Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen
Spoorwegen

Stad Delden opgepast!!

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 8 mei 2013)

Hierbij een foto van de treinramp in België. Dit zou zomaar in Delden ook kunnen gebeuren. Balans: 1 dode en 33 gewonden. In de ketelwagens zat de giftige, kankerverwekkende stof Acrylnitryl. Zes van de 13 wagons ontspoorden. Een aantal ketelwagens vloog in brand. De vlammenzee verspreidde zich over een lengte van 500 meter. Je moet er niet aan denken, dat dit in hartje Stad Delden gebeurt.

Het verhaal over het spoorgoederenvervoer komt nu in een cruciale fase. Het MER-rapport (Milieu Effect Rapportage) eerste fase komt in mei 2013 gereed. De voorspellingen voor het spoorgoederenvervoer zijn bijgesteld (20% lager). Besloten is, dat spoorlijnen in Oost-Nederland slechts geschikt hoeven te worden gemaakt voor een extra goederentrein per uur per richting i.p.v. twee goederentreinen. In de eerste huidige fase van het MER worden alle milieu-effecten zoals geluid, trillingen, overwegen en natuur onderzocht. De benodigde omgevingsmaatregelen worden in kaart gebracht voor de 4 tracé-varianten tussen Zutphen en Hengelo.

In het najaar van 2013 wordt de voorkeursvariant op basis van de MER-gegevens en de reacties door burgers en bestuurders genomen. Eind 2013 horen we dus van de staatssecretaris van INM (ministerie van Innovatie en Milieu) of de Twentekanaallijn mogelijk wordt gekozen! Dan is er duidelijkheid voor de omwonenden van de vier tracé-varianten. In de NRC van 4 mei j.l. stond een ingezonden brief over het spoorgoederenvervoer. De Tweede Kamer legt de minister geen strobreed in de weg. Dat is het resultaat van een succesvolle lobby van spoorvervoerders, die vervoer over het spoor met succes hebben aangeduid als duurzaam en belangrijk voor de economie. Wij zijn een doorvoerland. Wij schuiven dozen over de Nederlandse bodem. Aan elke euro die wordt doorgevoerd, verdient Nederland maar twee eurocent. De vervoerders betalen minder dan de kostprijs voor gebruik van het spoor. Dus gesubsidieerd vervoer met beperkt belang voor de economie! Het spoor (uit 1860) is hiervoor volstrekt ongeschikt. Het loopt dwars door steden. Alleen al de waardedaling van onroerend goed (uw huizen dus) wordt geschat op 625 miljoen euro. Hoezo duurzaam? Investeren in de Tweede Maasvlakte? Dan ook investeren in een aparte noordtak van de Betuwelijn! Het is kort dag en we moeten ons bewust blijven van de ellende die ons te wachten kan komen te staan. Met dank aan Henk Schulten (Stadsraad) die de foto beschikbaar heeft gesteld.

Hans de Roos, Stadsraad Delden

 

Delden 2015 ?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 29 maart 2013)

Als Stadsraad Delden willen wij u alvast een sfeerimpressie  geven over hoe Delden er de komende jaren uit kan gaan zien. Als de plannen van de overheid doorgaan en er gekozen wordt voor de Twentekanaallijn is dit geen fictie, maar een realistisch beeld.  Er zullen dan geluidsschermen gaan verrijzen.  U ziet het resultaat. Gevolgen voor het verkeer zullen niet uitblijven. De stad wordt dan echt in twee delen verscheurd. Een verdiepte aanleg van een dubbelspoor met elektrische bovenleiding zal er door de kosten waarschijnlijk niet komen. Alle overgangen zullen niet gehandhaafd worden. Dit zal aanrijtijden voor ambulance en brandweer ernstig vertragen. Afgezien van trilling schade, geluidsoverlast, meer fijn stof en huizen die niet meer zijn te verkopen, zal ons hele historische stadsbeeld ernstig verstoord raken.

Foto’s zijn gemaakt door IT 4 elements (website)

Verder ligt het gevaar op de loer dat er toch meer nachttreinen gaan rijden, als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Als PRORAIL aan de knoppen gaat draaien, dan worden de modellen waar ze mee rekenen wat opgerekt. Daarom kan er nu ook 4 nachten/week een caprolactam trein rijden. De mechanische treindelen zijn aangepast, zodat er minder geluidsoverlast is. Het aantal nachttreinen kan dan ook toenemen. Er wordt immers aan de ‘normen’ voldaan.

In de bezuinigingsvoorstellen van het Ministerie I en M (Infrastructuur en Milieu)  is er niet gesproken over het aantal ketelwagens met gevaarlijke stoffen. Dus blijft gewoon staan dat er per jaar 200 ketelwagens met brandbare stoffen door Almelo mogen rijden en zullen 1700 van die ketelwagens per jaar over de Twentekanaallijn door Goor en Delden vervoerd worden. 1700 ketelwagens verdeeld over 364 dagen zijn per dag 4 tot 5 ketelwagens en dan is het niet moeilijk om het aantal van 1700 te halen. Hoewel het Ministerie inschat dat het aantal goederentreinen minder hoog uitvalt dan men aanvankelijk dacht betekent dit niet dat er minder treinen met gevaarlijke stoffen rijden door Oost-Nederland. Er wordt 300 miljoen euro bezuinigd op het spoorgoederenvervoer, omdat er minder goederentreinen zullen gaan rijden dan men oorspronkelijk had ingeschat. Men vindt dus dat de  situatie hierdoor zodanig verandert, dat er minder hoeft te worden uitgegeven aan leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. Dit betekent feitelijk dat alle tracés blijven liggen zoals ze nu zijn en er wel meer goederentreinen overheen kunnen komen.

Februari jl. was er een bijeenkomst in de Stadshagen. Hier werd de actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente –Twente Kanaallijn gepresenteerd. Verheugend was de grote opkomst. Het leeft dus gelukkig wel in Delden. Een vastberaden Paul Koppen  wil  graag samen een vuist te maken richting Den Haag en desnoods moeten we met zijn allen op de barricaden. De Stadsraad Delden is verheugd over dit initiatief .

Al met al nog geen hosanna  voor Delden,  gezien het voorafgaande.

Wij raden alle Deldenaren aan een petitie te ondersteunen  op http://www.stichtingspoorhinder.nl/index.html. Dit is een burgerinitiatief. Bij voldoende geldige ondertekeningen zijn we in staat om dit onderwerp op de agenda van de 2e Kamer te zetten. Hiervoor zijn 40.000 steunbetuigingen nodig.

Hans de Roos
Stadsraad Delden
 

Goederenroutering Oost Nederland: Meedogenloos plan met rampzalige gevolgen voor Oost Nederland

Afdrukken

(Bron: Rona, 16 januari 2013) (new)

Werkbezoek Statenleden Overijssel op 16-01-2013 legde veel bestaande ellende bloot

De Goederenroutering Oost Nederland (kortweg GON) is een onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). De Tweede Kamer beslist over PHS en over GON op basis van papieren voorstellen. Natuurlijk worden de voordelen, de noodzaak zelfs van deze voorstellen aangetoond. Alles binnen het gestelde budget, binnen wettelijke normen (die niet al te streng zijn) en natuurlijk met een gunstig berekende Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. De rapporten die verschijnen voor nader onderzoek op basis van Kamermoties leiden veelal tot resultaten die niet erg ongunstig zijn voor de voorstellen. (Zie Nieuwsbrief no. 3 van augustus 2012, ook te vinden op www.rona-info.nl). Alles emotieloos. Geluiddempers op de spoorstaven verlagen het geluid met 3dB. Voor een mens is die vermindering pas waarneembaar bij 8 dB, maar met die 3dB van de geluiddempers kun je wel nog keurig netjes voldoen aan de geluidsnormen.

Lees meer...
 

Goederentreinen nog jaar door Hof

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 1 februari 2013)

 

DELDEN - De goederentreinen met de chemische stof caprolactam blijven naar verwachting nog zeker een jaar door de gemeente Hof van Twente rijden. Dat zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van ProRail.
Schaafsma zegt dat DB Schenker voor de route via Goor en Delden koos omdat dit de snelste route is tussen de DSM-fabriek in Sittard in Zuid-Limburg en DSM Emmen in Drenthe waar het chemisch materiaal wordt verwerkt voor de productie van nylon en andere kunststoffen.
"Caprolactam wordt warm vervoerd", zegt Schaafsma. "De stof mag niet teveel afkoelen. Wanneer de goederentrein de gebruikelijke route via Utrecht rijdt is de kans op vertraging groot omdat daar regelmatig 's nachts wordt gewerkt aan het spoor."
Schaafsma betreurt het dat spoorbeheerder ProRail wethouder Ben Eshuis van Hof van Twente niet van tevoren heeft geïnformeerd over de inzet van extra goederentreinen door de gemeente Hof van Twente. Sinds medio december rijden ze al en dat leidde onmiddellijk tot vragen die de gemeente niet kon beantwoorden.
Maar de gemeente van tevoren informeren lukt niet altijd, zegt Schaafsma. "Een vervoerder kan nu nog voor morgen een treinpad aanvragen. Maar ook kan bij een incident een goederentrein worden omgeleid. Het is dus nooit helemaal te voorkomen."
DELDEN - De goederentreinen met de chemische stof caprolactam blijven naar verwachting nog zeker een jaar door de gemeente Hof van Twente rijden. Dat zegt woordvoerder Jouke Schaafsma van ProRail.

Schaafsma zegt dat DB Schenker voor de route via Goor en Delden koos omdat dit de snelste route is tussen de DSM-fabriek in Sittard in Zuid-Limburg en DSM Emmen in Drenthe waar het chemisch materiaal wordt verwerkt voor de productie van nylon en andere kunststoffen.
Lees meer...
 

Zorg over hulpverlening spoorramp

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 29 januari 2013)

 

GOOR - Het raadslid Roel Bergman (PvdA) maakt zich zorgen over de toerusting van de brandweer in geval van een calamiteit met de stof caprolactam. DB Schenker vervoert sinds kort ketelwagons met deze chemische stof over het spoor onder meer door Goor en Delden.
Wethouder Ben Eshuis meldde onlangs na klachten dat sinds medio december 's nachts wagons met caprolactam rijden over de rails in Hof van Twente. De stof vormt zich bij een brand om in giftige gassen en dampen. Op YouTube is een filmpje te vinden van een grote explosie met caprolactam in de DSM fabriek in Zuid-Limburg in 1975. Daarbij vielen veertien doden. DSM vervoert de stof van DSM Sittard naar de DSM fabriek in Emmen via Goor en Delden. De goederentrein rijdt leeg terug naar Sittard. Paul Koppen van de vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente – Twente Kanaallijn zegt dat de stof pas ontbrandt bij 375 graden Celsius. "Dat valt mee."
Bergman wil van het college weten of de brandweer op de hoogte is van het vervoer dat volgens Koppen meestal rond twee uur 's nachts door Delden rijdt. "Is de brandweer toegerust om in een 'worst case scenario', zowel in het stedelijke gebied als in het moeilijk toegankelijke buitengebied adequaat op te treden?" De PvdA constateert 'een weigerachtige houding van Pro Rail' om vragen te beantwoorden. De sociaal-democraten leggen hun vragen daarom voor aan de wethouder en willen weten hoeveel goederentreinen mogen rijden voordat een maximaal aantal is bereikt. De actiegroep houdt binnenkort haar eerste ledenvergadering.
GOOR - Het raadslid Roel Bergman (PvdA) maakt zich zorgen over de toerusting van de brandweer in geval van een calamiteit met de stof caprolactam. DB Schenker vervoert sinds kort ketelwagons met deze chemische stof over het spoor onder meer door Goor en Delden.

Wethouder Ben Eshuis meldde onlangs na klachten dat sinds medio december 's nachts wagons met caprolactam rijden over de rails in Hof van Twente. De stof vormt zich bij een brand om in giftige gassen en dampen. Op YouTube is een filmpje te vinden van een grote explosie met caprolactam in de DSM fabriek in Zuid-Limburg in 1975. Daarbij vielen veertien doden. DSM vervoert de stof van DSM Sittard naar de DSM fabriek in Emmen via Goor en Delden. De goederentrein rijdt leeg terug naar Sittard. Paul Koppen van de vereniging Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente – Twente Kanaallijn zegt dat de stof pas ontbrandt bij 375 graden Celsius. "Dat valt mee."
Lees meer...
 


Pagina 2 van 9