Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hof Elisabeth als modern klooster

Afdrukken

(bron: TCTubantia 1 december 2010)

Het duurt nog geruime tijd, maar over vier jaren staat in het hart van Delden een nieuw verpleeghuis St. Elisabeth.
Passend bij de schaal en vooral ook de sfeer van het stadje. "Geen supermodern gebouw dus," vertelt locatiemanager Jan Willem Rotman, "maar een compact gebouw in de vorm van een hof. Niet hoger dan de omringende woningen en in een ontwerp waarin alle aandacht uitgaat naar de kerk. Precies zoals het hoort."

De nieuwbouw krijgt twee bouwlagen die zodanig worden geprojecteerd dat er een hof met binnentuin ontstaat. Het gebouw biedt intimiteit en veiligheid, is echter wel openbaar toegankelijk. Kinderopvang Catalpa opent er een kinderdagverblijf als uitbreiding van de huidige locatie De Speeldoos.

Opdrachtgever is Carint Reggeland. De bouwkosten worden geschat op twintig miljoen euro

 

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst!

Afdrukken

(Bron: Hofweekblad 17 november 2010)

Bovenstaande titel is sinds dit jaar de nieuwe slogan van de Stichting Stadsraad Delden. De Stadsraad is zeer actief en heeft een compleet vernieuwde website. Waar streven wij naar?

Lees meer...
 

Nota bijeenkomst stichting Stadsraad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

Samenvatting en actiepunten
Op woensdag 10 november 2010 zijn de wethouder van de gemeente Hof van Twente, Ben Eshuis, samen met gebiedscoördinator Gerda te Brinkhof bij de Stadsraad Delden geweest. Doel van de bijeenkomst is een wederzijdse kennismaking en een uitwisseling van informatie aangaande de aan Delden gerelateerde onderwerpen.

Onze voorzitter, Binne Visser, introduceert de Stadsraad en legt de doelstellingen en visie van de Stadsraad uit. Deze zijn beide terug te vinden op: http://www.stadsraaddelden.nl/stadsraad/visie.html .

Vervolgens legt de heer Eshuis zijn taken als wethouder uit. Zijn portefeuille omvat o.a. de beleidsterreinen milieu, infrastructuur, groen, afval en water (kortweg ‘leefomgeving’ genoemd). Wat betreft de strategische projecten is hij verantwoordelijk voor Braak-West en het gebiedsgericht werken.
De heer Eshuis meldt dat het gebiedsgericht werken momenteel geëvalueerd wordt. In december zal hiervoor een participatienota opgesteld worden, die vervolgens in maart 2011 naar de gemeenteraad gestuurd wordt. De heer Eshuis geeft aan dat de nota met verschillende stakeholders wordt besproken en dus ook de stadsraad.
Hij staat positief tegenover een structureel overleg met de Stadsraad. Afhankelijk van de nieuwe aanpak zal dit overleg in eerste instantie met hemzelf plaatsvinden.

Lees meer...
 


Pagina 61 van 73