Wat gaat er met ons zwembad gebeuren?(vervolg)

woensdag, 29 september 2010 15:32
Afdrukken

Het dagelijks bestuur van de Stadsraad is op woensdag 22 september aanwezig geweest bij een commissievergadering in het Gemeentehuis, waarin het projectteam Zwembaden een presentatie gegeven heeft aan de Raadsleden met betrekking tot de 5 scenario’s. Naast de raadsleden en ondergetekenden waren ook de Dorpsraad Markelo, Actiecomité red zwembad Markelo en de eigenaren van zowel de zwembaden in Markelo en Goor als Delden aanwezig. Het is vermeldenswaardig dat de eigenaren van het Zwembad in Delden ook onderdeel uitmaken van het projectteam en derhalve goed geïnformeerd zijn.

Het was een goede vergadering, waarin veel informatie gedeeld is, waarin vrijuit met elkaar van gedachten gewisseld kon worden en waarin ook vragen gesteld konden worden. Er worden een paar zaken verder uitgezocht en het zal begin november in de Raad behandeld worden. We kunnen het op dit moment natuurlijk niet definitief inschatten, maar het werd ons tijdens deze bijeenkomst duidelijk dat een aantal partijen zich reeds negatief uitspraken over het voorstel waarin sluiting van het zwembad in Delden geopperd wordt. Ook de eigenaren van ons Zwembad stelden ons voor dit moment gerust. Onze volgende vergadering met het projectteam is op 12 oktober aanstaande en dan zullen wij ons beraden of er alsnog aanvullende acties vereist zijn om ons belang als Deldenaren goed voor het voetlicht te brengen. Wij houden u op de hoogte.