Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nota bijeenkomst stichting Stadsraad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

Samenvatting en actiepunten
Op woensdag 10 november 2010 zijn de wethouder van de gemeente Hof van Twente, Ben Eshuis, samen met gebiedscoördinator Gerda te Brinkhof bij de Stadsraad Delden geweest. Doel van de bijeenkomst is een wederzijdse kennismaking en een uitwisseling van informatie aangaande de aan Delden gerelateerde onderwerpen.

Onze voorzitter, Binne Visser, introduceert de Stadsraad en legt de doelstellingen en visie van de Stadsraad uit. Deze zijn beide terug te vinden op: http://www.stadsraaddelden.nl/stadsraad/visie.html .

Vervolgens legt de heer Eshuis zijn taken als wethouder uit. Zijn portefeuille omvat o.a. de beleidsterreinen milieu, infrastructuur, groen, afval en water (kortweg ‘leefomgeving’ genoemd). Wat betreft de strategische projecten is hij verantwoordelijk voor Braak-West en het gebiedsgericht werken.
De heer Eshuis meldt dat het gebiedsgericht werken momenteel geëvalueerd wordt. In december zal hiervoor een participatienota opgesteld worden, die vervolgens in maart 2011 naar de gemeenteraad gestuurd wordt. De heer Eshuis geeft aan dat de nota met verschillende stakeholders wordt besproken en dus ook de stadsraad.
Hij staat positief tegenover een structureel overleg met de Stadsraad. Afhankelijk van de nieuwe aanpak zal dit overleg in eerste instantie met hemzelf plaatsvinden.

Lees meer...
 

De stand van zaken m.b.t. van het voormalige gemeentehuis in Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden:

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen aangaande het voormalige gemeentehuis heeft de Stadsraad Delden een gesprek, met de coördinator van dit project,bij de gemeente aangevraagd. De bedoeling was om een antwoord te krijgen over de huidige stand van zaken.
Het gesprek heeft op 11 november j.l. plaats gevonden met mevr. M. Pigge en enkele leden van de Stadsraad Delden.

Lees meer...
 

Wethouder bezoekt Stadsraad Delden

Afdrukken
(Bron: Stadsraad Delden)
 
Stadsraad in gesprek met wethouder Leefomgeving Ben Eshuis
 
Op woensdag 10 november 2010 zijn de wethouder van de gemeente Hof van Twente, Ben Eshuis, samen met gebiedscoördinator Gerda te Brinkhof bij de Stadsraad Delden geweest. Doel van de bijeenkomst is een wederzijdse kennismaking en een uitwisseling van informatie aangaande de aan Delden gerelateerde onderwerpen.
 


Pagina 62 van 73