Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uitstel invoering diftar

Afdrukken

(Bron : Hofweekblad 29 september 2010)

Het college van B&W wil de invoering van diftar minimaal 1 jaar uitstellen. Dit schrijft
het college in een memo aan de gemeenteraad. Het college concludeert dat voor een
succesvolle invoering een aantal noodzakelijke randvoorwaarden op het terrein van
data-uitwisseling en containermanagement nog verder moet worden uitgewerkt.

De gemeenteraad besloot in februari 2010 van dit jaar om een diftarsysteem op basis van volume/frequentie in te voeren.
Diftar staat voor tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing. Het komt erop neer dat inwoners gaan betalen voor de hoeveelheid keren dat zij afval aanbieden.

Om diftar in te voeren is het noodzakelijk dat alle containers gechipt zijn, geregistreerd worden en dat deze gegevens in de gemeentelijke belastingadministratie worden gelezen. Ook moeten alle ondergrondse containers voorzien zijn van een toegangspasje.
In de afgelopen periode is gebleken dat de chipherkenning en -registratie nog niet goed genoeg werkt. Ook vraagt de inhoud en frequentie van de data-uitwisseling van Twente Milieu met de gemeente om nadere uitwerking. Bovendien blijkt de planning om alle verzamelcontainers te vervangen door containers met toegangscontrole te krap.

“Voor een succesvolle en soepele invoering van diftar is een betrouwbare registratie noodzakelijk. Dat kunnen we nu niet garanderen. Bij twijfel zeg ik dan: “niet oversteken” aldus wethouder Ben Eshuis.  Om een verantwoorde invoering van diftar mogelijk te maken, schuift de gemeente de invoering daarom met  minimaal een jaar op. Volgend jaar kunnen dan alle benodigde systemen getest worden en kan er proefgedraaid worden om de inwoners alvast te laten wennen aan het nieuwe systeem.

 
Terug