Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen GOEDERENVERVOER College Hof van Twente stuurt brief naar Tweede Kamer

GOEDERENVERVOER College Hof van Twente stuurt brief naar Tweede Kamer

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 7 februari 2012)

GOOR - Het gemeentebestuur van Hof van 'Twente maakt zich grote zorgen over de risico's die burgers van Goor en Delden lopen indien 1 het vervoer van gevaarlijke stoffen . over het spoor mogelijk wordt gemaakt. Het college van B en W vraagt daarom in een brief aan de 'Tweede Kamer de besluitvorming hierover, die wordt vastgelegd in de wet Basisnet (Wet''vervoer gevaarlijke stoffen), op te schorten.


 Het college vindt het vreemd dat hierover binnenkort wordt gesproken terwijl er een onderzoek loopt in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Medio dit jaar moet in het kader hiervan een besluit vallen over vier tracévarianten voor het goederenvervoer over het traject Zutphen Hengelo. "Wij hebben daar veel problemen mee", aldus' wethouder Ben Eshuis van Hof van Twente. "De druk van vervoerders om meer vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor toe te . staan wordt steeds groter. Met alle gevolgen van dien voor onze inwoners."


Het gemeentebestuur heeft vorig jaar ook al geprotesteerd tegen de inmiddels aangenomen. Wet Schwung waarin de geluidsnorm met 1,5 decibel is opgeschroefd' waardoor goederenvervoer mogelijk is. Momenteel rijden er geen goederentreinen door Hof van 'Twente. Die extra ruimte in de geluidsbelasting voor de omgeving is echter bedoeld om 'autonome. groei' op te vangen en niet om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.


In het wetsvoorstel Basisnet dat nu aan de orde is, staat hei: voornemen om voor het traject Zutphen- Lochem -Goor- Delden- Hengelo (Twentekanaallijn) een risicoplafond vast te stellen voor 1700 ketelwagens met brandbaar gas. Op (het traject Deventer-Almelo),(Twentelijn) is dat slechts 210, wat te maken heeft met de beperkingen van het emplacement in Deventer. Deze beperking kan echter eventueel worden opgeheven door een boog om Deventer te maken, wat in twee varianten wordt genoemd in het PHS. "Als daarvoor wordt gekozen, wordt de kans kleiner dat door onze gemeente gevaarlijke stoffen vervoerd gaan worden, maar 'dat is nu nog niet bekend", zegt Eshuis. "Het is heel raar dat ze nu een keuze willen maken over het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij hebben bovendien in de brief gewezen op alternatieven.
De rijksweg A1/A35 en het Twentekanaal bieden genoeg mogelijkheden.

 
Terug