Wat gaat er met ons zwembad gebeuren?

maandag, 20 september 2010 15:22
Afdrukken

Als dagelijks bestuur van de stichting Stadsraad Delden zijn wij door de gemeente uitgenodigd om een projectoverleg over de zwembaden in de gemeente Hof van Twente bij te wonen. Dinsdagavond 14 september werden wij hierover bijgepraat door een projectleider die speciaal gedetacheerd was vanuit de gemeente Enschede. Bij dit overleg waren ook de Dorpsraad Markelo en het actiecomité Red Zwembad Markelo aanwezig.

Wat speelt er namelijk? Nader onderzoek met betrekking tot het vorig jaar genomen besluit over de zwembaden in Goor, Markelo en Delden heeft aangetoond dat dit financieel onhaalbaar is. Als gevolg hiervan heeft een projectteam 5 alternatieven opgesteld en onderzocht, om aan de gemeenteraad voor te leggen:Scenario 0 Keuzescenario gemeenteraad

Dit scenario is een licht aangepaste configuratie ten opzichte van het scenario waartoe de gemeenteraad in 2009 heeft besloten en betreft:

 

Scenario 1 Renovatie van alle baden

Dit scenario betreft het in stand houden van alle bestaande zwembaden in de huidige configuraties. Hierbij worden alle voorzieningen gerenoveerd volgens het principe ‘schoon, netjes en veilig’, met als doelstelling de zwembaden over een periode van 10 – 15 jaar open te houden. De functionaliteit zal niet worden vergroot.

 

Scenario 2 Uitbreiding zwembad Markelo, sluiting zwembad Goor

Dit scenario beschrijft de sluiting van zwembad De Whee. Ter vervanging wordt in Markelo een overdekt gedeelte met 15,4 x 25 m wedstrijdbassin met gedeeltelijk beweegbare bodem gerealiseerd bij het bestaande zwembad De Vijf Heuvels. Daarnaast wordt er in Markelo een nieuw overdekt peuterbassin van 30 m² gerealiseerd. Zwembad De Mors in Delden wordt gerenoveerd met als doel instandhouding.

 

Scenario 3 Versobering nieuwbouw zwembad Goor

Dit scenario omvat het handhaven van de huidige zwembaden in Markelo en Delden, de sloop van De Whee en de nieuwbouw van een overdekt zwembad met een 15,4 x 25 m wedstrijdbassin met gedeeltelijk beweegbare bodem bij De Mossendam.

 

Scenario 4 Beperking openluchtzwemwater, versobering nieuwbouw Goor

Dit scenario beschrijft de sluiting van zwembad De Mors, het realiseren van een overdekt zwembad met een 15,4 x 25 m wedstrijdbassin met gedeeltelijk beweegbare bodem bij De Mossendam en de realisatie van een overdekt peuterbassin van 30 m² in Markelo.

 

Bij het 4e scenario wordt zwembad De Mors gesloten, zodat de andere zwembaden onderhouden en uitgebreid kunnen worden. De Stadsraad Delden heeft tijdens deze eerste informatieve bijeenkomst reeds zeer duidelijk aangegeven dat deze optie in het geheel niet bespreekbaar is. Het sluiten van ons zwembad zou niet alleen ten koste gaan van alle dagelijkse zwemmers uit Delden en Hengelo, maar het zou de hele recreatieve en toeristische sector in Delden treffen!

Als Stadsraad zullen wij dit proces nauwgezet volgen en aansluiten op alle momenten dat hierover gesproken wordt. Het verslag van deze informatieve bijeenkomst zal, samen met onder meer een verslag van de bijeenkomst met omwonenden en de uitkomst van de peiling via het Hofpanel, worden toegevoegd aan de stukken aan de gemeenteraad.

Een vervolgafspraak staat gepland voor 12 oktober. De definitieve besluitvorming van de gemeenteraad staat gepland voor begin november.