Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Delden 2015 ?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 29 maart 2013)

Als Stadsraad Delden willen wij u alvast een sfeerimpressie  geven over hoe Delden er de komende jaren uit kan gaan zien. Als de plannen van de overheid doorgaan en er gekozen wordt voor de Twentekanaallijn is dit geen fictie, maar een realistisch beeld.  Er zullen dan geluidsschermen gaan verrijzen.  U ziet het resultaat. Gevolgen voor het verkeer zullen niet uitblijven. De stad wordt dan echt in twee delen verscheurd. Een verdiepte aanleg van een dubbelspoor met elektrische bovenleiding zal er door de kosten waarschijnlijk niet komen. Alle overgangen zullen niet gehandhaafd worden. Dit zal aanrijtijden voor ambulance en brandweer ernstig vertragen. Afgezien van trilling schade, geluidsoverlast, meer fijn stof en huizen die niet meer zijn te verkopen, zal ons hele historische stadsbeeld ernstig verstoord raken.

Foto’s zijn gemaakt door IT 4 elements (website)

Verder ligt het gevaar op de loer dat er toch meer nachttreinen gaan rijden, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als PRORAIL aan de knoppen gaat draaien, dan worden de modellen waar ze mee rekenen wat opgerekt. Daarom kan er nu ook 4 nachten/week een caprolactam trein rijden. De mechanische treindelen zijn aangepast, zodat er minder geluidsoverlast is. Het aantal nachttreinen kan dan ook toenemen. Er wordt immers aan de ‘normen’ voldaan.

In de bezuinigingsvoorstellen van het Ministerie I en M (Infrastructuur en Milieu)  is er niet gesproken over het aantal ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Dus blijft gewoon staan dat er per jaar 200 ketelwagens met brandbare stoffen door Almelo mogen rijden en zullen 1700 van die ketelwagens per jaar over de Twentekanaallijn door Goor en Delden vervoerd worden. 1700 ketelwagens verdeeld over 364 dagen zijn per dag 4 tot 5 ketelwagens en dan is het niet moeilijk om het aantal van 1700 te halen. Hoewel het Ministerie inschat dat het aantal goederentreinen minder hoog uitvalt dan men aanvankelijk dacht betekent dit niet dat er minder treinen met gevaarlijke stoffen rijden door Oost-Nederland. Er wordt 300 miljoen euro bezuinigd op het spoorgoederenvervoer, omdat er minder goederentreinen zullen gaan rijden dan men oorspronkelijk had ingeschat. Men vindt dus dat de  situatie hierdoor zodanig verandert, dat er minder hoeft te worden uitgegeven aan leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Dit betekent feitelijk dat alle tracés blijven liggen zoals ze nu zijn en er wel meer goederentreinen overheen kunnen komen.

Februari jl. was er een bijeenkomst in de Stadshagen. Hier werd de actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente –Twente Kanaallijn gepresenteerd. Verheugend was de grote opkomst. Het leeft dus gelukkig wel in Delden. Een vastberaden Paul Koppen  wil  graag samen een vuist te maken richting Den Haag en desnoods moeten we met zijn allen op de barricaden. De Stadsraad Delden is verheugd over dit initiatief .

Al met al nog geen hosanna  voor Delden,  gezien het voorafgaande.

Wij raden alle Deldenaren aan een petitie te ondersteunen  op http://www.stichtingspoorhinder.nl/index.html. Dit is een burgerinitiatief. Bij voldoende geldige ondertekeningen zijn we in staat om dit onderwerp op de agenda van de 2e Kamer te zetten. Hiervoor zijn 40.000 steunbetuigingen nodig.

Hans de Roos
Stadsraad Delden
 
Terug