Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 24 juli 2012)

Op 9 juni verscheen in de  krant Tubantia een artikel over de tweede Maasvlakte en de gevolgen hiervan voor het spoorgoederenvervoer. Op de website van de Stadsraad Delden werd hierover al eerder geschreven en we hebben onze zorgen daarover uitgesproken. Dat artikel  is destijds ook in het Hofblad afgedrukt. De zorgen zijn nog volop aanwezig en de Stadsraad voelt zich gesteund nu meer belanghebbenden hun stem laten horen. In het Villapark Delden is ook een aktiegroep tot stand gekomen die onze zorgen deelt. We krijgen via RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) de meest recente informatie. Deze werkgroep behartigt de belangen van alle inwoners die langs de spoorlijn wonen en die mogelijk te maken krijgen met overlast inde meest brede zin van het woord. Dit betreft alle mogelijke spoortracés.  In de nabije toekomst zal het noodzakelijk zijn om gehoord te worden in Den Haag,  het liefst in samen met  de regio: RONA/gemeenten/Aktiegroepen/Stichting Twickel  en Stadsraden.

In juni heeft RONA een nieuwsbrief verzonden die ook op onze site is geplaatst, te vinden onder www.stadsraaddelden.nl

Door de val van het gedoogkabinet is het PHS onderdeel  goederenroute OOST-NEDERLAND Controversieel verklaard. Dat betekent,  dat het huidige demissionaire kabinet in de komende tijd geen beslissingen mag nemen betreffende de goederenroute Oost-Nederland. Dit betekent niet , dat de MER-onderzoeken  (Milieu Effect Reportage) zijn gestopt. RONA denkt,  dat deze onderzoeken gewoon doorgaan,maar er zullen de komende tijd geen beslissingen worden genomen. In de tweede fase van het MER-onderzoek worden de organisaties en instanties weer betrokken bij het overleg.

Er zou medio 2012 een beslismoment zijn over de mogelijke beperking van het aantal vervoersvarianten die in het MER worden onderzocht. Nu het project controversieel is verklaard,  is een dergelijke tussenbeslissing niet aan de orde.

Volgens berichtgeving van PRORAIL zijn er 1535 zienswijzen binnengekomen op de ontwerpnotitie Reikweidte en Detailniveau (R en D notitie genoemd) waaronder ook de reactie  van de gemeente Hof van Twente,de reactie van de Stadsraad Delden en de reactie van Stichting Twickel bij monde van rentmeester,  de Heer A.Schimmelpenninck. Volgens opgave van  RONA waren er 1800 reacties binnengekomen. Mogelijk zijn eensluidende reacties samengevoegd. Deze Ren D notitie wordt aangepast en zal resulteren in een definitieve notitie Ren D.

Dit zal worden gepubliceerd in de regionale kranten. De indieners van een zienswijze zullen persoonlijk bericht ontvangen met de antwoorden op de opgeworpen vragen.

Het wachten is dus op deze antwoorden en op een nieuw kabinet. Tegen die tijd zullen we in gezamenlijkheid moeten optreden, mocht de Twentekanaallijn een serieuze optie zijn. Het kan  niet waar zijn,  dat onze mooie historische stad Delden  straks doorkruist gaat worden door 80 lange goederentreinen per etmaal.

We zullen ons  moeten blijven focussen op meer vervoer over water binnen en buiten Nederland. De Betuwe route zal beter benut moeten worden en aansluiting moeten krijgen in Duitsland. Een ander aandachtspunt is het beveiligingssysteem op de Nederlandse spoorwegen. Het nu aanwezige ATB systeem is te onveilig gezien de recente ongevallen op het spoor. Dit zal vervangen moeten worden door het ERTMS systeem,zoals bij de hogesnelheidstrein. Gelukkig zijn alle fracties inde Tweede Kamer het daar mee eens. Dit zal sowieso moeten , als men passagierstreinen in het westen van ons land wil laten rijden volgens een metrosysteem. Nooit lang wachten op de trein. Dan is deze veiligheid noodzakelijk.  Het gaat wel om een enorme investering in barre tijden. De grotere capaciteit op het spoor voor  goederentreinen kan men dus ook verkrijgen door invoering van het ERTMS.

Nederland wil de grootste spil zijn in de transito van goederen. Het heil van de hele natie lijkt hiervan af te hangen. De Rotterdamse haven en vervoerdersorganisaties en de spoorwegen zijn allen belanghebbenden in dit spel. Het zou goed zijn,  als zij een substantiële bijdrage zouden leveren om bij onze buurman Duitsland een snelle aansluiting te realiseren.

Hans de Roos, Stadsraad Delden
 
Terug