Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bezuinigingen gemeente Hof van Twente

Afdrukken

In uw krant van 1 september l.l. stond een artikel over ingrepen in subsidies van de gemeente Hof van Twente.
Graag zou ik op dit artikel willen reageren.

Natuurlijk zijn er subsidies die verlaagd kunnen worden, maar de basisvoorzieningen en de hieraan gekoppelde subsidies, zijn voor de kernen van eminent belang.
Na de samenvoeging van de diverse kernen, was het argument, dat alles beter en goedkoper zou worden, want hierdoor zou er meer kennis in huis komen en dubbelfuncties zouden kunnen vervallen.
Is deze toezegging gestand gedaan, nou volgens mij zeer zeker niet.

Lees meer...
 

Wat gaat er met ons zwembad gebeuren?

Afdrukken

Als dagelijks bestuur van de stichting Stadsraad Delden zijn wij door de gemeente uitgenodigd om een projectoverleg over de zwembaden in de gemeente Hof van Twente bij te wonen. Dinsdagavond 14 september werden wij hierover bijgepraat door een projectleider die speciaal gedetacheerd was vanuit de gemeente Enschede. Bij dit overleg waren ook de Dorpsraad Markelo en het actiecomité Red Zwembad Markelo aanwezig.

Wat speelt er namelijk? Nader onderzoek met betrekking tot het vorig jaar genomen besluit over de zwembaden in Goor, Markelo en Delden heeft aangetoond dat dit financieel onhaalbaar is. Als gevolg hiervan heeft een projectteam 5 alternatieven opgesteld en onderzocht, om aan de gemeenteraad voor te leggen:

Lees meer...
 

Afvalcontainers

Afdrukken

Van verschillende kanten krijgt de Stadsraad klachten over de afvalcontainers.

Wat is namelijk het geval?

Naast de glascontainers zijn inmiddels containers geplaatst voor het afvalplastic,

hetgeen natuurlijk een goede zaak is. Nu blijkt echter dat deze containers een bron van ergernis voor de inwoners geworden zijn, want zeer regelmatig ziet men alle rommel er naast staan. Dit is geen reclame voor de kern Delden en mogelijk speelt dit probleem ook in de andere kernen van de Hof van Twente.

Als we het toerisme willen stimuleren, moet de gemeente er op toezien dat deze vervuiling niet plaats vindt. De Stadsraad heeft inmiddels al diverse foto’s genomen en zal dit op gezette tijden blijven doen. Daarna zullen wij het probleem onder de aandacht van de Gemeente brengen om gezamenlijk een oplossing te vinden voor dit probleem. Het zou kunnen zijn dat er te weinig geplaatst zijn, dat het ophaalschema anders zou moeten worden of dat men over ondergrondse opslag moet gaan nadenken.

Lees meer...
 


Pagina 72 van 73