Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen ‘Elementis in uiterste geval verhuizen’

‘Elementis in uiterste geval verhuizen’

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 6 september 2012)

Goederenvervoer Minister antwoordt op vragen van college

De chemische fabriek Elementis moet in het uiterste geval verhuizen als blijkt dat het risico op ongelukken toeneemt wanneer veel meer goederentreinen over het spoor langs de fabriek gaan rijden- Dat antwoordt de minister op vragen van het college.

GOOR - Elementis in Delden Is een zogeheten BRZO-bcdrijf wat staat staat voor Besluit Risico Zware Ongelukken. Het personeel werkt er met gevaarlijke stoffen. Begin dit haar konden lokale overheden en burgers bezwaren maken tegen de toename van het goederenvervoer op de spoorlijn Zutphen Hengelo bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer dan 1500 zienswijzen stroomden binnen.

Het college van B en W van de gemeente Hof van Twente vroeg onder meer aandacht voor dit bedrijf hij het maken van toekomstplannen.  ,,De gemeente Hof van Twent e vindt het van groot belang dat hier in de MER-studie (milieueffectrapport) de nodige aandacht aan wordt besteed.

Minister Melanie Schultz van Haegen antwoordt dit zeker te gaan doen.  In het kader van de MER gaan we tevens in kaart brengen of en welke BRZO-bedrijven aanwezig zijn in de omgeving van de spoorlijn.  Mocht dit zo zijn dan worden de mogelijke risico’s in combinatie met het spoorvervoer onderzocht en in het uiterste geval wordt overwogen of zo’n bedrijf verplaatst moet worden.

Het  college verwacht dat, als er veel  meer goederentreinen gaan rijden door Delden en Goor, de luchtkwaliteit achteruit holt, omdat wel meer wachtende automobilisten voor gesloten spoorbomen stilstaan.  Op locaties waar de kans op overschrijding van grens- waarden bestaat wordt de emissie van het wegverkeer meegenomen. antwoordt de minister. ,.Als blijkt dat de grenswaarden kunnen worden overschreden worden maatregelen genomen om de concentraties beneden de grenswaarden te krijgen.

B en W willen ook weten of de goederentreinen de nachtrust verstoren van bewonen langs het spoor. ..Bij overschrijding van de geluidsplafonds gelden de normen voor de toelaatbare geluidbelasting op bebouwing.” Op basis van deze normen maakt de minister een afweging welke maatregelen nodig zijn.

Het college van B en W verwacht ook wei klachten over trillingen. De telefoon stond roodgloeiend toen drie jaar geleden enkele maanden dagelijks een goederentrein door Delden en Goor reed. Wij ontvingen vooral klachten over trillingshinder van deze trein. Ook van de gemeente Hengelo hebben wij begrepen dat de trillingshinder van deze trein sterker werd ervaren dan de geluidshinder en het college twijfelt of de minister het probleem van de trillingshinder wel voldoende verankerd in de wet.

De minister spreekt dit tegen en zegt dat er wel degelijk trillingen worden gemeten, want bij de berekening houdt de minster rekening met het type bodem waar de trein overheen gaat, de aantallen en typ en treinen, de wissels. de overgangen en kunstwerken en de fundering en constructie van gebouwen. Naar verwachting zijn de studies voor de MER in het voorjaar klaar. waarna inspraak volgt.

 

 
Terug