Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wat gaat er met ons zwembad gebeuren?(vervolg)

Afdrukken

Het dagelijks bestuur van de Stadsraad is op woensdag 22 september aanwezig geweest bij een commissievergadering in het Gemeentehuis, waarin het projectteam Zwembaden een presentatie gegeven heeft aan de Raadsleden met betrekking tot de 5 scenario’s. Naast de raadsleden en ondergetekenden waren ook de Dorpsraad Markelo, Actiecomité red zwembad Markelo en de eigenaren van zowel de zwembaden in Markelo en Goor als Delden aanwezig. Het is vermeldenswaardig dat de eigenaren van het Zwembad in Delden ook onderdeel uitmaken van het projectteam en derhalve goed geïnformeerd zijn.

Lees meer...
 

Bezuinigingen gemeente Hof van Twente

Afdrukken

In uw krant van 1 september l.l. stond een artikel over ingrepen in subsidies van de gemeente Hof van Twente.
Graag zou ik op dit artikel willen reageren.

Natuurlijk zijn er subsidies die verlaagd kunnen worden, maar de basisvoorzieningen en de hieraan gekoppelde subsidies, zijn voor de kernen van eminent belang.
Na de samenvoeging van de diverse kernen, was het argument, dat alles beter en goedkoper zou worden, want hierdoor zou er meer kennis in huis komen en dubbelfuncties zouden kunnen vervallen.
Is deze toezegging gestand gedaan, nou volgens mij zeer zeker niet.

Lees meer...
 

Wat gaat er met ons zwembad gebeuren?

Afdrukken

Als dagelijks bestuur van de stichting Stadsraad Delden zijn wij door de gemeente uitgenodigd om een projectoverleg over de zwembaden in de gemeente Hof van Twente bij te wonen. Dinsdagavond 14 september werden wij hierover bijgepraat door een projectleider die speciaal gedetacheerd was vanuit de gemeente Enschede. Bij dit overleg waren ook de Dorpsraad Markelo en het actiecomité Red Zwembad Markelo aanwezig.

Wat speelt er namelijk? Nader onderzoek met betrekking tot het vorig jaar genomen besluit over de zwembaden in Goor, Markelo en Delden heeft aangetoond dat dit financieel onhaalbaar is. Als gevolg hiervan heeft een projectteam 5 alternatieven opgesteld en onderzocht, om aan de gemeenteraad voor te leggen:

Lees meer...
 


Pagina 72 van 74