Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Medisch centrum Delden

Afdrukken

(Bron: Hofweekblad, 8 januari 2013)

 

Delden - De verbouwing van het oude schoolgebouw aan de Averinkstraat in Delden is op dit moment tijdelijk stilgelegd. Een en ander houdt verband met het feit dat een huurder zijn plannen niet kan verwezenlijken. In de plannen voor het gehele gebouw brengt dit volgens de ontwikkelaar geen wezenlijke verandering.
In het pand zal een centrum voor met name medische dienstverlening worden gevestigd. Samen met de andere huurders is de ontwikkelaar Medicenter Delden BV in overleg met diverse andere partijen over de verhuur van de hierdoor vrijgevallen ruimte. De plannen van de nieuwe huurders kunnen dan bij de verdere bouw betrokken worden. Gelet op de belangstelling voor de ruimte is de ontwikkelaar optimistisch dat de bouw over niet al te lange tijd hervat zal worden.
Delden - De verbouwing van het oude schoolgebouw aan de Averinkstraat in Delden is op dit moment tijdelijk stilgelegd. Een en ander houdt verband met het feit dat een huurder zijn plannen niet kan verwezenlijken. In de plannen voor het gehele gebouw brengt dit volgens de ontwikkelaar geen wezenlijke verandering.

In het pand zal een centrum voor met name medische dienstverlening worden gevestigd. Samen met de andere huurders is de ontwikkelaar Medicenter Delden BV in overleg met diverse andere partijen over de verhuur van de hierdoor vrijgevallen ruimte. De plannen van de nieuwe huurders kunnen dan bij de verdere bouw betrokken worden. Gelet op de belangstelling voor de ruimte is de ontwikkelaar optimistisch dat de bouw over niet al te lange tijd hervat zal worden.

 

 

 

Langestraat opnieuw onder de loep

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 9 november 2012)

De Gemeente Hof van Twente heeft het initiatief genomen om een aantal verkennende gesprekken te voeren met diverse partijen over de verkeerssituatie in de Langestraat in het kader van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan.
 
Daarbij is de Stadsraad Delden, alsook de deldense afdeling van Veilig Verkeer Nederland, de Deldense Ondernemersvereniging en de Verkeerspolitie gevraagd om input te geven over hoe de verkeerssituatie in de Langestraat momenteel gezien wordt, of er problemen zijn en hoe die kostenneutraal opgelost zouden kunnen worden.
 
De verkeerssituatie in de Langestraat is al zeer lang een gevoelig punt geweest binnen Delden. In het verleden zijn er al eens aanzetten geweest om te kijken naar een situatie met éénrichtingsverkeer, blauwe zone's enz. Alles met de bedoeling om de doorstroming te bevorderen.
Lees meer...
 

Mededelingen Spoorgoederenvervoer

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 9 november 2012)

Op 18 juli 2012 heeft een overleg plaatsgevonden op het gemeentehuis Hof van Twente op uitnodiging van de Hr. John Meijer, allround medewerker verkeer en vervoer van onze gemeente.

Doel van deze bijeenkomst was praten met gemeente en belangengroepen en onderlinge kennis -making. Kijken wat een gezamenlijke strategie kan zijn.

Aanwezig: Stadsraad Delden ( H.Schulten,J.Koehl en ondergetekende)

Aktiegroep goederenlijn (D .van Ittersum en P. Koppen de Neve) . Deze aktiegroep is ontstaan op verzoek van Rona die het opvallend vond dat er geen georganiseerd verzet in Hof van Twente beschikbaar was. Een eerste oproep via de pers leverde ca 120 sympathisanten op.

P .van Iddekinge ,inwoner van Goor nabij de spoorlijn

A. Brunnekreef, tevens inwoner van Goor en woont op 40 m. van de spoorlijn, die de contacten met RONA onderhoudt.

Inwoners van De gemeente Hof van Twente zijn bepaald niet gerustgesteld na de voorlichting van Overheid en PRORAIL in het gemeentehuis.

 

De aanwezigen waren het eens dat MAATSCHAPPELIJKE WEERSTAND loont, mits tijdig en goed geregeld (denk aan chloortreinen en nachtelijke VOLVO-trein).

MAATSCHAPPELIJKE ONRUST staat in ieder overheidsrapport op nummer 1.

Lees meer...
 


Pagina 17 van 74