Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen Het uur U nadert voor de Hof van Twente

Het uur U nadert voor de Hof van Twente

Afdrukken

De laatste 2 maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het spoorgoederenvervoer.

De Stadsraad Delden wil u informeren over de mogelijkheden om te reageren op het MER 1 rapport (Milieu Effect Rapportage). Dit kan digitaal en schriftelijk.

Het adres voor digitale reacties is www.centrumpp.nl onder hoofdstuk actuele consultatieprojecten.

Het adres om schriftelijk te reageren:    Centrum Publieksparticipatie PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

 

Deze reacties zijn mogelijk vanaf 21 mei  jl. t/m 8 juli 2013.

Inmiddels heeft staatssecretaris Mevr. Mansveld een werkbezoek gebracht aan locaties langs de IJssellijn en de Twentelijn. Namens de provincie Overijssel was Mevr. Bakker aanwezig.  Alle gevaar aspecten en ongemakken werden besproken. Het RONA zwartboek ( Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) werd overhandigd aan de staatssecretaris.  Dit zwartboek is een uitgebreide weergave van alle zwaktes en knelpunten die de inwoners wonend aan de mogelijke spoorvarianten kunnen tegenkomen.

Je kunt je afvragen wat de waarde is van zo’n bezoek. Een ambtenaar die de portefeuille Basisnetspoor onder beheer heeft, wist niet, dat er in Dieren op 14 meter afstand van het spoor een gasbedrijf was. In Eefde staat een tehuis met 120 geestelijk gehandicapten pal  aan het spoor! De vraag blijft, of Randstadbestuurders voldoende oog hebben voor de belangen van Oost-Nederland. Mevr. Mansveld  sprak nog uit, dat extra goederentreinen in Oost-Nederland hard nodig zijn. Hinder die dit meebrengt, is onvermijdelijk!

De MER rapportage laat zien, dat er sprake is van aanzienlijke trillingshinder. Bij een aantal varianten wordt de norm overschreden. De hinder door geluid blijft beperkt. In de kernen Goor en Delden en ten oosten van Hengelo zijn “zware”maatregelen nodig (schermen tot 4 meter hoog!). Bij alle varianten blijft de luchtverontreiniging onder de grenswaarden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zou onder het “risicoplafond”blijven. Dit alles is gebaseerd op gemiddelden van modellen die de overheid hanteert. De piekbelastingen worden zo genivelleerd! Er is nog geen tracékeuze bepaald. Deze volgt na het MER 2 rapport.

In de regio worden door het Ministerie en Pro Rail weer voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor de Hof van Twente is dit donderdag 13 juni in het gemeentehuis van Goor van 17.00-21.00 uur. De Stadsraad Delden nodigt u dringend  uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen rond het spoor.

 

De MER rapporten zijn te raadplegen via www.centrumpp.nl . Vanaf 28 mei jl.  ligt het MER rapport ook ter inzage bij gemeente en bibliotheek.

De Regio Twente maakt zich ook zorgen over meer goederentreinen. De Regio wijst de plannen af namens de 14 gemeenten, tenzij de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid gegarandeerd worden. Dit is een boterzacht standpunt. De overheid weet wel raad met aanpassingen van de normen en wordt zo geen strobreed in de weg gelegd. Ook in Borne wordt kritiek geuit op de slappe houding van de gemeentelijke overheden. Zij schuiven de zwarte piet naar de burgerprotestbeweging. Vragen zij soms wisselgeld voor andere grote prestigeprojecten?

Wij vragen de hofbewoners actief mee te denken en de bijeenkomst in Goor te bezoeken. Tevens vragen wij te reageren op het MER1 rapport. Voor aanwijzingen  voor kritische vragen aan de overheid verwijzen we naar de nieuwsbrief mei 2013 van RONA (website www.rona.info.nl ).

Vermeldenswaardig is nog het feit, dat RONA in hun nieuwsbrief de bijgevoegde foto’s van Delden met geluidsschermen wilde afdrukken (eerder gepubliceerd in het Hofweekblad door de Stadsraad Delden). De autoriteiten achter de onderzoeksrapporten hebben dit echter verboden. Het was hen kennelijk niet welgevallig. Er moest eerst gewacht worden op hun toestemming. Hoezo ongewenste overheidscensuur?

Voorbeeldbrief voor reacties op MER1 rapport:

1. voor digitale reactie:

www.centrumpp.nl Reactie op MER 1: --

 

2.  voor schriftelijke reacties:

Centrum Publieksparticipatie, PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Reactie op MER1:  --

-

 

Stadsraad Delden,
Hans de Roos

 
Terug