Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Activiteiten Stadsraad Delden voorjaar 2012

Afdrukken

(Bron: Hofweeklblad, 22 februari 2012)

 Het jaar is alweer een kleine twee maanden onderweg en er spelen diverse zaken die dit jaar aandacht verdienen. In dit kader hebben wij de laatste vergadering Wethouder Ben Eshuis op bezoek gehad om de belangrijkste prioriteiten te bespreken.

Hoogfrequent goederenvervoer per spoor Ben Eshuis vertelt dat de gemeenten langs het Twentekanaal al voor langere tijd samenwerken om een tegengeluid te laten horen. Dit terwijl minister Schultz het hoogfrequente vervoer per spoor graag wil bevorderen. Ook de provincies Overijssel en Gelderland staan wat ‘toegankelijker’ in deze discussie. Er zijn verschillende alternatieven: de Betuwelijn zou moeten worden doorgetrokken, maar dit stuit nog op problemen met Duitsland. Of, en dit heeft ook de voorkeur van onze gemeente, het vervoer per schip over het Twentekanaal kan worden bevorderd. Het Twentekanaal is helaas niet overal breed en diep genoeg om 2 schepen naast elkaar te laten varen, maar er kan geïnvesteerd worden om dit toch mogelijk te maken.

Aansluiting van het Twentekanaal naar de Duitse kanalen blijkt echter een obstakel, want Duitsland werkt hier nog niet aan mee, waarschijnlijk omdat het bezorgd is dat de havens in Bremen en Hamburg dan omzet gaan verliezen. De wethouder kan niet aangeven hoe groot de kans is dat het hoogfrequente goederenvervoer over onze spoorlijn, de Twentekanaallijn, gaat plaatsvinden. De gemeente heeft reeds, op onderdelen, bezwaren ingediend. Over de Twentekanaallijn mogen potentieel 1.700 ketelwagons per jaar rijden, terwijl over de Twentelijn (DeventerAlmelo-Hengelo) slechts 270 ketelwagons mogen rijden. Dit is zeer vreemd, maar is zo vastgelegd omdat station Deventer op dit moment nog een zogenaamd ‘kopstation’ is. In het bezwaar wordt een boog om Deventer als alternatief voorgesteld, waardoor deze primaire verbinding veel beter geschikt zou zijn voor deze intensiteit. Ben Eshuis waarschuwt voor het gegeven dat momenteel veel Twentse gemeenten een gezamenlijk standpunt innemen, maar de belangen voor de langere termijn toch verschillend zijn. Veel Twentse gemeenten zeggen nee tegen het HF goederenvervoer. Maar mocht het duidelijker worden dat het HF vervoer toch in Twente komt, dan zal een tweedeling tussen de groep Twentelijn en de groep Twentekanaallijn ontstaan. Het onderzochte risico op ontploffing van een wagon en de impact daarvan op de omgeving wordt maatschappelijk aanvaardbaar geacht, zo stelt de Nederlandse overheid. Het is nog onduidelijk of het bedrijf Servo/Elementis in deze berekening is meegenomen. Een ander belangrijk argument om ons te verzetten is de mogelijke ‘onverkoopbaarheid’ van huizen langs het spoor. Los van de algehele belasting (waaronder geluid en toegankelijkheid) kan schade aan woningen ontstaan bij verdere intensivering van het goederenvervoer over het spoor. Wij hebben per direct iedere twee maanden overleg met de gemeente om elkaar goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen in deze complexe casus. Echter, er komt een moment dat we als burgers een tegengeluid moeten laten horen en niet langer als onderdeel van RONA of samen met de politiek kunnen optrekken. Als we onze stem alleen via de geijkte wegen laten horen dan lopen we het risico dat we als Stad Delden en met name als (direct) aanwonenden niet gehoord worden. Dit vereist wel een goede timing en daar is het nu nog te vroeg voor. We blijven dit actief volgen. Overige zaken Verder zijn we blij dat de omwonenden goed betrokken zijn bij de nieuwe plannen rondom het perceel Catalpa, waar nu eindelijk een goede oplossing voor gevonden lijkt te zijn. Daarnaast zijn we bezig om een aantal groenpercelen te behouden, de toegankelijkheid richting de Mors te verbeteren en onze tassen duurzaam te implementeren naar aanleiding van de duurzaamheidsprijs die we gewonnen hebben. Het gaat te ver om op deze plek alle Stadsraad onderwerpen de revue te laten passeren en daarom verwijzen wij u graag naar onze website, waar wij alle ontwikkelingen zo goed mogelijk delen met onze achterban. Om onze inspanningen te ondersteunen nodigen wij u ook graag uit om even de moeite te nemen om u als sympathisant te registreren via onze site. Alvast dank voor deze kleine bijdrage om onze slogan eer aan te doen: ‘respect voor het verleden en invloed op de toekomst’!

 
Terug