Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mededelingen Spoorgoederenvervoer

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 9 november 2012)

Op 18 juli 2012 heeft een overleg plaatsgevonden op het gemeentehuis Hof van Twente op uitnodiging van de Hr. John Meijer, allround medewerker verkeer en vervoer van onze gemeente.

Doel van deze bijeenkomst was praten met gemeente en belangengroepen en onderlinge kennis -making. Kijken wat een gezamenlijke strategie kan zijn.

Aanwezig: Stadsraad Delden ( H.Schulten,J.Koehl en ondergetekende)

Aktiegroep goederenlijn (D .van Ittersum en P. Koppen de Neve) . Deze aktiegroep is ontstaan op verzoek van Rona die het opvallend vond dat er geen georganiseerd verzet in Hof van Twente beschikbaar was. Een eerste oproep via de pers leverde ca 120 sympathisanten op.

P .van Iddekinge ,inwoner van Goor nabij de spoorlijn

A. Brunnekreef, tevens inwoner van Goor en woont op 40 m. van de spoorlijn, die de contacten met RONA onderhoudt.

Inwoners van De gemeente Hof van Twente zijn bepaald niet gerustgesteld na de voorlichting van Overheid en PRORAIL in het gemeentehuis.

 

De aanwezigen waren het eens dat MAATSCHAPPELIJKE WEERSTAND loont, mits tijdig en goed geregeld (denk aan chloortreinen en nachtelijke VOLVO-trein).

MAATSCHAPPELIJKE ONRUST staat in ieder overheidsrapport op nummer 1.

Lees meer...
 

De duurzame Deldense tassen worden bezorgd.

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 23 oktober 2012)

 

Scouting Delden is druk bezig bij ieder huishouden in Stad Delden een duurzame tas af te leveren.
Als Stadsraad Delden, hopen wij dat alle inwoners deze tas veel zullen gebruiken en het voorbeeld geven, dat duurzaam zijn niet eens veel moeite kost.
Ook is het een prima promotie voor Stad Delden.

Scouting Delden is druk bezig bij ieder huishouden in Stad Delden een duurzame tas af te leveren.Als Stadsraad Delden, hopen wij dat alle inwoners deze tas veel zullen gebruiken en het voorbeeld geven, dat duurzaam zijn niet eens veel moeite kost.Ook is het een prima promotie voor Stad Delden.

Bezorging tassen

 

 

De “Stadsraad Delden” nodigt u uit!

Eindelijk is het dan zover, de eerste duurzame Deldense tas wordt overhandigd.

Zoals u waarschijnlijk nog wel weet, heeft de Stadsraad Delden het afgelopen jaar een prijs gewonnen tijdens de actie over duurzaamheid bevordering.

De provincie Overijssel stimuleert duurzaamheid en was dan ook de initiatiefnemer hiervan.

Eén van de ingediende voorstellen was om alle huishoudens in Stad Delden van een duurzame boodschappentas te gaan voorzien en dat gaan wij nu dan ook doen!

De avond, waarop wij de eerste tas gaan uitreiken aan Burgemeester Drs. J.H.A.Goudt, is:

Maandag 15 oktober as. In het Parochiehuis, aanvang 19.30 uur.

André van de Zee, van “Beleef Media”, die ook alle filmpjes tijdens de actie verzorgde en regelmatig op TV te zien is, zal deze avond begeleiden.

Wij hebben de intentie u een leuke verrassende avond te bezorgen en hopen, dat u in grote getale aanwezig zult zijn.

In de loop van oktober zal, met medewerking van het Hofweekblad en Scouting Delden, op ieder adres in Stad Delden een tas bezorgd worden.

Wij hopen dat u deze duurzame tas zoveel mogelijk zult gebruiken, om het plastic verbruik te verminderen.

Daarnaast, maken wij zo ook nog eens promotie voor onze mooie Stad Delden.

Tot de 15e.

Namens de Stadsraad Delden
 


Pagina 17 van 73