Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Viering 1-jarig bestaan

Afdrukken

Op woensdag 17 maart vierde de Stadsraad Delden haar 1- jarig bestaan in de Sevenster.

Hiertoe hadden we dhr. M. Sitalsing, korpschef van de politie Twente bereid gevonden een uiteenzetting te geven over de werkwijze van het twentse politieapparaat. Dit werd door hem op heldere en enthousiaste wijze naar voren gebracht, waarbij, waarschijnlijk niet tot ieders verrassing, bleek dat het met de criminaliteit in Delden gelukkig erg meevalt. Zo zijn bijvoorbeeld het aantal inbraken en autodiefstallen verwaarloosbaar klein en vind het politiewerk hier met name plaats in de vorm van handhaving en het behandelen van verkeersdelicten en overige kleinschalige problemen. Een opvallende uitspraak was echter dat er binnen Twente als geheel een sterke toename te bespeuren is van huiselijk geweld. Zo blijkt zelfs dat er in absolute zin meer gevallen zijn dan in heel de regio Rotterdam! Een kil cijfer in dit verband geeft aan dat een vrouw zich gemiddeld 33 laat slaan alvorens zij naar de politie stapt. Een zorgwekkende ontwikkeling.


 

Gelukkig hadden we ook nog een luchtiger kant aan de avond in de vorm van een film over de verjaardag van de Barones van Twickel, opgenomen in Delden en rond Twickel in 1959, levendig toegelicht door Helmich Kleerebezem. Vanuit de zaal kwamen dan ook de nodige nostalgische reacties. Uit een opname, genomen vanaf de watertoren, kon je duidelijk herkennen hoe Delden er in die tijd uitzag en wat er inmiddels verloren is gegaan.

De avond werd afgesloten met een verloting van diverse prijzen welke welwillend ter beschikking gesteld waren door de Deldense middenstand. Wij waren aangenaam verrast door de veelheid van de prijzen. Dit bleek achteraf ook wel nodig gezien de hoge opkomst van de ruim 80 bezoekers. Deldense middenstand, nogmaals bedankt hiervoor!

De reacties op deze avond waren al met al erg positief hetgeen ons gesterkt heeft in de noodzakelijkheid van een stadsraad in Delden. Inmiddels hebben we 6 nieuwe leden mogen verwelkomen waarmee we de belangen van ons stadje binnen de Hof van Twente beter kunnen verdedigen.

Belangen die met name gericht zijn op het behoud van het unieke karakter, woon- en leefklimaat van Delden, veelal onlosmakelijk verbonden met landgoed Twickel.

Belangrijke beslissingen over Delden worden in Goor genomen, vaak door mensen die niet altijd bekend zijn met specifiek Deldense situaties en gevoeligheden. Wij blijven daarom rekenen op uw inbreng om dergelijke beslissingen ten goede te kunnen keren.

Namens de stadsraad Delden

Hugo Extercatte

 
Terug