Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Milieueffectenrapportage goederenvervoer Oost-Nederland gepubliceerd

Afdrukken

(Bron: Nieuwsuitdelden.nl, 21 mei 2013)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 21 mei de rapportage met daarin de gevolgen voor het milieu  door de komst van goederenvervoer door onder andere Delden gepubliceerd. De Twentekanaallijn, die door Delden loopt, is een van de vier opties die in het rapport zijn onderzocht. Later dit jaar wordt op basis van de uitkomsten beslist welk traject gebruikt gaat worden.

 

Uit het rapport blijkt dat Kopmaken in Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. Dit komt doordat deze variant een relatief kleine ingreep betreft. De effecten van deze variant ontstaan vooral door toename van het gebruik van het spoor. Van de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen is ten oosten van Bathmen voor met name landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie en voor waterhuishouding wat gunstiger dan ten westen van Bathmen.
De effecten van de Twentekanaallijn hebben een ander patroon dan die van de Bathmenvarianten, maar daarbij is het moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de verschillende thema’s wordt gehecht. Dit MER doet geen uitspraak over de weging die zou moeten worden gebruikt om een voorkeur tussen varianten te bepalen.
Uit de cijfers blijkt wel dat de Twentekanaallijn de duurste variant is met kosten tot 590 miljoen euro. Ook worden op deze lijn de meeste huizen getroffen door trillingen namelijk ongeveer duizend. Anders dan bij de Twentelijnvarianten moeten  verder bij deze variant langs de Twentekanaallijn op enkele locaties zware geluidmaatregelen worden genomen. In de praktijk betekent dit dat er in onder andere Delden geluidswallen van meer dan 4 meter hoog geplaatst moeten worden. Klik hier voor de rapportage.
Op donderdag 13 juni 2013 wordt er in het gemeentehuis in Goor een informatieavond gehouden voor de bewoners van Goor en Delden.

Uit het rapport blijkt dat Kopmaken in Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. Dit komt doordat deze variant een relatief kleine ingreep betreft. De effecten van deze variant ontstaan vooral door toename van het gebruik van het spoor. Van de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen is ten oosten van Bathmen voor met name landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie en voor waterhuishouding wat gunstiger dan ten westen van Bathmen.
De effecten van de Twentekanaallijn hebben een ander patroon dan die van de Bathmenvarianten, maar daarbij is het moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de verschillende thema’s wordt gehecht. Dit MER doet geen uitspraak over de weging die zou moeten worden gebruikt om een voorkeur tussen varianten te bepalen.

Uit de cijfers blijkt wel dat de Twentekanaallijn de duurste variant is met kosten tot 590 miljoen euro. Ook worden op deze lijn de meeste huizen getroffen door trillingen namelijk ongeveer duizend. Anders dan bij de Twentelijnvarianten moeten  verder bij deze variant langs de Twentekanaallijn op enkele locaties zware geluidmaatregelen worden genomen. In de praktijk betekent dit dat er in onder andere Delden geluidswallen van meer dan 4 meter hoog geplaatst moeten worden. Klik hier voor de rapportage.

Op donderdag 13 juni 2013 wordt er in het gemeentehuis in Goor een informatieavond gehouden voor de bewoners van Goor en Delden.

(Bron)

 

 

Stad Delden opgepast!!

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 8 mei 2013)

Hierbij een foto van de treinramp in België. Dit zou zomaar in Delden ook kunnen gebeuren. Balans: 1 dode en 33 gewonden. In de ketelwagens zat de giftige, kankerverwekkende stof Acrylnitryl. Zes van de 13 wagons ontspoorden. Een aantal ketelwagens vloog in brand. De vlammenzee verspreidde zich over een lengte van 500 meter. Je moet er niet aan denken, dat dit in hartje Stad Delden gebeurt.

Het verhaal over het spoorgoederenvervoer komt nu in een cruciale fase. Het MER-rapport (Milieu Effect Rapportage) eerste fase komt in mei 2013 gereed. De voorspellingen voor het spoorgoederenvervoer zijn bijgesteld (20% lager). Besloten is, dat spoorlijnen in Oost-Nederland slechts geschikt hoeven te worden gemaakt voor een extra goederentrein per uur per richting i.p.v. twee goederentreinen. In de eerste huidige fase van het MER worden alle milieu-effecten zoals geluid, trillingen, overwegen en natuur onderzocht. De benodigde omgevingsmaatregelen worden in kaart gebracht voor de 4 tracé-varianten tussen Zutphen en Hengelo.

In het najaar van 2013 wordt de voorkeursvariant op basis van de MER-gegevens en de reacties door burgers en bestuurders genomen. Eind 2013 horen we dus van de staatssecretaris van INM (ministerie van Innovatie en Milieu) of de Twentekanaallijn mogelijk wordt gekozen! Dan is er duidelijkheid voor de omwonenden van de vier tracé-varianten. In de NRC van 4 mei j.l. stond een ingezonden brief over het spoorgoederenvervoer. De Tweede Kamer legt de minister geen strobreed in de weg. Dat is het resultaat van een succesvolle lobby van spoorvervoerders, die vervoer over het spoor met succes hebben aangeduid als duurzaam en belangrijk voor de economie. Wij zijn een doorvoerland. Wij schuiven dozen over de Nederlandse bodem. Aan elke euro die wordt doorgevoerd, verdient Nederland maar twee eurocent. De vervoerders betalen minder dan de kostprijs voor gebruik van het spoor. Dus gesubsidieerd vervoer met beperkt belang voor de economie! Het spoor (uit 1860) is hiervoor volstrekt ongeschikt. Het loopt dwars door steden. Alleen al de waardedaling van onroerend goed (uw huizen dus) wordt geschat op 625 miljoen euro. Hoezo duurzaam? Investeren in de Tweede Maasvlakte? Dan ook investeren in een aparte noordtak van de Betuwelijn! Het is kort dag en we moeten ons bewust blijven van de ellende die ons te wachten kan komen te staan. Met dank aan Henk Schulten (Stadsraad) die de foto beschikbaar heeft gesteld.

Hans de Roos, Stadsraad Delden

 

Delden 2015 ?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 29 maart 2013)

Als Stadsraad Delden willen wij u alvast een sfeerimpressie  geven over hoe Delden er de komende jaren uit kan gaan zien. Als de plannen van de overheid doorgaan en er gekozen wordt voor de Twentekanaallijn is dit geen fictie, maar een realistisch beeld.  Er zullen dan geluidsschermen gaan verrijzen.  U ziet het resultaat. Gevolgen voor het verkeer zullen niet uitblijven. De stad wordt dan echt in twee delen verscheurd. Een verdiepte aanleg van een dubbelspoor met elektrische bovenleiding zal er door de kosten waarschijnlijk niet komen. Alle overgangen zullen niet gehandhaafd worden. Dit zal aanrijtijden voor ambulance en brandweer ernstig vertragen. Afgezien van trilling schade, geluidsoverlast, meer fijn stof en huizen die niet meer zijn te verkopen, zal ons hele historische stadsbeeld ernstig verstoord raken.

Foto’s zijn gemaakt door IT 4 elements (website)

Verder ligt het gevaar op de loer dat er toch meer nachttreinen gaan rijden, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als PRORAIL aan de knoppen gaat draaien, dan worden de modellen waar ze mee rekenen wat opgerekt. Daarom kan er nu ook 4 nachten/week een caprolactam trein rijden. De mechanische treindelen zijn aangepast, zodat er minder geluidsoverlast is. Het aantal nachttreinen kan dan ook toenemen. Er wordt immers aan de ‘normen’ voldaan.

In de bezuinigingsvoorstellen van het Ministerie I en M (Infrastructuur en Milieu)  is er niet gesproken over het aantal ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Dus blijft gewoon staan dat er per jaar 200 ketelwagens met brandbare stoffen door Almelo mogen rijden en zullen 1700 van die ketelwagens per jaar over de Twentekanaallijn door Goor en Delden vervoerd worden. 1700 ketelwagens verdeeld over 364 dagen zijn per dag 4 tot 5 ketelwagens en dan is het niet moeilijk om het aantal van 1700 te halen. Hoewel het Ministerie inschat dat het aantal goederentreinen minder hoog uitvalt dan men aanvankelijk dacht betekent dit niet dat er minder treinen met gevaarlijke stoffen rijden door Oost-Nederland. Er wordt 300 miljoen euro bezuinigd op het spoorgoederenvervoer, omdat er minder goederentreinen zullen gaan rijden dan men oorspronkelijk had ingeschat. Men vindt dus dat de  situatie hierdoor zodanig verandert, dat er minder hoeft te worden uitgegeven aan leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Dit betekent feitelijk dat alle tracés blijven liggen zoals ze nu zijn en er wel meer goederentreinen overheen kunnen komen.

Februari jl. was er een bijeenkomst in de Stadshagen. Hier werd de actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente –Twente Kanaallijn gepresenteerd. Verheugend was de grote opkomst. Het leeft dus gelukkig wel in Delden. Een vastberaden Paul Koppen  wil  graag samen een vuist te maken richting Den Haag en desnoods moeten we met zijn allen op de barricaden. De Stadsraad Delden is verheugd over dit initiatief .

Al met al nog geen hosanna  voor Delden,  gezien het voorafgaande.

Wij raden alle Deldenaren aan een petitie te ondersteunen  op http://www.stichtingspoorhinder.nl/index.html. Dit is een burgerinitiatief. Bij voldoende geldige ondertekeningen zijn we in staat om dit onderwerp op de agenda van de 2e Kamer te zetten. Hiervoor zijn 40.000 steunbetuigingen nodig.

Hans de Roos
Stadsraad Delden
 


Pagina 11 van 73