Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Peperkampweg Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

Afdrukken

De realisatie van de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden leken begin juni ineens heel ver weg. In de kadernota voor 2018 liet het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding gaven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel zou een voorbereidingskrediet van 50.000 euro worden gereserveerd. Een flinke tegenvaller voor stuurgroep De Mors, maar in een reactie lieten de bestuursleden weten toch positief te blijven over de mogelijkheden.

En niet zonder reden zo bleek tijdens de raadsvergadering op 20 juni. Nadat een de Stadsraad Delden het belang van de plannen tijdens de inspraakmogelijkheid nog eens had onderstreept, zag een grote groep leden van de verschillende betrokken sportverenigingen uit Delden hoe alle fracties in de gemeenteraad een hoge prioriteit gaven aan de plannen op De Mors. Vooral de VVD en de PvdA spraken zich positief uit over het project en zetten vraagtekens bij de huidige verdeling van de gelden in de kadernota. ‘Waarom wel investeren is bijvoorbeeld integrale kindcentra en niet in De Mors’. De VVD komt ook met een motie tijdens de volgende raadsvergadering. Wethouder Harry Scholten liet weten de prioriteiten in de kadernota te hebben weergegeven en dat de partijen met voorstellen moeten komen over de definitieve invulling. Hierin nemen de fracties ook de meicirculaire mee, die een aantal flinke meevallers laat zien.

Stuurgroep De Mors is blij met de steun van de plannen door de verschillende fracties. “Het is goed om te horen dat onze plannen een hoge prioriteit krijgen en dat er nu gesproken wordt over de invulling van de kadernota.”

 
Terug