadel:

De politie heeft bij de gemeente het verzoek tot het aanschaffen van een extra lokzadel neergelegd, omdat er slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn. Tegenwoordig zit de apparatuur van een lokfiets in het zadel, waardoor deze in combinatie met iedere willekeurige fiets gebruikt kan worden.

De Hof van Twente liet in het antwoord op de schriftelijke vragen van het CDA weten, dat de gemeenten in Midden Twente hebben afgesproken de lokfietsen onderling uit te wisselen. Dit om herkenning bij de fietsendieven te voorkomen. Ook zijn volgens het college twee nieuwe fietsen in bestelling.

Het argument, dat de fietsen worden uitgewisseld om herkenning te voorkomen, lijkt niet relevant. Zoals al eerder genoemd, zijn er tegenwoordig lokzadels die op elke willekeurige fiets uit het depot kunnen worden geïnstalleerd. Wanneer de gemeente zelf een zadel zou aanschaffen, hoeft er niet meer gewacht te worden op een zadel uit een buurgemeente en kan een lokfiets te allen tijde worden ingezet. Als Stadsraad Delden vinden wij het grote aantal diefstallen in Delden (en Goor) meer dan voldoende aanleiding om een dergelijk zadel aan te schaffen.

Cameratoezicht:

Van cameratoezicht wordt al snel gezegd, dat het te duur is. De gemeente laat weten, dat het uitlezen van de beelden zeer arbeidsintensief is en dat de politie geen mankracht beschikbaar heeft om de beelden te bekijken. Uit contact met ProRail blijkt dat zij de gemeente hebben aangeboden de stations in Delden en Goor aan te sluiten op hun netwerk. De camerabeelden worden dan opgeslagen bij de cameraregieruimte in Utrecht. “Op deze manier hoeft de gemeente alleen de kosten voor de aanschaf van de camera’s te betalen. De beelden van eventuele diefstallen zijn dan op te vragen.”

De Stadsraad Delden verzoekt de gemeente om duidelijkheid te scheppen over de kwestie rondom het cameratoezicht. Wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van ProRail? En zo ja, wat zijn dan de kosten voor het plaatsen van de camera’s? Is daarnaast een pilot op de stations in Delden en Goor een optie om te kijken af het aantal diefstallen kan worden teruggedrongen?

De Stadsraad Delden nodigt de inwoners van harte uit om mee te denken over oplossingen. Kijk voor meer informatie op www.stadsraaddelden.nl of op onze Facebookpagina.

Stadsraad Delden

 


Pagina 5 van 74