Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Sentiment Stadsraad Delden Algemeen
Stadsraad Delden Algemeen

Stadsraad Delden

Afdrukken

Stadsraad Delden heeft binnenkort een nieuwe website..

 

Tot die tijd kunt u ons via  email of facebook  bereiken..

 

Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

Afdrukken

De realisatie van de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden leken begin juni ineens heel ver weg. In de kadernota voor 2018 liet het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding gaven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel zou een voorbereidingskrediet van 50.000 euro worden gereserveerd. Een flinke tegenvaller voor stuurgroep De Mors, maar in een reactie lieten de bestuursleden weten toch positief te blijven over de mogelijkheden.

En niet zonder reden zo bleek tijdens de raadsvergadering op 20 juni. Nadat een de Stadsraad Delden het belang van de plannen tijdens de inspraakmogelijkheid nog eens had onderstreept, zag een grote groep leden van de verschillende betrokken sportverenigingen uit Delden hoe alle fracties in de gemeenteraad een hoge prioriteit gaven aan de plannen op De Mors. Vooral de VVD en de PvdA spraken zich positief uit over het project en zetten vraagtekens bij de huidige verdeling van de gelden in de kadernota. ‘Waarom wel investeren is bijvoorbeeld integrale kindcentra en niet in De Mors’. De VVD komt ook met een motie tijdens de volgende raadsvergadering. Wethouder Harry Scholten liet weten de prioriteiten in de kadernota te hebben weergegeven en dat de partijen met voorstellen moeten komen over de definitieve invulling. Hierin nemen de fracties ook de meicirculaire mee, die een aantal flinke meevallers laat zien.

Stuurgroep De Mors is blij met de steun van de plannen door de verschillende fracties. “Het is goed om te horen dat onze plannen een hoge prioriteit krijgen en dat er nu gesproken wordt over de invulling van de kadernota.”

 

Eerste veiligheid WhatsApp-groep voor bewoners Delden gelanceerd!

Afdrukken


Whatsapp

Op woensdag 15 juli is in Delden de eerste veiligheid WhatsApp-groep voor inwoners gelanceerd. De pilotwijk bestaat uit de straten Dalkruid, Boterbloem, Kamille, Speenkruid, Bereklauw, Weegbree, Hondsdraf en Den Hof. Al deze straten zijn met meerdere personen vertegenwoordigd in de app-groep. In deze eerste wijk kan het maximale aantal deelnemers nog tot veertig worden uitgebreid. Bij grotere interesse wordt het gebied eventueel opgesplitst. Na de zomervakantie wordt de tweede groep geactiveerd. Het is de bedoeling dat voor het einde van het jaar alle Deldense wijken zijn aangesloten.

De Stadsraad Delden heeft het buurtpreventieproject samen met de wijkagenten en een groep bewoners uit de Braak-Oost opgestart. In de app-groep kunnen buurtbewoners elkaar waarschuwen bij verdachte situaties in hun omgeving of snel elkaars hulp inroepen. De Stadsraad speelt een faciliterende rol binnen het initiatief en de politie levert de richtlijnen en spelregels waaraan de deelnemers zich moeten houden.

“Het is de bedoeling dat het veiligheidsgevoel van de inwoners toeneemt en dat ze in geval van nood een eenvoudige manier hebben om hulp in te roepen of mensen te waarschuwen”, zo laat de Stadsraad weten. “Het bellen van 112 blijft natuurlijk wel de eerste stap.” Binnen deze vorm van buurtpreventie is het verder niet de bedoeling dat mensen voor eigen rechter gaan spelen. “Het is nadrukkelijk bedoeld om te signaleren.”

Inwoners kunnen zich vanaf heden via emailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. aanmelden voor de app- groep. Dit kan voor de groep die nu is gestart maar ook voor andere straten in Delden. Tevens kan voor verdere uitleg of informatie contact worden opgenomen met de Stadsraad Delden.

 


Pagina 1 van 5