Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Delden 2015 ?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 29 maart 2013)

Als Stadsraad Delden willen wij u alvast een sfeerimpressie  geven over hoe Delden er de komende jaren uit kan gaan zien. Als de plannen van de overheid doorgaan en er gekozen wordt voor de Twentekanaallijn is dit geen fictie, maar een realistisch beeld.  Er zullen dan geluidsschermen gaan verrijzen.  U ziet het resultaat. Gevolgen voor het verkeer zullen niet uitblijven. De stad wordt dan echt in twee delen verscheurd. Een verdiepte aanleg van een dubbelspoor met elektrische bovenleiding zal er door de kosten waarschijnlijk niet komen. Alle overgangen zullen niet gehandhaafd worden. Dit zal aanrijtijden voor ambulance en brandweer ernstig vertragen. Afgezien van trilling schade, geluidsoverlast, meer fijn stof en huizen die niet meer zijn te verkopen, zal ons hele historische stadsbeeld ernstig verstoord raken.

Foto’s zijn gemaakt door IT 4 elements (website)

Verder ligt het gevaar op de loer dat er toch meer nachttreinen gaan rijden, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als PRORAIL aan de knoppen gaat draaien, dan worden de modellen waar ze mee rekenen wat opgerekt. Daarom kan er nu ook 4 nachten/week een caprolactam trein rijden. De mechanische treindelen zijn aangepast, zodat er minder geluidsoverlast is. Het aantal nachttreinen kan dan ook toenemen. Er wordt immers aan de ‘normen’ voldaan.

In de bezuinigingsvoorstellen van het Ministerie I en M (Infrastructuur en Milieu)  is er niet gesproken over het aantal ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Dus blijft gewoon staan dat er per jaar 200 ketelwagens met brandbare stoffen door Almelo mogen rijden en zullen 1700 van die ketelwagens per jaar over de Twentekanaallijn door Goor en Delden vervoerd worden. 1700 ketelwagens verdeeld over 364 dagen zijn per dag 4 tot 5 ketelwagens en dan is het niet moeilijk om het aantal van 1700 te halen. Hoewel het Ministerie inschat dat het aantal goederentreinen minder hoog uitvalt dan men aanvankelijk dacht betekent dit niet dat er minder treinen met gevaarlijke stoffen rijden door Oost-Nederland. Er wordt 300 miljoen euro bezuinigd op het spoorgoederenvervoer, omdat er minder goederentreinen zullen gaan rijden dan men oorspronkelijk had ingeschat. Men vindt dus dat de  situatie hierdoor zodanig verandert, dat er minder hoeft te worden uitgegeven aan leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Dit betekent feitelijk dat alle tracés blijven liggen zoals ze nu zijn en er wel meer goederentreinen overheen kunnen komen.

Februari jl. was er een bijeenkomst in de Stadshagen. Hier werd de actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente –Twente Kanaallijn gepresenteerd. Verheugend was de grote opkomst. Het leeft dus gelukkig wel in Delden. Een vastberaden Paul Koppen  wil  graag samen een vuist te maken richting Den Haag en desnoods moeten we met zijn allen op de barricaden. De Stadsraad Delden is verheugd over dit initiatief .

Al met al nog geen hosanna  voor Delden,  gezien het voorafgaande.

Wij raden alle Deldenaren aan een petitie te ondersteunen  op http://www.stichtingspoorhinder.nl/index.html. Dit is een burgerinitiatief. Bij voldoende geldige ondertekeningen zijn we in staat om dit onderwerp op de agenda van de 2e Kamer te zetten. Hiervoor zijn 40.000 steunbetuigingen nodig.

Hans de Roos
Stadsraad Delden
 

Wie heeft de prijsvraag ‘oude gemeentehuis Delden’ nu eigenlijk gewonnen?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 20 maart 2013)

Recentelijk gebeurden er qua ondernemerschap weer mooie dingen binnen onze Stad, zoals: de verbouwing van bakker Meen met een heerlijke chocolaterie, de heropening van Eftink, nu volledig gericht op damesmode en natuurlijk de opening van the Readshop in het oude gemeentehuis. Allemaal gezonde impulsen voor onze trotse Stad, maar toch knaagt er iets bij vele stadsgenoten en hier willen we even bij stilstaan.

Was het niet zo dat wij allemaal onze stem konden uitbrengen op verschillende voorstellen voor de nieuwe bestemming van het oude gemeentehuis en dat wij met een nipte meerderheid van 51% gekozen hebben voor het plan genaamd ‘Paviljoen Delden’? Tja, ik ben net als vele anderen zeer enthousiast over onze nieuwe locatie van the Readshop, maar waar is het Paviljoen? Deze vraag deed ons als Stadsraad besluiten om de oorspronkelijke brochure nog eens uit het archief op te duikelen om te zien waar wij tijdens de selectie warm van werden:

  • Winkelruimte op volledige begane grond en deel eerste verdieping, naast the Readshop nog een exclusieve modezaak op de begane vloer;
  • Op de zolderverdieping 6 kamers voor bed & breakfast;
  • Een stadsappartement boven de oude raadszaal;
  • Een kiosk in het verlengde van de gevels aan de Langestraat (voor een lekker visje….);
  • Een paviljoen op de bestaande kelder van de achterbouw voor dag horeca met, zoals de brochure ons beloofde, ‘een veranda die vloeiend overgaat in de tuin en door de hogere ligging bij uitstek geschikt voor diverse festiviteiten, een muziekpodium onder de boom of een boekenmarkt’.
  • Daarnaast was het prachtig om te zien hoe het stadhuis in volle glorie hersteld zou worden en de lelijke aanbouw aan de Langestraatzijde vervangen werd door een moderne glasgevel die het historische karakter van het stadhuis verder versterkte.

Ik wordt er nog steeds enthousiast van, hoewel enkele andere plannen voor deze unieke locatie ook zeer interessant waren en zelfs binnen onze Stadsraad de meningen verdeeld bleven. Echter, er is destijds gekozen en dan gaan wij er vanuit dat een en ander dus conform plan uitgevoerd gaat worden. Dit waren ook nadrukkelijk de afspraken met de gemeente, die deze voorwaarden aan de verdere projectontwikkeling en vereiste invulling kon koppelen.

Waar staan we dan nu, zo vragen wij ons af? Ja, the Readshop is nu gerealiseerd, maar er is  hiernaast geen ruimte meer voor de exclusieve modezaak. Naar het schijnt komt er ook geen winkelruimte op de 1e verdieping, komen er geen 6 kamers voor bed & breakfast, maar is het bovendeel gewoon verkocht/verhuurd aan de hoogste bieder. Herstel van oude glorie heeft in de huidige verbouwing niet de aandacht gekregen die het verdient had en de aanbouw aan de Langestraatzijde is niet gemoderniseerd of anderszins ingevuld conform de beloofde tekeningen. De in het plan nog  visueel geprojecteerde karakteristieke boom tussen de geplande kiosk en de ingang van the Readshop is afgelopen periode zomaar gekapt, waarvoor een bonte mengeling van straatstenen in de plaats gekomen is. Verder zien we dus geen kiosk, en last but not least … WAAR IS ONS PAVILJOEN???

Het enige wat we aan de achterzijde van het Stadhuis zien is een open wond, een restant van wat eens al een lelijke aanhechting was. Het paviljoen, volgens plan gebouwd in de stijl van de landgoedwinkel van Twickel, lacht ons dan gelukkig nog wel toe als oplossing, hoewel……..wat gaat hier nu werkelijk gebeuren? Het laatste nieuws is dat hier ook niet de afgesproken invulling aan gegeven wordt, omdat er geen belangstellenden zijn. Dat zou betekenen dat in dit ambitieuze en verkozen plan slechts the Readshop gerealiseerd is en de projectontwikkelaars desalniettemin alle ruimte krijgen om te doen wat hun goeddunkt.

Hadden wij als Deldenaren een andere keuze gemaakt als we dit vooraf geweten hadden? Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar wat we wel zeker weten is dat de thans resterende uitbouw aan het Ressingplein per direct gesloopt en afgevoerd dient te worden en wel op de kortst mogelijke termijn. Dus geen potentieel hergebruik van dit lelijke restant, maar in ieder geval tegemoetkomen aan het allerlaatste stukje van alle loze beloftes en dat is het creëren van de beloofde groene ruimte, geschikt voor festiviteiten, een muziekpodium of een boekenmarkt……….. Gemeente en projectontwikkelaar, wij rekenen op u!!!

Binne Visser
Stadsraad Delden

 

Goederenroutering Oost Nederland: Meedogenloos plan met rampzalige gevolgen voor Oost Nederland

Afdrukken

(Bron: Rona, 16 januari 2013) (new)

Werkbezoek Statenleden Overijssel op 16-01-2013 legde veel bestaande ellende bloot

De Goederenroutering Oost Nederland (kortweg GON) is een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De Tweede Kamer beslist over PHS en over GON op basis van papieren voorstellen. Natuurlijk worden de voordelen, de noodzaak zelfs van deze voorstellen aangetoond. Alles binnen het gestelde budget, binnen wettelijke normen (die niet al te streng zijn) en natuurlijk met een gunstig berekende Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. De rapporten die verschijnen voor nader onderzoek op basis van Kamermoties leiden veelal tot resultaten die niet erg ongunstig zijn voor de voorstellen. (Zie Nieuwsbrief no. 3 van augustus 2012, ook te vinden op www.rona-info.nl). Alles emotieloos. Geluiddempers op de spoorstaven verlagen het geluid met 3dB. Voor een mens is die vermindering pas waarneembaar bij 8 dB, maar met die 3dB van de geluiddempers kun je wel nog keurig netjes voldoen aan de geluidsnormen.

Lees meer...
 


Pagina 12 van 73