Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen Spoorgoederenvervoer

Spoorgoederenvervoer

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 14 oktober 2011)

Uit diverse persberichten, zie hieronder, komen nogal wisselende tijdpaden voor m.b.t. aansluiting op de Betuweroute in Duitsland. De staatssecretaris Klaus-Dieter Scheur (verkeer) benadrukt de noodzaak van aansluiting. In Nederland wordt er van uitgegaan dat in 2013 een start word gemaakt met van de aanleg van aanvullend spoor. In 2015 zit de Betuwelijn aan zijn maximale capaciteit de tijd dringt dus. De Duitse minister van Verkeer en Economische zaken van Noordrijn-Westfalen verwacht echter dat het tot 2018-2019 zal duren, voordat uitbreiding gerealiseerd is. Dit als gevolg van de bezuinigingen van de Duitse regering. Logistiek word het nog spannend de komende jaren, zeker als de tweede maasvlakte in 2015 operationeel word.

Uit de Flitsgids van RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakkingen) volgt hier wat uitgebreidere informatie die op bepaalde aspecten van dit spoorgoederenvervoer dieper ingaan.

Samenvatting Flitsgids RONA

-Leefbaarheid
-Geluidshinder en wetgeving
-Overzicht ongevallen
-Schatting kosten geluidsoverlast
-Invloed op natuurgebieden
-De rechtspositie van de burger in relatie tot het spoor
-Overzicht bestuurlijk van regeerakkoord tot realisatie

Voor een compleet overzicht kunt u hier de gehele gids lezen.

Stadsraad Delden volgt de ontwikkelingen rond het spoorgoederenvervoer vanwege de enorme impact op de leefbaarheid in onze regio.

Wat dit betreft koesteren wij het verleden en maken ons zorgen over de toekomstige ontwikkelingen.

Bestuur Stadsraad Delden

Vervoer op Betuwelijn zal stokken (23 september 2011)

Den Haag – Het goederentransport vanuit de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland dreigt vanaf 2015 niet verder te groeien. Reden:het spoor in Duitsland is niet berekend op de aanzwellende goederenstroom. Uitbreiding van het spoor in Duitsland laat waarschijnlijk nog tot 2018 of 2019 op zich wachten. Dat zegt Harry Voigtsberger, minister van Verkeer en Economische zaken van Noordrijn-Westfalen. De steeds opnieuw vertraagde aanleg van het derde spoor aan Duitse zijde zal serieuze logistieke problemen opleveren, aldus de minister. In 2015 wordt de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam opgeleverd en is de verwachting dat het goederentransport over de Betuweroute naar Duitsland fors zal toenemen. Aanvankelijk had de Duitse regering Nederland belooft het derde spoor in 2013 gereed te hebben. Maar door forse bezuinigingen bij Duitse regering en Deutsche Bundesbahn is de aanleg vertraagd. Ook het grote aantal bezwaren van omwonenden tegen de spoorlijn werkt vertragend. Om die redenen denkt Voigtsberger dat het aanbod van Noordrijn-Westfalen om haar deel in de kosten alvast te betalen, geen soelaas zal bieden.

'Duitsland zorgt voor aansluiting Betuwelijn' (11 januari 2011)

BERLIJN - Duitsland zal er voor zorgen dat er een adequate aansluiting komt van de Betuweroute op het Duitse spoorwegennet.

Dat heeft staatssecretaris Klaus-Dieter Scheurle (Verkeer) benadrukt in Berlijn bij een vergadering van de ministers van Verkeer van de Duitse deelstaten, schrijft het vakblad Nieuwsblad Transport dinsdag.

Scheurle noemde de aansluiting van de Betuweroute niet alleen van belang voor Nederland en de Rotterdamse haven, maar ook voor Duitsland, aldus het vakblad. Scheurle kon volgens Nieuwsblad Transport niet zeggen wanneer de uitbreiding van de lijn Emmerich-Oberhausen gereed is. In Nederland wordt uitgegaan van 2013.

Extra spoor

Over het extra spoor, dat Zevenaar vanaf de Duitse grens met Oberhausen moet verbinden, is onrust ontstaan. Volgens Scheurle vormen de bezuinigingen die de Duitse regering wil doorvoeren, geen bedreiging voor de aanleg van het spoor.

Brancheorganisatie KNV Spoorgoederenvervoer is verheugd over de toezegging. ''De Betuweroute is een cruciale verbinding van de Rotterdamse haven met het Europese achterland. Voor ons is van belang dat de aanleg is voltooid voor de Betuweroute aan de maximumcapaciteit zit.'' KNV Spoorgoederenvervoer gaat ervan uit dat dat al in 2015 het geval is.

Bron
 
Terug