Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wat gaat er met ons zwembad gebeuren?

Afdrukken

Als dagelijks bestuur van de stichting Stadsraad Delden zijn wij door de gemeente uitgenodigd om een projectoverleg over de zwembaden in de gemeente Hof van Twente bij te wonen. Dinsdagavond 14 september werden wij hierover bijgepraat door een projectleider die speciaal gedetacheerd was vanuit de gemeente Enschede. Bij dit overleg waren ook de Dorpsraad Markelo en het actiecomité Red Zwembad Markelo aanwezig.

Wat speelt er namelijk? Nader onderzoek met betrekking tot het vorig jaar genomen besluit over de zwembaden in Goor, Markelo en Delden heeft aangetoond dat dit financieel onhaalbaar is. Als gevolg hiervan heeft een projectteam 5 alternatieven opgesteld en onderzocht, om aan de gemeenteraad voor te leggen:

Lees meer...
 

Afvalcontainers

Afdrukken

Van verschillende kanten krijgt de Stadsraad klachten over de afvalcontainers.

Wat is namelijk het geval?

Naast de glascontainers zijn inmiddels containers geplaatst voor het afvalplastic,

hetgeen natuurlijk een goede zaak is. Nu blijkt echter dat deze containers een bron van ergernis voor de inwoners geworden zijn, want zeer regelmatig ziet men alle rommel er naast staan. Dit is geen reclame voor de kern Delden en mogelijk speelt dit probleem ook in de andere kernen van de Hof van Twente.

Als we het toerisme willen stimuleren, moet de gemeente er op toezien dat deze vervuiling niet plaats vindt. De Stadsraad heeft inmiddels al diverse foto’s genomen en zal dit op gezette tijden blijven doen. Daarna zullen wij het probleem onder de aandacht van de Gemeente brengen om gezamenlijk een oplossing te vinden voor dit probleem. Het zou kunnen zijn dat er te weinig geplaatst zijn, dat het ophaalschema anders zou moeten worden of dat men over ondergrondse opslag moet gaan nadenken.

Lees meer...
 

Viering 1-jarig bestaan

Afdrukken

Op woensdag 17 maart vierde de Stadsraad Delden haar 1- jarig bestaan in de Sevenster.

Hiertoe hadden we dhr. M. Sitalsing, korpschef van de politie Twente bereid gevonden een uiteenzetting te geven over de werkwijze van het twentse politieapparaat. Dit werd door hem op heldere en enthousiaste wijze naar voren gebracht, waarbij, waarschijnlijk niet tot ieders verrassing, bleek dat het met de criminaliteit in Delden gelukkig erg meevalt. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal inbraken en autodiefstallen verwaarloosbaar klein en vind het politiewerk hier met name plaats in de vorm van handhaving en het behandelen van verkeersdelicten en overige kleinschalige problemen. Een opvallende uitspraak was echter dat er binnen Twente als geheel een sterke toename te bespeuren is van huiselijk geweld. Zo blijkt zelfs dat er in absolute zin meer gevallen zijn dan in heel de regio Rotterdam! Een kil cijfer in dit verband geeft aan dat een vrouw zich gemiddeld 33 laat slaan alvorens zij naar de politie stapt. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Lees meer...
 


Pagina 73 van 74