Er gaat nu eindelijk iets gebeuren met de Langestraat in Stad Delden

woensdag, 16 oktober 2013 11:38
Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 16 oktober 2013)

Enkele weken geleden hebben wij u al geïnformeerd over de aanpassingen van de Langestraat, in het kader van de woonservicegebieden in de Hof van Twente. Ook in de wijken zullen er enkele wijzigingen plaats gaan vinden.

Na vier jaar onderzoeken, vergaderen en bijeenkomsten (huiskamergesprekken), is het nu dan eindelijk zover, er zullen werkzaamheden uitgevoerd worden. Op 8 oktober jl. heeft de aanbesteding plaatsgevonden en de Gemeente heeft toegezegd dat er zo spoedig mogelijk begonnen zal worden. Wel, zal er met de ondernemers nog overleg plaats vinden i.v.m. koopavonden tijdens de feestdagen.

In totaal is er een bedrag van € 50.000,- beschikbaar, dus helaas zullen veel van de voorstellen, die door de hierna vermelde belangengroepen ingediend zijn, niet doorgaan. De volgende belanghebbenden hebben meegewerkt aan een uitgebreid rapport, over
alle mogelijk aanpassingen, om er een goed woonservicegebied van te maken; VVN, DOV, Erve Graashuis, Vereniging blinden en slechtzienden, Gemeente Hof van Twente, de Politie en Stadsraad Delden.

Wat gaat er, in het kort, zoal gebeuren:
- Op diverse plaatsen in de wijken zullen trottoirs opgehoogd of verlaagd worden en enkele invalideparkeerplaatsen ingericht worden.
- In de Langestraat zal op enkele plaatsen het trottoir aangepast worden, zodat dit vlakker en daardoor beter begaanbaar zal worden.
- Diverse paaltjes en veel houten straatmeubilair in de Langestraat komt te vervallen, zodat de parkeerplaatsen ruimer zullen worden om doorrijden te verbeteren.
- Het is de bedoeling om bij de markt een deel van de verhoging te laten vervallen, waardoor de straat iets breder zal worden.
- Bij het pleintje naast de "Witte Kamer" zullen de paaltjes ook verdwijnen, waardoor de straat hier ook breder wordt. Het verplaatsen van de straatlantaarn ter plekke zal nog bekeken worden.
- De knik in de weg ter hoogte van de kruising spoorstraat Langestraat zal weggehaald worden.
- Waar nodig worden zgn. nietjes geplaatst om fietsen tegenaan te kunnen zetten.
- De genoemde nietjes en de nog noodzakelijke paaltjes zullen allen uniform van stijl en kleur (zwart) worden.

Met de DOV is afgesproken om wat te doen aan alle uitstallingen en reclameborden die op de trottoirs staan en door veel ouderen en slechtzienden als obstakels ervaren worden. Als Stadsraad Delden zijn wij voorstander van mooie (bij Delden passende) uithangborden, waarvan er al enkele mooie voorbeelden aan sommige gevels hangen.

Wij hopen dat de Langestraat door deze kleine aanpassingen toegankelijker en fraaier wordt en dat bij de toekomstige herinrichting van de straat, wat nog steeds bij de gemeente als actiepunt open staat, ook de verlichting aangepast zal worden. Voordat het zover is, zal nog veel verkeer door de Langestraat "stromen"...

Wilt u meer weten over de woonservicegebieden, dat kunt u onder "Welzijn, Cultuur en Onderwijs" op de site van de gemeente verdere informatie vinden.

Stadsraad Delden,
Henk Schulten