Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Filmpjes van de Stadsraad Voorpagina artikelen “Stadsraad Delden”geschokt door mogelijk vrachtvervoer door Delden en andere plaatsen.

“Stadsraad Delden”geschokt door mogelijk vrachtvervoer door Delden en andere plaatsen.

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

Als leden van de Stadsraad  Delden zijn ondergetekenden aanwezig geweest bij HET DEBAT in de Metropool te Hengelo op 14 oktober j.l.  Alles stond in het teken van het treingoederenvervoer van west naar oost.  Aanwezig waren wethouders uit Deventer en Hengelo.

De wethouder uit Deventer besprak de commotie rond de aanleg van een bocht van het spoor over bestaande huizen in de wijk Colmschate. Deze bocht is er uiteindelijk niet gekomen,omdat aanwonenden zich verenigden en in samenwerking met alle politieke partijen en B en W een gesloten front  hebben gevormd. Dit onderstreepte het feit dat burgers niet afzijdig kunnen blijven staan,maar in eendrachtige samenwerking met de politiek een sterker geluid kunnen lat en horen.

De besluitvorming over  traces  vindt  plaats op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De druk op de overheid zal toenemen met het gereed komen van de tweede Maasvlakte. Rotterdam als mainport zal de toegenomen aanvoer van goederen hoe dan ook naar het oosten willen verplaatsen.

De provinciale en gemeentelijke overheden worden op dat moment geconfronteerd met deze beleidsvoornemens en moeten dat verkopen aan hun achterban. Prorail is slechts de uitvoerder van deze plannen en neemt zelf geen beslissingen.

Een van de traces dat  in beeld komt,  is de zgn.Twente-kanaallijn. Deze lijn loopt van Eefde naar Hengelo en passeert de plaatsen Lochem ,Goor en Delden. Als dit scenario werkelijkheid wordt ,passeren hier  in de nachtelijke uren 100 treinen van 700 meter lengte.

De bezwaren zijn bekend: geluidsoverlast/trillingsoverlast/gezondheidsproblemen tgv stress/kans op ongelukken met ontploffende LPG treinen of vrijkomen van chemicaliën/de waarde van uw eigen woning/verminderde mobiliteit voor ambulance en brandweer tgv gesloten spoorbomen. De overlast zal zich niet beperken tot aanwonenden maar in een groter gebied aan beide zijden van de spoorlijn merkbaar en voelbaar zijn.

Dat er nieuwe spoorlijnen zullen worden aangelegd ,lijkt een utopie..Bij bestaande spoorlijnen omzeil je de MER-procedures.Die zijn in het verleden al uitgevoerd. De overheid zal ook snel en slagvaardig willen optreden. Minister Eurlings heeft daar al voorbeelden van gegeven.

Het beroepen op wetgeving tegen geluidshinder en trillingsoverlast blijkt in de praktijk een moeilijke zaak te zijn waarvan  geen heil  is te verwachten. Het aanleggen van verdiept spoor is een dure optie. Plaatsen van geluidsweringen die 3,5 mtr hoog moeten zijn, zal het aanzien van Delden niet verfraaien.

Voordat het zover is,  blijft het belangrijk proactief als burgerij samen met de politiek alert te blijven.

Als Stadsraad Delden willen wij dit signaleren en de  burgers oproepen ons te steunen om samen met alle gemeenten langs de Twentekanaal route een vuist te maken tegen dit onzalige tracé.

U kunt informatie vinden over de stadsraad Delden op onze website: www.stadsraaddelden.nl Uitgebreide informatie over de Twentelijn is te vinden op www.twentelijn.info

Bestuursleden...

H.de Roos & H.Schulten

 
Terug