Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Sentiment Publiek toegang
Publiek toegang

Ingezonden stukken

Ingekomen: 2010-04-14

Beste Stadsraad,

Ten eerste hartelijk dank voor jullie meedenken, jullie brief en fijn dat Rieky en Johan mee zijn gegaan naar de Rechtbank naar de zitting over de voorlopige voorziening van de bouwaanvraag van de HEMA. Ik heb uit jullie ondersteunende brief voorgelezen en deze is overhandigd aan de rechter. De rechter Elferink doet maandag 9,30 uur uitspraak. Het wordt zoals de rechter zei waarschijnlijk een belangenafweging. Ik ben geen jurist, maar ik vermoed dus dat het geen hard oordeel is op de afwijking in de bouwplannen. Er is zojuist iemand van het Kadaster de boel wezen opmeten. Afwachten dus. Ik laat het jullie weten!.

Vriendelijke groeten,

Geesje Kuit

Ingekomen: 2010-03-23

vrijdag 19 maart 2010 in TC vermeld

DELDEN - De stadsraad Delden krijgt nu toch eindelijk de wind in de zeilen.

Na de eerste wijkavond afgelopen woensdag hebben zich zes nieuwe bestuursleden aangemeld onder wie huisarts Hans de Roos en Binne Visser die de bouwplannen op de hoek van de Vossenbrinkweg en de Averinkstraat kritisch volgt.

Er heeft zich zelfs iemand gemeld die met geld over de brug wil komen om de stadsraad financieel meer armslag te bieden. "We krijgen per jaar 250 euro subsidie van de gemeente", zegt secretaris Frank Müthing. Na de verspreiding van flyers voor de eerste bijeenkomst en het eerste kopje koffie bij de Sevenster was er al een financieel tekort.

Ongeveer tachtig bezoekers hebben de avond bijgewoond waarbij vooral de overlast van slecht geparkeerde auto's en lossende vrachtwagens in de Langestraat de tongen los maakte. Uit een enquete die de stadsraad vorig jaar hield bleek dat ook de communicatie met de gemeenteambtenaren in Goor moeizaam verloopt. "Misschien moet de gemeente enkele dagen per week een loket in Delden openen", zegt Frank Müthing. In de stadsraad zitten verder onder meer penningmeester Rickie Kroeze, Babette Duns (pr), Rob ter Stal en Erik Stokkentreeff.

 


Ingekomen: 2009-10-26

AANGETEKEND

Gemeente Hof van Twente

t.a.v. Gemeenteraad van Hof van Twente

Postbus 54

7470 AB  GOOR

Delden, 26 oktober 2009

Betreft:             Inspraakreactie (zienswijze) ten aanzien van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ‘Delden, Averinkstraat-Vossenbrinkweg’. Herontwikkeling van voormalige schoollocatie op de hoek Averinkstraat-Vossenbrinkweg naar 9 woningen.

Geachte Gemeenteraad,

Naar aanleiding van een eerdere zienswijze, een bezwaarschrift en hoorzitting is uiteindelijk gebleken dat de gemeentelijke procedure niet correct verlopen is en derhalve wordt het ontwerp-beeldkwaliteitsplan nu opnieuw behandelt. Namens een grote groep Deldenaren doen wij hierbij een dringend beroep op uw eindverantwoordelijkheid om serieus en kritisch te kijken naar de voorgestelde invulling van dit perceel. Daarbij vertrouwen wij erop dat u deze kwestie niet puur juridisch zult benaderen, zoals dit tot nu toe het geval was, maar dat u ook naar deze kwestie en voorgestelde invulling kijkt vanuit een stuk visie op de ontwikkeling van de Stad Delden.

Deze brief is opgesteld namens alle omwonenden en overige betrokkenen en het overzicht hiervan is bijgevoegd als bijlage 1 (*zie voetnoot). Wij trachten in deze brief op een bondige wijze onze belangrijkste punten van zorg onder uw aandacht te brengen en hebben voor een verdere inhoudelijke onderbouwing ons eerder ingediende bezwaarschrift bijgevoegd als bijlage 2.

 

Lees meer...
 

Veel gestelde vragen

Hieronder antwoorden op vragen die ons regelmatig worden gesteld.
Heeft u een andere vraag? Neem dan contact  op met de stadsraad.

 • Hoe weet de stadsraad wat er onder de bevolking leeft, c.q. wat de bevolking wil?

  • De Stadsraad Delden heeft een website waarop tal van mogelijkheden zijn ingebouwd om met de bevolking van Delden te communiceren. Hiermee wordt een beeld verkregen omtrent de heersende mening over bepaalde onderwerpen en vraagstukken.
   Er zullen enquêtes worden gehouden, er zullen regelmatig polls op de website staan m.b.t. specifieke vraagstukken, en ook is de site uitgerust met een forum waarop inwoners hun mening kenbaar kunnen maken en waar zij met elkaar in discussie kunnen gaan.
   Verder zullen er contacten plaatsvinden met belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele organisaties, religieuze organisaties, en andere organisaties waarbij groepen inwoners zich hebben aangesloten.
 • Wanneer de stadsraad een enquête houdt zal niet iedere inwoner daaraan deelnemen. Dat betekent ook dat een enquête nog niet een volledig beeld geeft van hoe de  bevolking over een onderwerp denkt. Vindt de stadsraad dat het dan toch juist is om de mening te vertolken van de meerderheid van degenen die wel hebben deelgenomen?

  • Allereerst is het natuurlijk zo dat dit fenomeen ook in de politiek een rol speelt.
   Slechts 60, 70, of 80 procent van de kiesgerechtigden gaat ook daadwerkelijk stemmen. Dit is echter niet een reden om geen regering te formeren. Ook de stadsraad kan niet bij de pakken gaan neerzitten wanneer een gedeelte van de inwoners nalaat om hun stem te laten horen. De stadsraad zal er echter veel aan doen om inwoners te stimuleren om hun mening te geven. Bijvoorbeeld zal elke nieuw vraagstuk, elke nieuwe enquête, elke nieuwe poll, kenbaar worden gemaakt via het Hofweekblad.

.

 

 • De gemeente heeft gebiedscoördinatoren in dienst om contacten te onderhouden met de inwoners van de dorpskernen en Delden. Is het dan toch nog nodig dat er dorpsraden bestaan om de belangen van de inwoners bij de gemeente te behartigen.

  • De Stadsraad Delden juicht het toe dat de gemeente heeft gezorgd voor de komst van gebiedscoördinatoren. Dit kan er voor zorgen dat de communicatie tussen de inwoners van de woonkernen en de gemeente verbetert en dat de gemeente beter weet wat er in de woonkernen leeft. Echter zoals de gebiedscoördinator Gerda ten Brinkhof in een gesprek met de Stadsraad Delden al aangaf; de gebiedcoördinator heeft wel de pet van de gemeente op. Dit kan inhouden dat de gebiedscoördinator bij voorliggende kwesties allereerst handelt vanuit gemeentebelang en niet vanuit het belang van de betreffende kern. In zo’n geval kan de Stadsraad opkomen voor de specifieke belangen van de kern Delden. In veel gevallen zullen echter de gebiedscoördinatoren en de Stadsraad elkaars functioneren kunnen versterken door een goede samenwerking. 
 
 

Agenda Update

Afdrukken

De activiteiten agenda van de stadsraad is zeker niet definitief en kan ieder moment aangepast worden.

Locatie: Aparthotel Delden, Sportlaan 7

De Stadsraad Delden komt altijd de eerste woensdag van de maand bijeen. 

Mensen die deze vergadering willen bijwonen omdat ze misschien wel deel willen nemen aan de Stadsraad Delden, kunnen met ons contact opnemen via het correspondentie adres.


Stichting stadsraad Delden
De Helle 25
7491 KV Delden
email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 


Pagina 3 van 3