Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen Laatste nieuws over bijeenkomst NO Rail op 12 december 2011

Laatste nieuws over bijeenkomst NO Rail op 12 december 2011

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 14 december 2011)

In een overvolle Burgerzaal van het gemeentehuis Hengelo werd nogmaals in vogelvlucht door Arnoud Scheltema (voorzitter van RONA) een overzicht gegeven van de bezwaren van een toename tot 80 goederentreinen per dag-nacht. Het rijden over bestaand spoor leidt tot fikse besparingen. Allerlei procedures kunnen dan omzeild worden. Denk aan kostbare en tijdrovende MER-procedures.

Als de overheid soepel omgaat met geluidsnormen bv toestaan geluidsniveau van 1,5 dB, betekent dit in de praktijk 41% meer verkeer over de spoorlijn. Dit kan ook de Twentekanaallijn betreffen, die bij Eefde via Lochem/Goor/Delden naar Hengelo rijdt.

De Hr Campman, geluid- en trillingsdeskundige gaf een uitgebreide toelichting over dit onderwerp. Wat de trillingen betreft bestaat er geen wet, die grenswaarden aangeeft. Je zou je alleen op de grondwet kunnen beroepen. Daar word het recht op onaantastbaarheid van het lichaam benoemd. Er bestaan dus geen normen voor trillingen. Het tegengaan van trillingen is uiterst moeilijk en ook zeer kostbaar. Ze zijn tot op 150 meter van het spoor waar te nemen.

De Hr Volker (bureau voorlichting binnenvaart) gaf inzicht over de vervoersstromen. 30% van het vervoer gaat over water 3% gaat over het spoor en 67% over de wegen. De binnenvaart beschikt over 6500 schepen die 3650 bedrijven bedienen. Hij hield een pleidooi om de binnenvaart te promoten. Hier is nog veel capaciteitswinst te behalen. Dan moet er wel een derde sluis bij Eefde komen en ook het kanaal moet worden aangepast.

Wethouder Jan Bron van Hengelo meldt dat er veel draagvlak is bij de bevolking tegen de plannen en dat deze moties in de kamer duidelijk worden gemaakt. Een Noordtak van het spoor of varianten zijn nooit aangelegd. Kost miljarden en zal niet voor 2030-2040 aan de orde zijn.

De Hr Schouten (wethouder Almelo) vermeldt dat de overheden in Oost Nederland gezamenlijk op trekken. Het standpunt is NEE, tenzij. Tenzij betreft allerlei invullingen over veiligheid/trillingen/geluidsoverlast etc. Op een vraag uit het publiek of dit juridisch hard te maken viel, moest hij het antwoord schuldig blijven. Het was nog niet onderzocht.

Al met al een informatieve avond, waarbij de ongerustheid bij het publiek niet weg genomen kon worden en de twijfel bleef hangen.


Stadsraad Delden
Hans de Roos

 
Terug