Babette bedankt !

woensdag, 22 september 2010 19:16
Afdrukken

Tijdens onze laatste vergadering in september heeft Babette Duns in goede harmonie afscheid genomen van de Stadsraad Delden. Babette was een voorvechtster van het eerste uur en heeft een zeer actieve bijdrage geleverd aan de naamsbekendheid door een luisterend oor voor iedereen te hebben en door het (mede) organiseren van een stand tijdens Koninginnedag en ettelijke andere zaken. Babette nam steeds de verantwoordelijkheid voor communicatie met partijen, waaronder het Hofweekblad en u herinnert zich allen het rode hart in vele korte artikelen, waarin grote en kleine aandachtspunten aan de orde gekomen zijn.

Tijdens onze vergadering heeft Babette nogmaals onderstreept dat zij nu voor het eerst het gevoel had dat zij de Stadsraad met een gerust hart achter kon laten, omdat er mede dankzij de aanwas van enkele nieuwe bestuursleden een groep met ambities klaarstaat om de volgende stappen te zetten. Als bestuur willen wij haar op deze plek bedanken voor haar langdurige inzet en wij zullen er alles aan doen om de Stadsraad verder te positioneren en vorm te geven, zodat wij Delden goed vertegenwoordigen.

Binne Visser

Voorzitter Stadsraad Delden