Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen Mogelijke toename goederenvervoer over spoor

Mogelijke toename goederenvervoer over spoor

Afdrukken

 

(Bron : Hofweekblad 29 september 2010)

In het Programma  Hoogfrequent Spoor (PHS) van de Rijksoverheid is vastgelegd hoe het personen- en goederenvervoer in Nederland zich de komende decennia moet ontwikkelen. Over het spoor in het oosten van het  Iand moet meer goederenvervoer gaan plaatsvinden. Hoewel het kabinet heeft voorgesteld om hiervoor in Oost Nederland voor de route Zupthen•Deventer-Hengelo (IJssel- en Twentelijn rode en blauwe route ilIustratie) te kiezen, bestaat de kans dat de spoorlijn tussen Zutphen-Goor-Delden-Hengelo in beeld komt als alternatief.  Maandag 4 oktober organiseert Regio Twente een informatie-avond voor inwoners en raadsleden over het Programma Hoogfrequent Spoor in het Rabotheater te Hengelo. Aanvang 19:30 uur.  Net voor het zomerreces heeft het kabinet op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een besluit genomen voor de uitwerking van het Programma  Hoogfrequent Spoor (PHS). Het PHS is ontwikkeld om de groei van het goederenvervoer door de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte en de toename van het perso-nenvervoer in de Randstad te kunnen opvangen,
Voor Twente betreft het twee spoorlijnen waarover de goederentreinen kunnen worden geleid de Twentelijn (blauwe lijn) en de Twentekanaallijn (groene lijn) die ook door de gemeente Hof van Twente gaat. Het kabinet heeft besloten om voor het goederenvervoer per spoor de IJssellijn en Twentelijn (Deventer-Hengelo) aan te wijzen en niet de Twentekanaallijn (Zutphen-Hengelo). Dit besluit stoot op veel weerstand van gemeentebestuur en inwoners in met name Deventer.  Ook Regio Twente toont zich namens de 14 gemeenten in Twente bezorgd over de leefbaarheid en ook de bereikbaarheid, omdat meer goederenvervoer een gewenste groei van regionaal
personenvervoer over het spoor in de weg staat. De kans is aanwezig dat de Tweede Kamer besluit om ook de Twentekanaallijn als alternatief nader te onderzoeken. Wethouder Ben Eshuis: ‘GeIet op de overlast die de toename van het goederenvervoer tot nu toe met zich heeft meegebracht volgen we de ontwikkelingen nauwlettend. Mocht de Twentekanaallijn inderdaad als
alternatief nadrukkelijker in beeld komen, dan willen we samen met de andere betrokken gemeenten kijken welke stappen we moeten ondernemen om deze keuze te voorkomen’.
Maandagavond 4 oktober begint om 19.30u een informatiebijeenkomst in het Rabotheater te Hengelo. Theo Schouten. portefeuillehouder Mobiliteit en RONA (vertegenwoordigers van bewoners en belangenverenigingen langs het spoor) geven een presentatie over PHS. Naast inwoners, zijn ook raadsleden, Ieden van de Tweede Kamer en de pers uitgenodigd.

spoorlijn

 

 
Terug