Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Sentiment Mening van de Deldenaar Informatiebijeenkomst beschermd stadsgezicht Delden

Informatiebijeenkomst beschermd stadsgezicht Delden

Afdrukken

(Bron: Hofweekblad 12 januari 2011)

Op welke wijze kunnen we de historische kern van Delden zo goed mogelijk behouden en versterken en tegelijkertijd ruimte laten voor (particuliere) initiatieven? Die vraag staat centraal tijdens een informatiebijeenkomst over aanwijzing tot beschermd stadsgezicht Delden op woensdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 in het Parochiehuis (langestraat 79) te Delden.

De gemeenteraad van Hof van Twente wenst dat de historische kern van Delden tot beschermd stadsgezicht wordt uitgeroepen op grond van de gemeentelijke Monumentenverordening. Het betreft het gebied op de kaart hieronder dat met rode en groene lijnen is omsloten.

Stadsgezicht_Delden

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht houdt in dat in het bestemmingsplan regels worden opgenomen om het historische karakter te kunnen waarborgen. Denk aan bouwvolumes (rooilijnen,kaphoogtes) of inrichting van de openbare ruimte (pleinen,groenzones). Het houdt vaak in dat de regels strakker worden voor bewoners en ondernemers in het gebied als het gaat om bouwen en verbouwen.

Tijdens de avond zal Het Oversticht een presentatie geven over de waardevolle karakteristieken en kwaliteiten van de historische kern van Delden en hoe de procedures voor de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht eruit zien. Aansluitend is er voor aanwezigen de gelegenheid om aan te geven welke aspecten zij vooral van belang achten om te komen tot een goed beschermd stadsgezicht. De gemeente zal de reacties vervolgens inventariseren en verwerken in de regels van het nog op te stellen bestemmingsplan.

 
Terug