Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Werpen we nieuw licht op de Langestraat?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 4 maart 2013)

In een vorig bericht in dit blad hadden wij u al op de hoogte gebracht van het feit dat wij als Stadsraad op initiatief van de Gemeente Hof van Twente, samen met de Deldense Ondernemersvereniging, VVN en de Verkeerspolitie in gesprek zijn om tot oplossingen te komen om de doorstroming van de Langestraat te verbeteren.

 Tijdens dit overleg hebben leden van de Stadsraad een fotopresentatie gegeven met daarin niet alleen een weergave van de knelpunten, maar ook van andere opvallende zaken.

 Allereerst valt de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan paaltjes op welke het voetpad scheiden van de rijbaan. Dit kunnen (verrotte) houten paaltjes, groen metalen (in verschillende vormen) alsook rood/wit gestreepte zijn. Waar die laatste voor zijn weten we niet. Misschien waren er geen groene meer?

 Veel parkeerplekken worden aan voor- en achterzijde begrenst door houten hekjes met daarin een combinatie van fietsenstallingen. Deze hekjes zijn vaak ook te vinden bij lantaarnpalen, kennelijk met de bedoeling deze tegen al te enthousiaste verkeersbewegingen te beschermen. Dat heeft bij één lantaarnpaal kennelijk niet mogen baten, want die staat al enige tijd niet meer recht...

De houten hekjes bemoeilijken ook nog eens het inparkeren van de auto's, waardoor deze soms deels buiten de vakken staan en de rijbaan daardoor nog smaller maken.

 Voeg daarbij ook nog het beeld op het trottoir in de vorm van schots en scheef geparkeerde fietsen,   afvalcontainers en uitstallingen zoals reclameborden, luifels en koopwaar en ziedaar het straatbeeld van de Langestraat anno 2013. Een straatbeeld wat vanuit ruim dertig jaar geleden zo is ontstaan. (Let daarbij ook eens op de bijpassende “authentieke” bolvormige straatlantaarns uit die tijd!).

Zie tevens bijgaande foto's met verschillende situaties. U mag zelf oordelen welk straatbeeld u het aantrekkelijkst vindt.

 


Inmiddels wordt er door diverse ondernemers stevig aan de weg getimmerd om hun zaken op te waarderen. Het oude Gemeentehuis krijgt nieuwe allure en Twickel is bezig met “bruggenbouwen” over de Rondweg om de banden met ons stadje te herstellen. Daar hoort ook een Langestraat bij die daar qua sfeer en karakter in meegaat!

 Vanuit de ondernemers is ook kritisch naar de Langestraat gekeken en zijn foto's en eerste suggesties voor verbetering aangereikt tijdens het overleg.

De kernpunten die bij hen naar boven kwamen zijn;

-Straatmeubilair aanpakken

-Parkeerplekken verruimen (dit kan betekenen dat er een paar wegvallen)

-Langparkeerders weren

-Laden/lossen reguleren

-

Tevens is door hen een werkgroep gevormd om dit verder uit te werken en ook nog eens kritisch naar verbeteringen in o.a. uitstallingen en reclameuitingen te kijken.

 De Gemeente heeft een projectgroep in het leven geroepen met de middelen om de doorstroming en de verrommeling van het straatmeubilair aan te pakken. Er ligt nu een mooie kans om een begin te maken de Langestraat te ontdoen van ongewenste elementen.

 Wat helaas niet inbegrepen is bij de financiële middelen van de Gemeente zijn nieuwe straatlantaarns. Er  is echter een breedgedragen wens om de antieke lantaarns welke al in de zijstraten staan in het centrumdeel van de Langestraat geplaatst te krijgen. Dit kan bij gebrek aan plek ook in de vorm van gevellantaarns zijn, zoals te zien aan het pand van Kuipers Kunst en Antiek of aan de zijgevel van supermarkt Dirk. Hierbij zouden vervolgens ook klasieke uithangborden beter aansluiten i.p.v. de huidige reclameborden die nu her en der staan. We willen hier in de vorm van een snel daaropvolgende tweede fase zeker nog eens met elkaar mee aan de slag.

 Een derde fase in de wat verdere toekomst zou aanbreken bij een vernieuwing van de riolering. Dat geeft dan gelijk kans om de bestrating opnieuw onder de loep te nemen.

 De werkgroep van de gemeente gaat dit voorjaar verder met het uitwerken van de plannen. Vooraf zullen we nog bij elkaar komen samen met andere belangenhebbenden (Denk aan het onderzoek en rapport over het Woon-Servicegebied) zodat deze werkgroep tot een afgewogen beslissing zal komen.

 De discussies rond de Langestraat zijn al tientallen jaren een terugkomend thema geweest. Het doel is echter nu om de eerste plannen nog dit jaar uitgevoerd te krijgen.

 Namens de Stadsraad Delden

Hugo Extercatte

 

College wil snelle procedure voor appartementen Peperkampweg

Afdrukken

(Bron: Nieuwsuitdelden, 8 februari 2013)

 

Delden – 08-02-2013 – Nieuws uit Delden schreef op dinsdag 5 februari dat een meningsverschil tussen buurtbewoners en Wonen Delden tot een flinke vertraging leidt van het nieuwbouwproject aan de Peperkampweg. Binnenkort zal de gemeente het aangepast bestemmingsplan ter inzage leggen. Om ervoor te zorgen dat nieuwe zienswijzen niet weer leiden tot vertraging, wil het college nu het gehele project in één procedure afhandelen.
Ook wonen Delden heeft de voorkeur voor een gecombineerde procedure waardoor bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunning worden samengevoegd. Hiermee wordt vastgelegd dat bij eventueel beroep de Raad van State binnen zes maanden uitspraak moet doen. Ook komt hiermee een mogelijk beroepsprocedure bij de rechtbank te vervallen. De raad moet nu beslissen of de procedure gebundeld vervolgd mag worden.

Delden – 08-02-2013 – Nieuws uit Delden schreef op dinsdag 5 februari dat een meningsverschil tussen buurtbewoners en Wonen Delden tot een flinke vertraging leidt van het nieuwbouwproject aan de Peperkampweg. Binnenkort zal de gemeente het aangepast bestemmingsplan ter inzage leggen. Om ervoor te zorgen dat nieuwe zienswijzen niet weer leiden tot vertraging, wil het college nu het gehele project in één procedure afhandelen.

Lees meer...
 

Goederentreinen nog jaar door Hof

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 1 februari 2013)

 

DELDEN - De goederentreinen met de chemische stof caprolactam blijven naar verwachting nog zeker een jaar door de gemeente Hof van Twente rijden. Dat zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van ProRail.
Schaafsma zegt dat DB Schenker voor de route via Goor en Delden koos omdat dit de snelste route is tussen de DSM-fabriek in Sittard in Zuid-Limburg en DSM Emmen in Drenthe waar het chemisch materiaal wordt verwerkt voor de productie van nylon en andere kunststoffen.
"Caprolactam wordt warm vervoerd", zegt Schaafsma. "De stof mag niet teveel afkoelen. Wanneer de goederentrein de gebruikelijke route via Utrecht rijdt is de kans op vertraging groot omdat daar regelmatig 's nachts wordt gewerkt aan het spoor."
Schaafsma betreurt het dat spoorbeheerder ProRail wethouder Ben Eshuis van Hof van Twente niet van tevoren heeft geïnformeerd over de inzet van extra goederentreinen door de gemeente Hof van Twente. Sinds medio december rijden ze al en dat leidde onmiddellijk tot vragen die de gemeente niet kon beantwoorden.
Maar de gemeente van tevoren informeren lukt niet altijd, zegt Schaafsma. "Een vervoerder kan nu nog voor morgen een treinpad aanvragen. Maar ook kan bij een incident een goederentrein worden omgeleid. Het is dus nooit helemaal te voorkomen."
DELDEN - De goederentreinen met de chemische stof caprolactam blijven naar verwachting nog zeker een jaar door de gemeente Hof van Twente rijden. Dat zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van ProRail.

Schaafsma zegt dat DB Schenker voor de route via Goor en Delden koos omdat dit de snelste route is tussen de DSM-fabriek in Sittard in Zuid-Limburg en DSM Emmen in Drenthe waar het chemisch materiaal wordt verwerkt voor de productie van nylon en andere kunststoffen.
Lees meer...
 


Pagina 13 van 73