Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen
Spoorwegen

'Vervuiler goederenvervoer moet betalen'

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 4 oktober 2012)

 

HENGELO - Het wordt tijd dat bij het goederenvervoer over spoor de vervuiler gaat betalen. Ook zal de overheid moeten zorgen voor strakke wetgeving en zullen die wetten gehandhaafd moeten worden.
Dat pleidooi stak Ewoud Scheltema voor de tweede keer in korte tijd af in Hengelo, waar naar schatting ruim honderd mensen zich nader lieten informeren over de plannen rond het goederenvervoer per spoor. Vorige maand sprak de voorzitter van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) al tijdens een bijeenkomst van de Regio Twente, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten dat zich vorige maand nog tegen de plannen uitsprak.
Die voorzien in een toename tot tachtig goederentreinen per dag door Twente, een explosieve stijging die de leefbaarheid en veiligheid aan het spoor ernstig bedreigt en volgens RONA voor een forse waardevermindering van vele duizenden woningen zorgt.
De dreiging heeft het verzet in Hengelo aangewakkerd. De onrust heeft recent geleid tot de oprichting van No Rail, een plaatselijke actiegroep die zich gisteren liet bijpraten door voorzitter Scheltema van het RONA. Dat spant zich al jarenlang in voor duurzame en integrale verbeteringen rond het goederenvervoer. „En dan zijn we er niet met een tunneltje hier en een viaductje daar. Er moet wetgeving komen.”
HENGELO - Het wordt tijd dat bij het goederenvervoer over spoor de vervuiler gaat betalen. Ook zal de overheid moeten zorgen voor strakke wetgeving en zullen die wetten gehandhaafd moeten worden.

Dat pleidooi stak Ewoud Scheltema voor de tweede keer in korte tijd af in Hengelo, waar naar schatting ruim honderd mensen zich nader lieten informeren over de plannen rond het goederenvervoer per spoor. Vorige maand sprak de voorzitter van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) al tijdens een bijeenkomst van de Regio Twente, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten dat zich vorige maand nog tegen de plannen uitsprak.
Die voorzien in een toename tot tachtig goederentreinen per dag door Twente, een explosieve stijging die de leefbaarheid en veiligheid aan het spoor ernstig bedreigt en volgens RONA voor een forse waardevermindering van vele duizenden woningen zorgt.
Lees meer...
 

Water is oplossing goederenvervoer

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 4 oktober 2012)

Verbinding tussen Twentekanaal en Mittellandkanaal kan bijdragen aan oplossing van overlast door goederentreinen.

Kosten waterweg begroot op 1,5 miljard, EU draagt fors deel bij.

Regio Twente is sceptisch over aanleg nieuw kanaal.

Hengelo – Het al jaren slepende probleem van de overlast door goederentreinen in Twente kan worden opgelost door veel meer containers over binnenwater te vervoeren en het Twentekanaal te verbinden met het  Mittellandkanaal in Duitsland. Dat is de overtuiging van Peter van Dalen, de vicevoorzitter van de transportcommissie van het Europees Parlement (ChristenUnie) schetste gisteren in Hengelo hoe de overlast in de regio door goederenvervoer per spoor een halt kan worden toegeroepen. ,,Als de kanalen in Nederland en Duitsland met elkaar verbonden worden, dan zijn er in combinatie met het optimale gebruik van de Betuwelijn helemaal geen extra goederentreinen meer nodig.”

Lees meer...
 

‘Elementis in uiterste geval verhuizen’

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 6 september 2012)

Goederenvervoer Minister antwoordt op vragen van college

De chemische fabriek Elementis moet in het uiterste geval verhuizen als blijkt dat het risico op ongelukken toeneemt wanneer veel meer goederentreinen over het spoor langs de fabriek gaan rijden- Dat antwoordt de minister op vragen van het college.

GOOR - Elementis in Delden Is een zogeheten BRZO-bcdrijf wat staat staat voor Besluit Risico Zware Ongelukken. Het personeel werkt er met gevaarlijke stoffen. Begin dit haar konden lokale overheden en burgers bezwaren maken tegen de toename van het goederenvervoer op de spoorlijn Zutphen Hengelo bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Meer dan 1500 zienswijzen stroomden binnen.

Lees meer...
 

Reactie ministerie op zienswijze gemeente spoorvervoer

Afdrukken

(Bron: Nieuwsuitdelden.nl , 5 september 2012)

Delden – 05-09-2012 – In de periode van 22 december 2011 tot en met 15 maart 2012 was het mogelijk een zienswijze in te dienen op de ‘Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost.Nederland’. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in totaal ruim 1600 zienswijzen ontvangen, waaronder een zienswijze van de gemeente Hof van Twente.

De zienswijzen zijn opgenomen en verwerkt in de zogenaamde Nota van Antwoord, waarin is  aangegeven wat met de zienswijzen is gedaan. Op 13 juli 2012 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de MER PHS Goederenroutering Oost.Nederland vastgesteld. De definitieve notitie beschrijft de aanpak van de studies voor het Milieueffectrapport (MER), de tracévarianten die worden bestudeerd en hoe gedetailleerd deze varianten worden bestudeerd. Hieronder is te lezen hoe de minister heeft geantwoord op de door de gemeente Hof van Twente ingediende zienswijze.

Lees meer...
 

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 24 juli 2012)

Op 9 juni verscheen in de  krant Tubantia een artikel over de tweede Maasvlakte en de gevolgen hiervan voor het spoorgoederenvervoer. Op de website van de Stadsraad Delden werd hierover al eerder geschreven en we hebben onze zorgen daarover uitgesproken. Dat artikel  is destijds ook in het Hofblad afgedrukt. De zorgen zijn nog volop aanwezig en de Stadsraad voelt zich gesteund nu meer belanghebbenden hun stem laten horen. In het Villapark Delden is ook een aktiegroep tot stand gekomen die onze zorgen deelt. We krijgen via RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) de meest recente informatie. Deze werkgroep behartigt de belangen van alle inwoners die langs de spoorlijn wonen en die mogelijk te maken krijgen met overlast inde meest brede zin van het woord. Dit betreft alle mogelijke spoortracés.  In de nabije toekomst zal het noodzakelijk zijn om gehoord te worden in Den Haag,  het liefst in samen met  de regio: RONA/gemeenten/Aktiegroepen/Stichting Twickel  en Stadsraden.

Lees meer...
 


Pagina 4 van 9