Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Sentiment Voorpagina artikelen
Voorpagina artikelen

Afvalcontainers

Afdrukken

Van verschillende kanten krijgt de Stadsraad klachten over de afvalcontainers.

Wat is namelijk het geval?

Naast de glascontainers zijn inmiddels containers geplaatst voor het afvalplastic,

hetgeen natuurlijk een goede zaak is. Nu blijkt echter dat deze containers een bron van ergernis voor de inwoners geworden zijn, want zeer regelmatig ziet men alle rommel er naast staan. Dit is geen reclame voor de kern Delden en mogelijk speelt dit probleem ook in de andere kernen van de Hof van Twente.

Als we het toerisme willen stimuleren, moet de gemeente er op toezien dat deze vervuiling niet plaats vindt. De Stadsraad heeft inmiddels al diverse foto’s genomen en zal dit op gezette tijden blijven doen. Daarna zullen wij het probleem onder de aandacht van de Gemeente brengen om gezamenlijk een oplossing te vinden voor dit probleem. Het zou kunnen zijn dat er te weinig geplaatst zijn, dat het ophaalschema anders zou moeten worden of dat men over ondergrondse opslag moet gaan nadenken.

Lees meer...
 

Viering 1-jarig bestaan

Afdrukken

Op woensdag 17 maart vierde de Stadsraad Delden haar 1- jarig bestaan in de Sevenster.

Hiertoe hadden we dhr. M. Sitalsing, korpschef van de politie Twente bereid gevonden een uiteenzetting te geven over de werkwijze van het twentse politieapparaat. Dit werd door hem op heldere en enthousiaste wijze naar voren gebracht, waarbij, waarschijnlijk niet tot ieders verrassing, bleek dat het met de criminaliteit in Delden gelukkig erg meevalt. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal inbraken en autodiefstallen verwaarloosbaar klein en vind het politiewerk hier met name plaats in de vorm van handhaving en het behandelen van verkeersdelicten en overige kleinschalige problemen. Een opvallende uitspraak was echter dat er binnen Twente als geheel een sterke toename te bespeuren is van huiselijk geweld. Zo blijkt zelfs dat er in absolute zin meer gevallen zijn dan in heel de regio Rotterdam! Een kil cijfer in dit verband geeft aan dat een vrouw zich gemiddeld 33 laat slaan alvorens zij naar de politie stapt. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Lees meer...
 

Eerste reacties Deldenaren tijdens bijeenkomst

Afdrukken
Reacties en verbeterpunten van de Deldenaren

Onderstaand een greep uit de reacties en verbeterpunten zoals aangegeven door de aanwezigen van het eenjarig bestaan van de stadsraad bij de Sevenster op 17 maart 2010. Deze reacties zijn schriftelijk aan de stadsraad doorgegeven en de redactie heeft alleen gecorrigeerd op spelfouten.

"Goed initiatief. Interessante avond! Wist niet wat ik van de avond moest verwachten. Achteraf zeker de moeite waard."

"Interessante avond. Leuk van Twickel. Boeiende spreker Sitalsing!"

"Geweldige spreker uitgenodigd. DHr. M. Sitalsing. Goed om zo kennis te maken met de stadsraad, zal zeker de website bezoeken en ideeën aandragen."

"Hoe kijken jullie aan tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen in Delden, bijvoorbeeld de torenflat aan het kanaal en de nieuwbouw Peperkampweg?"

"Er is nu een opruimingsverplichting voor de hondenpoep. Er is echter geen mogelijkheid de zakjes met poep in een afvalbak te deponeren. Hengelo en andere gemeenten hebben dat wel."

"Bermen worden te zeer behandeld met te zware machines. Hierdoor ziet het er onverzorgd uit als je Delden binnenkomt. Ook missen wij wilde bloemen in de berm. Hier wordt in andere provincies tegenwoordig wel weer aandacht aan besteed."

· "Vrachtwagenverkeer Vossenbrinkweg/Reigerstraat. "

· "Drempel Vossenbrinkweg/Morsweg/van Heeckerenweg."

· "Lawaaioverlast door aanhangwagens."

 


Pagina 7 van 8