Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen
Spoorwegen

Geen spoorgoederenvervoer door Delden

Afdrukken

De Stadsraad  Delden  heeft met vreugde kennis genomen van het tracé-besluit van staatssecretaris Mansveld.  Gelukkig is afgezien van de mogelijkheid de Twentekanaallijn door Lochem/Goor en Delden te benutten. Gunstig dus voor  de Hof van Twente,  maar ongelukkig voor aanwonenden aan de Twentelijn. De Twentekanaallijn was ook echt niet geschikt voor dit zware goederenvervoer door Goor en Delden.  Het zou ernstig afbreuk hebben gedaan aan onze historische  stad. De problemen die dit zou opleveren zijn op de bijeenkomst in Goor op initiatief van de aktiegroep Hof van Twente (AGH) nog eens uitvoerig toegelicht. Mede door hun inspanningen is een bijdrage geleverd om de zaken nog eens helder voor te spiegelen aan de toen aanwezige kamerleden.

De gekozen variant wordt later uitgewerkt ,omdat de prognose over de intensiteit van het spoorgoederenvervoer herhaaldelijk is bijgesteld. Het kop maken in Deventer is niet echt een veilige variant ,omdat treinen met gevaarlijke stoffen dan moeten stoppen. Dat is riskant.

Hopelijk geeft dit ook ruimte om de nieuwe voorstellen voor een nieuw aan te leggen Noordtak een kans te geven. Een nieuwe lijn moet aan dezelfde veiligheidseisen voldoen als de Betuwelijn. Bewoners in het oosten van het land moet dezelfde veiligheid worden geboden als  bewoners langs de Betuwelijn. Spoorgoederenvervoer en personenvervoer moet strikt gescheiden zijn. Personenvervoer in het westen moet geïntensiveerd worden, maar dit mag niet ten koste gaan van personenvervoer in het oosten.

We moeten wel alert blijven dat de nachtrust langs de Twentekanaallijn  gerespecteerd  blijft. De overheid weet altijd te knutselen aan geluidsplafonds om zaken te omzeilen en toch lange goederenwagens over ons karrenspoor te laten denderen.

Hans de Roos, lid Stadsraad Delden

 

Financiering Duitse deel Betuwelijn rond

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 23 augustus 2013)

Refererend aan onderstaand artikel uit NU.nl lijkt het ons als Stadsraad een goede ontwikkeling als men aan de Duitse zijde alsnog de vereiste investeringen doet om de Betuwelijn goed te laten functioneren.

Dit haalt ons inziens de dreiging van ernstige verzwaring van de rail door onze stad weg.

Dit neemt niet weg dat actie noodzakelijk blijft om de onzalige gedachten omtrent verzwaring van ons spoor te voorkomen. In september staat een ludieke actie gepland om dit nogmaals duidelijk te maken richting de politiek in Den Haag.

Wij blijven u hierover informeren.

De financiering van de aanleg van de goederenlijn tussen de Duitse steden Emmerich, vlak bij de Nederlandse grens, en Oberhausen is rond.

Minister-president Hannelore Kraft van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en de Duitse minister van Verkeer, Peter Ramsauer, tekenen woensdag de overeenkomst over de financiering van de lijn, die deel uitmaakt van de Betuwelijn tussen Rotterdam en het Ruhrgebied in Duitsland.

Dat heeft het bestuur van de deelstaat dinsdag aan de Duitse regionale omroep WDR laten weten. De lijn tussen Emmerich en Oberhausen is 73 kilometer lang. De aanleg kost ongeveer 1,5 miljard euro.

'Verstandig'

Verladersorganisatie EVO noemt het verstandig dat de Duitse overheid in de lijn investeert. "De investering voorkomt dat handels- en productiebedrijven problemen ondervinden bij het vervoeren van hun goederen vanuit de haven naar het achterland", aldus de organisatie voor bedrijven die goederen laten transporteren.

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) had de Tweede Kamer begin deze maand al gemeld te verwachten dat de financiering in Duitsland deze zomer zou rondkomen. Wanneer het spoor wordt opgeleverd is nog niet bekend. Het wachten is op de bouwvergunning. Daarna kan de definitieve planning worden afgegeven.

Bron

 

Goederen over betuwelijn of waterweg, maar niet door onze steden zeg!!

Afdrukken
(Bron: Stadsraad Delden, 13 juni 2013)

Op 13 juni ll. was er een voorlichtingsavond over de plannen met het goederenvervoer.Bij die bijeenkomst, in het Gemeentehuis van de Hof van Twente, maakte de Stadsraad Delden nogmaals hun standpunt duidelijk door spandoeken met duidelijke foto’s en tekst aan te brengen bij de binnenkomende passages van het plein.

Wij blijven benadrukken dat alle inwoners van Stad Delden, maar ook die van Goor hun afkeuring over de plannen moeten laten horen, want anders valt er een beslissing, waarvan men later veel spijt zal krijgen.

Stadsraad Delden
 

Het uur U nadert voor de Hof van Twente

Afdrukken

De laatste 2 maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het spoorgoederenvervoer.

De Stadsraad Delden wil u informeren over de mogelijkheden om te reageren op het MER 1 rapport (Milieu Effect Rapportage). Dit kan digitaal en schriftelijk.

Het adres voor digitale reacties is www.centrumpp.nl onder hoofdstuk actuele consultatieprojecten.

Het adres om schriftelijk te reageren:    Centrum Publieksparticipatie PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

 

Deze reacties zijn mogelijk vanaf 21 mei  jl. t/m 8 juli 2013.

Inmiddels heeft staatssecretaris Mevr. Mansveld een werkbezoek gebracht aan locaties langs de IJssellijn en de Twentelijn. Namens de provincie Overijssel was Mevr. Bakker aanwezig.  Alle gevaar aspecten en ongemakken werden besproken. Het RONA zwartboek ( Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) werd overhandigd aan de staatssecretaris.  Dit zwartboek is een uitgebreide weergave van alle zwaktes en knelpunten die de inwoners wonend aan de mogelijke spoorvarianten kunnen tegenkomen.

Je kunt je afvragen wat de waarde is van zo’n bezoek. Een ambtenaar die de portefeuille Basisnetspoor onder beheer heeft, wist niet, dat er in Dieren op 14 meter afstand van het spoor een gasbedrijf was. In Eefde staat een tehuis met 120 geestelijk gehandicapten pal  aan het spoor! De vraag blijft, of Randstadbestuurders voldoende oog hebben voor de belangen van Oost-Nederland. Mevr. Mansveld  sprak nog uit, dat extra goederentreinen in Oost-Nederland hard nodig zijn. Hinder die dit meebrengt, is onvermijdelijk!

De MER rapportage laat zien, dat er sprake is van aanzienlijke trillingshinder. Bij een aantal varianten wordt de norm overschreden. De hinder door geluid blijft beperkt. In de kernen Goor en Delden en ten oosten van Hengelo zijn “zware”maatregelen nodig (schermen tot 4 meter hoog!). Bij alle varianten blijft de luchtverontreiniging onder de grenswaarden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zou onder het “risicoplafond”blijven. Dit alles is gebaseerd op gemiddelden van modellen die de overheid hanteert. De piekbelastingen worden zo genivelleerd! Er is nog geen tracékeuze bepaald. Deze volgt na het MER 2 rapport.

In de regio worden door het Ministerie en Pro Rail weer voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor de Hof van Twente is dit donderdag 13 juni in het gemeentehuis van Goor van 17.00-21.00 uur. De Stadsraad Delden nodigt u dringend  uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen rond het spoor.

 

De MER rapporten zijn te raadplegen via www.centrumpp.nl . Vanaf 28 mei jl.  ligt het MER rapport ook ter inzage bij gemeente en bibliotheek.

De Regio Twente maakt zich ook zorgen over meer goederentreinen. De Regio wijst de plannen af namens de 14 gemeenten, tenzij de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid gegarandeerd worden. Dit is een boterzacht standpunt. De overheid weet wel raad met aanpassingen van de normen en wordt zo geen strobreed in de weg gelegd. Ook in Borne wordt kritiek geuit op de slappe houding van de gemeentelijke overheden. Zij schuiven de zwarte piet naar de burgerprotestbeweging. Vragen zij soms wisselgeld voor andere grote prestigeprojecten?

Wij vragen de hofbewoners actief mee te denken en de bijeenkomst in Goor te bezoeken. Tevens vragen wij te reageren op het MER1 rapport. Voor aanwijzingen  voor kritische vragen aan de overheid verwijzen we naar de nieuwsbrief mei 2013 van RONA (website www.rona.info.nl ).

Vermeldenswaardig is nog het feit, dat RONA in hun nieuwsbrief de bijgevoegde foto’s van Delden met geluidsschermen wilde afdrukken (eerder gepubliceerd in het Hofweekblad door de Stadsraad Delden). De autoriteiten achter de onderzoeksrapporten hebben dit echter verboden. Het was hen kennelijk niet welgevallig. Er moest eerst gewacht worden op hun toestemming. Hoezo ongewenste overheidscensuur?

Voorbeeldbrief voor reacties op MER1 rapport:

1. voor digitale reactie:

www.centrumpp.nl Reactie op MER 1: --

 

2.  voor schriftelijke reacties:

Centrum Publieksparticipatie, PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Reactie op MER1:  --

-

 

Stadsraad Delden,
Hans de Roos

 

Milieueffectenrapportage goederenvervoer Oost-Nederland gepubliceerd

Afdrukken

(Bron: Nieuwsuitdelden.nl, 21 mei 2013)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 21 mei de rapportage met daarin de gevolgen voor het milieu  door de komst van goederenvervoer door onder andere Delden gepubliceerd. De Twentekanaallijn, die door Delden loopt, is een van de vier opties die in het rapport zijn onderzocht. Later dit jaar wordt op basis van de uitkomsten beslist welk traject gebruikt gaat worden.

 

Uit het rapport blijkt dat Kopmaken in Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. Dit komt doordat deze variant een relatief kleine ingreep betreft. De effecten van deze variant ontstaan vooral door toename van het gebruik van het spoor. Van de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen is ten oosten van Bathmen voor met name landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie en voor waterhuishouding wat gunstiger dan ten westen van Bathmen.
De effecten van de Twentekanaallijn hebben een ander patroon dan die van de Bathmenvarianten, maar daarbij is het moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de verschillende thema’s wordt gehecht. Dit MER doet geen uitspraak over de weging die zou moeten worden gebruikt om een voorkeur tussen varianten te bepalen.
Uit de cijfers blijkt wel dat de Twentekanaallijn de duurste variant is met kosten tot 590 miljoen euro. Ook worden op deze lijn de meeste huizen getroffen door trillingen namelijk ongeveer duizend. Anders dan bij de Twentelijnvarianten moeten  verder bij deze variant langs de Twentekanaallijn op enkele locaties zware geluidmaatregelen worden genomen. In de praktijk betekent dit dat er in onder andere Delden geluidswallen van meer dan 4 meter hoog geplaatst moeten worden. Klik hier voor de rapportage.
Op donderdag 13 juni 2013 wordt er in het gemeentehuis in Goor een informatieavond gehouden voor de bewoners van Goor en Delden.

Uit het rapport blijkt dat Kopmaken in Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. Dit komt doordat deze variant een relatief kleine ingreep betreft. De effecten van deze variant ontstaan vooral door toename van het gebruik van het spoor. Van de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen is ten oosten van Bathmen voor met name landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie en voor waterhuishouding wat gunstiger dan ten westen van Bathmen.
De effecten van de Twentekanaallijn hebben een ander patroon dan die van de Bathmenvarianten, maar daarbij is het moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de verschillende thema’s wordt gehecht. Dit MER doet geen uitspraak over de weging die zou moeten worden gebruikt om een voorkeur tussen varianten te bepalen.

Uit de cijfers blijkt wel dat de Twentekanaallijn de duurste variant is met kosten tot 590 miljoen euro. Ook worden op deze lijn de meeste huizen getroffen door trillingen namelijk ongeveer duizend. Anders dan bij de Twentelijnvarianten moeten  verder bij deze variant langs de Twentekanaallijn op enkele locaties zware geluidmaatregelen worden genomen. In de praktijk betekent dit dat er in onder andere Delden geluidswallen van meer dan 4 meter hoog geplaatst moeten worden. Klik hier voor de rapportage.

Op donderdag 13 juni 2013 wordt er in het gemeentehuis in Goor een informatieavond gehouden voor de bewoners van Goor en Delden.

(Bron)

 

 


Pagina 1 van 9