Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wie heeft de prijsvraag ‘oude gemeentehuis Delden’ nu eigenlijk gewonnen?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 20 maart 2013)

Recentelijk gebeurden er qua ondernemerschap weer mooie dingen binnen onze Stad, zoals: de verbouwing van bakker Meen met een heerlijke chocolaterie, de heropening van Eftink, nu volledig gericht op damesmode en natuurlijk de opening van the Readshop in het oude gemeentehuis. Allemaal gezonde impulsen voor onze trotse Stad, maar toch knaagt er iets bij vele stadsgenoten en hier willen we even bij stilstaan.

Was het niet zo dat wij allemaal onze stem konden uitbrengen op verschillende voorstellen voor de nieuwe bestemming van het oude gemeentehuis en dat wij met een nipte meerderheid van 51% gekozen hebben voor het plan genaamd ‘Paviljoen Delden’? Tja, ik ben net als vele anderen zeer enthousiast over onze nieuwe locatie van the Readshop, maar waar is het Paviljoen? Deze vraag deed ons als Stadsraad besluiten om de oorspronkelijke brochure nog eens uit het archief op te duikelen om te zien waar wij tijdens de selectie warm van werden:

  • Winkelruimte op volledige begane grond en deel eerste verdieping, naast the Readshop nog een exclusieve modezaak op de begane vloer;
  • Op de zolderverdieping 6 kamers voor bed & breakfast;
  • Een stadsappartement boven de oude raadszaal;
  • Een kiosk in het verlengde van de gevels aan de Langestraat (voor een lekker visje….);
  • Een paviljoen op de bestaande kelder van de achterbouw voor dag horeca met, zoals de brochure ons beloofde, ‘een veranda die vloeiend overgaat in de tuin en door de hogere ligging bij uitstek geschikt voor diverse festiviteiten, een muziekpodium onder de boom of een boekenmarkt’.
  • Daarnaast was het prachtig om te zien hoe het stadhuis in volle glorie hersteld zou worden en de lelijke aanbouw aan de Langestraatzijde vervangen werd door een moderne glasgevel die het historische karakter van het stadhuis verder versterkte.

Ik wordt er nog steeds enthousiast van, hoewel enkele andere plannen voor deze unieke locatie ook zeer interessant waren en zelfs binnen onze Stadsraad de meningen verdeeld bleven. Echter, er is destijds gekozen en dan gaan wij er vanuit dat een en ander dus conform plan uitgevoerd gaat worden. Dit waren ook nadrukkelijk de afspraken met de gemeente, die deze voorwaarden aan de verdere projectontwikkeling en vereiste invulling kon koppelen.

Waar staan we dan nu, zo vragen wij ons af? Ja, the Readshop is nu gerealiseerd, maar er is  hiernaast geen ruimte meer voor de exclusieve modezaak. Naar het schijnt komt er ook geen winkelruimte op de 1e verdieping, komen er geen 6 kamers voor bed & breakfast, maar is het bovendeel gewoon verkocht/verhuurd aan de hoogste bieder. Herstel van oude glorie heeft in de huidige verbouwing niet de aandacht gekregen die het verdient had en de aanbouw aan de Langestraatzijde is niet gemoderniseerd of anderszins ingevuld conform de beloofde tekeningen. De in het plan nog  visueel geprojecteerde karakteristieke boom tussen de geplande kiosk en de ingang van the Readshop is afgelopen periode zomaar gekapt, waarvoor een bonte mengeling van straatstenen in de plaats gekomen is. Verder zien we dus geen kiosk, en last but not least … WAAR IS ONS PAVILJOEN???

Het enige wat we aan de achterzijde van het Stadhuis zien is een open wond, een restant van wat eens al een lelijke aanhechting was. Het paviljoen, volgens plan gebouwd in de stijl van de landgoedwinkel van Twickel, lacht ons dan gelukkig nog wel toe als oplossing, hoewel……..wat gaat hier nu werkelijk gebeuren? Het laatste nieuws is dat hier ook niet de afgesproken invulling aan gegeven wordt, omdat er geen belangstellenden zijn. Dat zou betekenen dat in dit ambitieuze en verkozen plan slechts the Readshop gerealiseerd is en de projectontwikkelaars desalniettemin alle ruimte krijgen om te doen wat hun goeddunkt.

Hadden wij als Deldenaren een andere keuze gemaakt als we dit vooraf geweten hadden? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar wat we wel zeker weten is dat de thans resterende uitbouw aan het Ressingplein per direct gesloopt en afgevoerd dient te worden en wel op de kortst mogelijke termijn. Dus geen potentieel hergebruik van dit lelijke restant, maar in ieder geval tegemoetkomen aan het allerlaatste stukje van alle loze beloftes en dat is het creëren van de beloofde groene ruimte, geschikt voor festiviteiten, een muziekpodium of een boekenmarkt……….. Gemeente en projectontwikkelaar, wij rekenen op u!!!

Binne Visser
Stadsraad Delden

 

Goederenroutering Oost Nederland: Meedogenloos plan met rampzalige gevolgen voor Oost Nederland

Afdrukken

(Bron: Rona, 16 januari 2013) (new)

Werkbezoek Statenleden Overijssel op 16-01-2013 legde veel bestaande ellende bloot

De Goederenroutering Oost Nederland (kortweg GON) is een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De Tweede Kamer beslist over PHS en over GON op basis van papieren voorstellen. Natuurlijk worden de voordelen, de noodzaak zelfs van deze voorstellen aangetoond. Alles binnen het gestelde budget, binnen wettelijke normen (die niet al te streng zijn) en natuurlijk met een gunstig berekende Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. De rapporten die verschijnen voor nader onderzoek op basis van Kamermoties leiden veelal tot resultaten die niet erg ongunstig zijn voor de voorstellen. (Zie Nieuwsbrief no. 3 van augustus 2012, ook te vinden op www.rona-info.nl). Alles emotieloos. Geluiddempers op de spoorstaven verlagen het geluid met 3dB. Voor een mens is die vermindering pas waarneembaar bij 8 dB, maar met die 3dB van de geluiddempers kun je wel nog keurig netjes voldoen aan de geluidsnormen.

Lees meer...
 

Werpen we nieuw licht op de Langestraat?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 4 maart 2013)

In een vorig bericht in dit blad hadden wij u al op de hoogte gebracht van het feit dat wij als Stadsraad op initiatief van de Gemeente Hof van Twente, samen met de Deldense Ondernemersvereniging, VVN en de Verkeerspolitie in gesprek zijn om tot oplossingen te komen om de doorstroming van de Langestraat te verbeteren.

 Tijdens dit overleg hebben leden van de Stadsraad een fotopresentatie gegeven met daarin niet alleen een weergave van de knelpunten, maar ook van andere opvallende zaken.

 Allereerst valt de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan paaltjes op welke het voetpad scheiden van de rijbaan. Dit kunnen (verrotte) houten paaltjes, groen metalen (in verschillende vormen) alsook rood/wit gestreepte zijn. Waar die laatste voor zijn weten we niet. Misschien waren er geen groene meer?

 Veel parkeerplekken worden aan voor- en achterzijde begrenst door houten hekjes met daarin een combinatie van fietsenstallingen. Deze hekjes zijn vaak ook te vinden bij lantaarnpalen, kennelijk met de bedoeling deze tegen al te enthousiaste verkeersbewegingen te beschermen. Dat heeft bij één lantaarnpaal kennelijk niet mogen baten, want die staat al enige tijd niet meer recht...

De houten hekjes bemoeilijken ook nog eens het inparkeren van de auto's, waardoor deze soms deels buiten de vakken staan en de rijbaan daardoor nog smaller maken.

 Voeg daarbij ook nog het beeld op het trottoir in de vorm van schots en scheef geparkeerde fietsen,   afvalcontainers en uitstallingen zoals reclameborden, luifels en koopwaar en ziedaar het straatbeeld van de Langestraat anno 2013. Een straatbeeld wat vanuit ruim dertig jaar geleden zo is ontstaan. (Let daarbij ook eens op de bijpassende “authentieke” bolvormige straatlantaarns uit die tijd!).

Zie tevens bijgaande foto's met verschillende situaties. U mag zelf oordelen welk straatbeeld u het aantrekkelijkst vindt.

 


Inmiddels wordt er door diverse ondernemers stevig aan de weg getimmerd om hun zaken op te waarderen. Het oude Gemeentehuis krijgt nieuwe allure en Twickel is bezig met “bruggenbouwen” over de Rondweg om de banden met ons stadje te herstellen. Daar hoort ook een Langestraat bij die daar qua sfeer en karakter in meegaat!

 Vanuit de ondernemers is ook kritisch naar de Langestraat gekeken en zijn foto's en eerste suggesties voor verbetering aangereikt tijdens het overleg.

De kernpunten die bij hen naar boven kwamen zijn;

-Straatmeubilair aanpakken

-Parkeerplekken verruimen (dit kan betekenen dat er een paar wegvallen)

-Langparkeerders weren

-Laden/lossen reguleren

-

Tevens is door hen een werkgroep gevormd om dit verder uit te werken en ook nog eens kritisch naar verbeteringen in o.a. uitstallingen en reclameuitingen te kijken.

 De Gemeente heeft een projectgroep in het leven geroepen met de middelen om de doorstroming en de verrommeling van het straatmeubilair aan te pakken. Er ligt nu een mooie kans om een begin te maken de Langestraat te ontdoen van ongewenste elementen.

 Wat helaas niet inbegrepen is bij de financiële middelen van de Gemeente zijn nieuwe straatlantaarns. Er  is echter een breedgedragen wens om de antieke lantaarns welke al in de zijstraten staan in het centrumdeel van de Langestraat geplaatst te krijgen. Dit kan bij gebrek aan plek ook in de vorm van gevellantaarns zijn, zoals te zien aan het pand van Kuipers Kunst en Antiek of aan de zijgevel van supermarkt Dirk. Hierbij zouden vervolgens ook klasieke uithangborden beter aansluiten i.p.v. de huidige reclameborden die nu her en der staan. We willen hier in de vorm van een snel daaropvolgende tweede fase zeker nog eens met elkaar mee aan de slag.

 Een derde fase in de wat verdere toekomst zou aanbreken bij een vernieuwing van de riolering. Dat geeft dan gelijk kans om de bestrating opnieuw onder de loep te nemen.

 De werkgroep van de gemeente gaat dit voorjaar verder met het uitwerken van de plannen. Vooraf zullen we nog bij elkaar komen samen met andere belangenhebbenden (Denk aan het onderzoek en rapport over het Woon-Servicegebied) zodat deze werkgroep tot een afgewogen beslissing zal komen.

 De discussies rond de Langestraat zijn al tientallen jaren een terugkomend thema geweest. Het doel is echter nu om de eerste plannen nog dit jaar uitgevoerd te krijgen.

 Namens de Stadsraad Delden

Hugo Extercatte

 


Pagina 12 van 73