Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Wethouder Ben Eshuis beantwoordt eindejaarsbrief Stadsraad

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 4 mei 2012)

 

Op donderdag 5 april 2012 was wethouder Ben Eshuis op bezoek bij de Stadsraadvergadering om een mondelinge toelichting en reactie te geven op de eindejaarsbrief van de Stadsraad.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
Op donderdag 5 april 2012 was wethouder Ben Eshuis op bezoek bij de Stadsraadvergadering om een mondelinge toelichting en reactie te geven op de eindejaarsbrief van de Stadsraad.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

> Weide Vossenbrinkweg
Deze weide is sinds 21 december 2011 in het bezit van de gemeente. Over de planvorming is nog niets bekend. Wel wordt de Stadsraad betrokken bij de planvorming als het zover is.
Er zijn gegadigden om deze weide te kopen. Deze ontwikkeling moet even afgewacht worden.
 
> Weide Van Nispenweg
De wethouder meldt dat de huur van deze weide is opgezegd en dat een nieuwe huurder wordt gezocht. De weide is eigendom van de gemeente. Indien geen nieuwe huurder gevonden wordt, zal de weide behandeld worden als “ruw gras”. Dit betekent dat hier definitief geen bomen aangeplant zullen worden waardoor het zicht vanaf de kruising vermindert zou worden.
> Oversteek Reigerstraat – treinstation + wateroverlast Reigerstraat
De Stadsraad ondersteunt het idee om een oversteek voor fietsers en voetgangers te maken halverwege de Reigerstraat om zodoende veiliger naar het treinstation te komen. De wethouder meldt dat inmiddels ook door de gemeente een brief richting PRO RAIL is gestuurd om hierover van gedachten te wisselen. De Stadsraad zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent. 

Ook is met de wethouder gesproken over de wateroverlast in de Reigerstraat. De wethouder meldt dat de wateroverlast in de Hooyerinkschool een hogere prioriteit heeft. De beek/greppel in de Reigerstraat heeft een ‘overstort’ functie en deze zal in 2013 op de schop gaan.
> Voetpad langs de Sportlaan
Er zijn veel mensen die richting de sportvelden van De Mors lopen. De Stadsraad heeft voorgesteld dat het daarom verstandig is om het voetpad/stoep langs de Sportlaan door te trekken tot aan het Aparthotel. De wethouder meldt dat het moeilijk zal worden om dit voetpad op korte termijn te realiseren, maar stelt voor om het als issue mee te nemen voor het Mobiliteitsplan 2013. De kosten ervan worden geraamd op € 50.000,-. 

De wethouder meldt overigens dat het Mobiliteitsplan, waarin de infrastructurele knelpunten voor Delden meegenomen worden, vanuit het begrotingstekort zwaar onder druk staat.
De Stadsraad zal zelf een brief opstellen richting alle sportverenigingen op De Mors om te inventariseren of we als inwoners zelf iets kunnen realiseren in het kader van veiligheidsverbetering.
> Eenrichtingsverkeer vrachtwagens Langestraat & plan Woonservicegebied Langestraat
Van de Langestraat wordt een Woonservicegebied gemaakt. Het doel hiervan is om mensen die slecht ter beend zijn gemakkelijker naar en door de Langestraat te laten komen. Een onderdeel hiervan is het verwijderen van obstakels op de wandelgebieden langs de Langestraat, zodat met name rolstoelgebruikers niet over de eigenlijke straat hoeven te rijden.

De wethouder wordt gevraagd wat de status is van het doorvoeren van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens in de Langestraat. De wethouder meldt dat het doorvoeren behoort tot de geplande uitvoering van het Mobiliteitsplan van dit jaar. Deze uitvoering is op 1 april begonnen. Om een en ander goed te doen is het belangrijk dat alle betrokken partijen zich in de potentiele oplossing kunnen vinden 
> Riolering Sportlaan
De wethouder wordt gevraagd wat de status is van de riolering in de Sportlaan. De wethouder meldt dat de riolering in de Sportlaan en de Peppelaar zal worden aangepakt. Echter zijn in het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) meer knelpunten dan financiële mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen. In de nieuwe GPR, die momenteel in de gemeenteraad wordt besproken, wordt aangegeven wat de bekende knelpunten zijn en de financiële mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen.
 

 

 
Terug